הדפסה

מדינת ישראל נ' בן נעים

בפני כב' השופט ד"ר יובל ליבדרו

המאשימה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד איל זיכרמן, עו"ד אימן סאלח והמתמחה איל לוי

נגד

הנאשם:
בנימין בן נעים - בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד גיא נגר
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול הדיון באופן של ניהול דיון מקדמי, בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ולא יורשע.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף להטיל על הנאשם עונש של חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה. בנוסף התביעה תחזור בה מכתב האישום, בטרם מענה, בת.פ 62981-10-10 – הקבוע בפני כב' השופט אמוראי ובת.פ 45145-01-12 הקבוע בפני מותב זה להיום.

ב"כ המאשימה:
נבקש לחזור מכתבי האישום בת.פ 62981-10-10 ות.פ 45145-01-12, לפני מענה.

ב"כ הנאשם:
אין התנגדות.
<#2#>
פסק דין

נוכח עמדתה של ב"כ המאשימה לחזרה מכתבי אישום לפני מענה בת.פ 62981-10-10 ות.פ 45145-01-12, אני מורה על ביטול כתבי האישום בת.פ 62981-10-10 ות.פ 45145-01-12.
מזכירות בית המשפט תבטל את הדיון הקבוע בפני כב' השופט אמוראי בת.פ 62981-10-10.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"א סיון תשע"ג, 20/05/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
<#4#>
החלטה

מתיר תיקון כתב האישום כמבוקש. התיקון יבוצע בגוף האישום.
<#5#>

ניתנה והודעה היום י"א סיון תשע"ג, 20/05/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט
הנאשם:
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן. אני מודה בביצוע עבירות איומים והפרת הוראה חוקית.
<#6#>
הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם, אני קובע כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.
<#7#>

ניתנה והודעה היום י"א סיון תשע"ג, 20/05/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם נעדר עבר פלילי, חסך זמן שיפוטי, הודה בכתב אישום מתוקן אשר תוקן בצורה משמעותית.
הנאשם עבר הליך טיפולי ממצה ולאור טענות של הגנה מן הצדק שהעלה ב"כ הנאשם בפני המאשימה . ההסדר הינו על דעתה של המתלוננת. כמו כן ההרשעה תגרום לפגיעה בעבודתו. לאור האמור אנו סבורים כי ההסדר ראוי ונבקש לכבדו.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מדובר בנאשם נורמטיבי, כבן 41, ללא עבר פלילי, אב ל-4 ילדים קטינים אותם מגדל עם המתלוננת, הנאשם עובד כ-15 שנה במפעל ברום, בתפקיד משמעותי ומשמש כמנהל מתקן האחראי על תפקודו של צוות בן 25 עובדים.
מדובר באירועים שהתקיימו בתקופה עת בני הזוג שקלו גירושין, כיום בני הזוג חיים ביחד, לאחר שעברו הליך טיפולי רציני ביותר.
הן הנאשם והן המתלוננת מתחרטים על פרק זמן כאוב זה, כאשר הודאתו של הנאשם הינה במסגרת תיקון כתב אישום משמעותי ומחיקת מספר כתבי אישום אחרים. בני הזוג וילדיהם מעוניינים לסיים את הסיפור ולהמשיך בחייהם, נבקש לאמץ את ההסדר, לא להרשיע את הנאשם ולהשית עליו התחייבות.

הנאשם:
אין לי הרבה מה לומר, מלבד זאת שאני מצטער. אני בן 42. אנו גרים באופקים.
<#8#>
גזר דין ללא הרשעה

  1. הנאשם הודה, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירות של איומים והפרת הוראה חוקית, עבי רות לפי סעיפים 192 ו-287 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
  2. בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן ביום 23.3.2011, בביתה של המתלוננת, אשתו של הנאשם, איים הנאשם על המתלוננת בכך שאמר לה: "יום אחד זה יעלה ביוקר ואת תביני שאת לא יודעת לסתום את הפה שלך". בהמשכו של אותו יום, התקשר הנאשם למתלוננת מספר פעמים. בכך הפר הנאשם הוראה חוקית שניתנה בעניינו בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע ולפיה נאסר על הנאשם ליצור קשר עם המתלוננת.
  3. במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו לכך שהנאשם לא יורשע וכי יחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
  4. בהתחשב בהודאת הנאשם, הודאה שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי; בהתחשב בהליך הטיפולי שעבר הנאשם, יחד עם המתלוננת; בהתחשב בעמדת המתלוננת כעולה מדברי ב"כ הצדדים; בהתחשב בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות, למעלה משנתיים; בהתחשב בטענות הגנה מן הצדק שפרש ב"כ הנאשם בפני המאשימה ואשר הובילו לדברי המאשימה, אף הן לגיבוש ההסדר ובשים לב לעמדת המאשימה, האמונה על האינטרס הציבורי, בשאלת ההרשעה, אני מוצא לנכון לכבד את ההסדר.

אציין עוד, כי מצאתי לאמץ את ההסדר חרף העובדה שהוא חורג ממתחם הענישה הראוי וזאת בעיקר בשים לב להלכות בדבר כיבוד הסדרי טיעון.

5. אשר על כן, אני נמנע מלהרשיע את הנאשם ומחייב אותו לחתום על התחייבות כספית על סך 5,000 ₪ שלא לעבור עביר ת אלימות, לרבות איומים או עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק וזאת לתקופה של שנה מהיום. אם לא תחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם ליומיים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#9#>

ניתן והודע היום י"א סיון תשע"ג, 20/05/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר יובל ליבדרו, שופט

הוקלד על ידי שרונה מימון