הדפסה

מדינת ישראל נ' הוד

בפני
כב' השופטת ניצה מימון שעשוע

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

יוסי הוד

הנאשם

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב האישום המתוקן בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, נהיגה ללא רשיון וללא ביטוח.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, נהג הנאשם ביום 15.10.12 על אופנוע ללא רשיון נהיגה וביטוח, כשהוא מחזיק עמו שתי אריזות של סם קוקאין במשקל כולל של 12 גרם נטו, וכן משקל אלקטרוני.

לנאשם, שהינו בן 26 שנים, הרשעה קודמת מתקופת היותו קטין בשנת 2004 בעבירות של שבל"ר, גניבה ונהיגה ללא רשיון, בגינן נדון, לאחר בגירותו, למע"ת ופסילה.

בהתאם להסכמות דיוניות בין הצדדים, הנאשם הודה והורשע בכתב האישום המתוקן, והוסכם כי התביעה תעתור למאסר בפועל ורכיבים נלווים וההגנה תעתור למאסר שירוצה בעבודות שירות. בהתאם להסכמה, הנאשם הופנה לתסקיר שירות המבחן ולחוות דעת הממונה בטרם הטיעונים לעונש.

מהתסקיר שניתן עולה כי הנאשם מוכר לשירות המבחן מפיקוח מעצר של ששה חודשים שהוטל עליו עם שחרורו בתנאים מגבילים בנובמבר 2012, והוארך בחצי שנה נוספת, כך שבפועל היה הנאשם בפיקוח שה"מ למשך שנה. במסגרת הליך זה שולב בטיפול גמילה ביחידה להתמכרויות בפ"ת ובמרכז יום באור יהודה. הנאשם שהה במעצר בית מלא תקופה ממושכת וכיום נתון במעצר בית חלקי.

מהתסקיר עולה כי הנאשם התגורר עובר למעצרו עם אמו ודודתו ועבד כשנתיים כעוזר נהג. הוריו של הנאשם התגרשו בהיותו בן 10 שנים, והקשר שלו עם אביו מאז הגירושין רופף. ההתרשמות היתה מהעדר מסגרת משפחתית יציבה ומציבת גבולות. הנאשם ושני אחיו הצעירים התגוררו במחיצת האם, שעוסקת בחינוך לגיל הרך, ועקב קשיי פרנסה והתארגנות, עברו במשך השנים מספר רב של דירות ואף התגוררו עם קרובי משפחה אחרים. הנאשם סיים בית ספר מקצועי ללא תעודת בגרות. בגיל 16 החל שימוש בסם קנבוס על רקע חברתי. לאחר שחווה טראומה של פיגוע, בו נהרג חברו, בהיותו בן 18 שנים, החמיר השימוש בסמים והחל לצרוך קוקאין. על רקע זה לא גויס לצה"ל. הנאשם תאר תקופות של שימוש אינטנסיבי בסמים, ובעיקר במצבי משבר.

הנאשם ביטא מוטיבציה להשתלב בטיפול גמילה ואכן שולב ע"י שה"מ כמפורט לעיל בטיפול ביחידה להתמכרויות בפ"ת ובמרכז יום באור יהודה. גורמי הטיפול מסרו כי הנאשם משתף פעולה בטיפול ועובר תהליך התבוננות בעצמו ובדפוסיו, רואה במסגרת הטיפולית מקור תמיכה והכוונה, משתף בקשייו ובתכני ם רגשיים. אובחנו קשיים בדחיית סיפוקים וקבלת גבולות ועל רקע זה היו נסיגות במצבו מבחינת שיתוף הפעולה בטיפול, שהביאו להשעייתו למספר ימים, אך הנאשם חזר לטיפול, הבין את הבעייתיות בהתנהגותו וחלה התקדמות בשיתוף הפעולה שלו. ההתרשמות היא כי הנאשם מגייס כוחות לעריכת שינוי בדפוסי התנהלותו ועושה מאמץ לתפקוד תקין במסגרת מרכז היום. מאז השתלבותו בטיפול, הנאשם נקי מסמים.

הנאשם קשר בין ביצוע העבירות להתמכרותו בסמים ומסר כי החזיק את הסמים לשימושו העצמי. לדעת שה"מ, מדובר בצעיר אשר גדל במסגרת משפחתית חסרת יציבות וללא דמויות חינוכיות מציבות גבולות. שה"מ התרשם כי התנהגותו בעבר קשורה להתמכרותו לסמים והעדר נכונותו אז לקבל טיפול במצבו, מבלי שהיה ער להשלכות ההרסניות של השימוש בסם על חייו. להתרשמות שה"מ, ההליך המשפטי היווה גורם מרתיע ומציב גבול, והנאשם מצוי בהליך של שינוי חיובי, מתמיד בהפסקת השימוש בסם ומתמקד בשיקומו האישי. נראה כי על אף קשייו, רכש בטיפול כלים להתבוננות ביקורתית על אופן התמודדותו במשברים בחייו והוא מבין את קשייו ואת הצורך שלו בהכוונה ועזרה בתחומי חייו השונים. ההתרשמות הכוללת היא, כי חרף גורמי הסיכון הקיימים, סיכויי השיקום גוברים על הסיכון לחזרתו לשימוש בסמים ולביצוע עבירות, באם ימשיך בטיפול ההולם את צרכיו.

לאור המוטיבציה והנכונות של הנאשם להמשך קשר טיפולי, המליץ שירות המבחן על העמדתו בצו מבחן למשך שנה, ועל הטלת עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות, כדי לא לפגוע בתהליך השיקומי שעובר הנאשם.

הממונה על עבודות שירות מצא את הנאשם כשיר לביצוע עבודות שירות וקבע לו מקום עבודה.

בטיעונים לעונש, התביעה ביקשה לגזור על הנאשם מאסר בפועל שאינו לריצוי בעבודות שירות ורכיבים נלווים , וזאת לנוכח כמות הסם, סוגו, והחזקת המשקל האלקטרוני המלמדת על החזקה למטרה מסחרית. כמו כן, ביקשה התביעה לחלט את האופנוע עמו בוצעו העבירות. הוצגה פסיקה לתמיכה בעמדתה. לדוגמא, ברע"פ 4921/07 אישר בית המשפט העליון עונש מאסר של שמונה חודשים בפועל שנגזר על נאשם שהזיק 5.5 גרם קוקאין. ברע"פ 5354/12 אושר גזר דין של 14 חודשי מאסר בפועל לנאשם שהחזיק 38 גרם קוקאין.

הסניגור ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן לאור התהליך השיקומי הממושך שהנאשם עובר מזה שנה, העדר עבר פלילי מכביד, גילו הצעיר, נטילת האחריות, ו הסנקציות שלשלילת חירות ממשוכת בהן היה הנאשם נתון במשך שנה. הסניגור הגיש פסיקה על הטלת עונשי מאסר לריצוי בעבודות שירות בעבירות דומות. כך לדוגמא, ברע"פ 7196/13 אישר בית המשפט העליון גזר דין מקל של ששה חודשי עבודות שירות שהושת על נאשם שהחזיק קוקאין במשקל 120 גרם.

העבירות בהן הורשע הנאשם פוגעות בשלום הציבור, לנוכח נפיצותו ונזקיו הרבים והמוכחים של סם הקוקאין, ו כן פוגעות בבטחון המשתמשים בדרך. אציין כי קשה להשתכנע שהסם הוחזק ע"י הנאשם לצריכה עצמית, כטענתו בפני שה"מ, הן לנוכח הכמות הגדולה פי 36 מהחזקה הקבועה בפקודה, והן לנוכח נשיאת המשקל האלקטרוני על האופנוע.

העונש הראוי לעבירות הינו של מאסר בפועל לתקופה של 8 עד 18 חודשים, ואולם מתחם הענישה שהוצג ע"י הצדדים בתיק זה, מכח ההסכמה הדיונית והפניית הנאשם לחוו"ד הממונה, כולל גם הטלת מאסר לריצוי בעבודות שירות.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, אני סבורה כי חרף חומרת העבירות, אשר ראויות לענישה של מאסר מאחורי סורג ובריח, יש לתת משקל בכורה בשיקולי הענישה בתיק זה לתהליך הטיפולי הממושך שעבר הנאשם, ולפוטנציאל השיקומי העולה מהתסקיר, שיש בהם להטות את הכף לטובת הטלת עונש שהינו ברף התחתון של המתחם שהוצג. מנגד, קיים חשש, לנוכח גילו הצעיר של הנאשם ואישיותו הלא מגובשת, שגזירת עונש של מאסר בפועל תפגע בתוצאות התהליך הטיפולי ותדרדר את הנאשם לחברה עבריינית, דבר שיקשה על שיקומו והשתלבותו בחברה נורמטיבית.

לפיכך אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

6 חודשי מאסר בפועל, לריצוי בעבודות שירות, אשר יבוצעו במרכז יום לקשיש פג'ה החל מיום 24.12.13 בימים ובשעות שקבע הממונה , ללא ניכוי ימי המעצר.

8 חודשי מע"ת למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירה מסוג פשע על פקודת הסמים.

4 חודשי מע"ת למשך שלוש שנים, שלא יעבור עבירה מסוג עוון על פקודת הסמים או עבירה אחרת בה הורשע.

6 חודשי פסילה בפועל, החל מהיום. על הנאשם להפקיד את רשיון הנהיגה שלו במזכירות כדי שהפסילה תתחיל להימנות, או להצהיר כי אין לו רשיון נהיגה.

6 חודשי פסילה על תנאי למשך שלוש שנים, שלא יעבור עבירה על פקודת הסמים.

צו מבחן למשך שנה, בתנאים שיקבע שירות המבחן ואשר יכללו המשך הטיפול לגמילה מסמים.

קנס בסך 4,450 ₪ אשר ישולם מהסכום שנתפס אצל הנאשם בעת מעצרו.

חילוט האופנוע בו נתפסו הסמים והמשקל ועליו נהג הנאשם ללא רשיון וביטוח .

צו להשמדה של יתר המוצגים.

הודעה זכות הערעור תוך 45 יום.

ניתן היום, כ"א כסלו תשע"ד, 24 נובמבר 2013, במעמד הצדדים.