הדפסה

מדינת ישראל נ' גונן

בפני כב' השופטת מגי כהן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
בנימין גונן

ב"כ המאשימה עו"ד חמד לביא
ב"כ הנאשם עו"ד יורוביצקי
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ הנאשם: מגיש ייפוי כוח.

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

כתב האישום הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום.

ב"כ הנאשם: כתב האישום הוקרא לנאשם, הוא הבינו, והנאשם מודה בעובדות שבכתב האישום במסגרת הסדר.
הכרעת הדין
הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
<#2#>
ניתנה והודעה היום כ"ד ניסן תשע"ד, 24/04/2014 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

ב"כ המאשימה לעונש: מדובר בעבירת משקל – 1320 ק"ג במקום 600 ק"ג. בתיק קיימים קשיים ראייתיים משמעותיים , וזה הטעם גם שקוצרה הפסילה המנהלית ל- 21 יום. מדובר בנהג שנוהג משנת 78', לחובתו 30 הרשעות קודמות, אחרונה משנת 2012. אין לחובתו עבירה דומה. התביעה מגישה גיליון הרשעות. לאור הקושי הראייתי יש הסכמה להסתפק ב- 21 ימי הפסילה, פסילה על תנאי של חודש לשנה וקנס בסך 500 ₪.

ב"כ הנאשם לעונש: מצטרף לדברי חברתי ומבקש לכבד את ההסדר.
גזר-דין
לאור מהות העבירה ונימוקי ההסדר הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס בסך 500 ש"ח או  15 ימי מאסר תמורתו.

תשלום הקנס בתוך   60 ימים.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 21 ימים בפועל במצטבר לכל פסילה אחרת ובניכוי 21 ימי פסילה מנהלית.

אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של חודש על תנאי למשך שנה והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ד ניסן תשע"ד, 24/04/2014 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

הוקלד על ידי ארית מליחי