הדפסה

מגן ואח' נ' זר

בקשה מס' 4

בפני
כב' הנשיאה השופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקש
התובע בתיק 14143-06-13 והנתבע בתיק 7531-02-14

ראובן זר

נגד

המשיבים
הנתבעים בתיק 14143-06-13 והתובעים בתיק 7531-02-14

  1. דב ראובן מגן
  2. אהוד יונתן מגן
  3. עדנה לאה פריש

החלטה

1. בפני בקשה להעברת הדיון בתיק 7531-02-14 מבית משפט השלום בנתניה אל בית משפט השלום בפתח תקווה, בו מתברר תיק קשור שמספרו 14143-06-13.

2. יסודם של שני התיקים בהסכם שכירות מוגנת שנחתם בין המבקש לבין אביהם המנוח של המשיבים (יורשיו), בשנת 1970, ואשר לפיו הושכרה למבקש חנות המצויה בפתח תקווה.

בתיק 14143-06-13, שהוגש לבית הדין לשכירות בפתח תקווה, תביעת המבקש ובנו כנגד המשיבים למתן צווי עשה לפיהם יחוייבו המשיבים בביצ וע תיקונים במושכר ובמתקניו, להפחתת דמי השכירות, לתשלום פיצויים ועוד.
בתיק זה הורה בית המשפט על המצאת חוות דעת קונסטרוקטור מטעם העירייה, ועל הגשת מתווה מוסכם לביצוע תיקונים בנכס. דיון בתיק זה קבוע לקדם משפט ליום 19/5/14 בפני כב' השופטת שלהבת קמיר- וייס.

בתיק 7531-02-14, שהוגש לבית משפט השלום בנתניה, תביעת המשיבים כנגד המבקש לפינוי המושכר על יסוד טענות להפרות יסודיות של הסכם השכירות.
בתיק זה טרם הוגש כתב הגנה.

מתוך הנטען בכתבי הטענות עולה כי תביעת הפינוי הוגשה תחילה אף היא בבית ה דין לשכירות בפתח תקווה, ונמחקה ביום 28/1/14 מחמת חוסר סמכות עניינית.

3. המבקש טוען כי מירב זיקותיה של תביעת הפינוי הוא לבית משפט השלום בפתח תקווה, לפי שהנכס מצוי בפתח תקווה, הסכם השכירות נערך בפתח תקווה ומקום מגורי המבקש הוא בפתח תקווה, ולפי שמקום מגורי העדים, שהם בעלי חנויות סמוכות לנכס, עובדי עיריית פתח תקווה ותחנת הכיבוי, הוא בפתח תקווה, והתייצבותם בבית משפט בנתניה תגרום להכבדה. לטענתו, הליכים קודמים, וביניהם תביעת הפינוי, הוגשו ונדונו בבית משפט השלום בפתח תקווה, בו אף תלויה ועומדת תביעתו כנגד המשיבים. על כן, לשיטתו הגשת תביעת הפינוי, לאחר שנמחקה מחמת חוסר סמכות עניינית, לבית משפט השלום בנתניה מהווה שימוש לרעה בהליכים.
המבקש טוען כי העברת מקום הדיון תשרת אף את הצורך באיחוד הדיון בשתי התביעות, ומפנה לדברי ב"כ המשיבים בדיון שהתקיים בתביעת הפינוי מהם עולה כי אף לשיטת המשיבים בשתי התביעות עולות שאלות דומות.

4. המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי אין כל נפקות לטענות המבקש, לפי שמטרתן לעכב הדיון בתביעת הפינוי, ולפי שאין בהן להצביע על כל יתרון דיוני בקיום הדיון בבית משפט השלום בפתח תקווה דווקא. לטענתם, אף העברת הדיון לצורך איחוד הדיונים בשתי התביעות אינו מתאפשר שעה כי כל אחת מהתביעות מצויה בסמכותו העניינית של בית משפט אחר.

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונתתי דעתי לטענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להעברת מקום הדיון להתקבל.

שתי התביעות, אמנם, נדונות בפני ערכאות שונות, האחת בבית משפט השלום והאחרת בבית הדין לשכירות, אשר הדיונים בהם מתקיימים לפי סדרי דין וסדרי ראיות שונים.

אולם, עילות התביעות נעוצות בהתקשרות חוזית אחת לשכירות מוגנת של נכס המצוי בפתח תקווה.

לפיכך, סבורה אני כי מטעמי יעילות ראוי לברר את התביעות בפני מותב אחד באופן אשר יסייע לקידום מלא של כלל המחלוקות שבין הצדדים, הכל לפי שיקול דעתו של המותב הדן.

אשר על כן, אני מורה על העברת תביעת הפינוי אל בית משפט השלום בפתח תקווה, על מנת שתיקבע בפני כב' השופטת קמיר- וייס.

ההחלטה תובא לעיונו של כב' סגן הנשיאה השופט אורן שוורץ, וכן לעיונה של כב' השופטת קמיר-וייס, לקביעת מועד דיון בתביעת הפינוי ולמתן הוראות לפי העניין והצורך.

המזכירות תיישם את ההחלטה ותשלח העתקה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב ניסן תשע"ד, 22 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.