הדפסה

מגה קמעונאות בע"מ נ' אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ואח'

לפני כב' השופט אילן ש' שילה, סג"נ

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: מגה קמעונאות בע"מ (ל הלן "החברה")

המבקשת
מגה קמעונאות בע"מ

נגד

המשיבים

 1. מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ
 2. א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ
 3. רשת וחנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ
 4. חברת כ.נ. מחסני השוק בע"מ
 5. מנפטת הנגב בע"מ
 6. ביג מרכזים מסחריים שותפות מוגבלת
 7. ביג מרכזי קניות (2004)
 8. קניות רמת ישי בע"מ
 9. מנדסלי אינווסטמנט לימיטד
 10. תרשיש רעננה בע"מ
 11. גלזר דינה, גלזר צבי, גלזר דביר וירושלמי גילה
 12. ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ
 13. כונס נכסים רשמי

<#2#>
נוכחים:
עו"ד דנית רימון ועו"ד יוסי מנדלבאום ב"כ מגה
עו"ד רן אפרתי ב"כ רמי לוי
עו"ד צלי רשף ועו"ד יונתן שיף ב"כ תרשיש רעננה בע"מ
עו"ד אמנון שורק ב"כ מ. יוחננוף
עו"ד ניצה פוזנר ב"כ ביג
עו"ד אפריאט, עו"ד חרסט ועו"ד איפרגן ב"כ ויקטורי
עו"ד אורי ולרשטיין ועו"ד נחמה אבן ספיר ב"כ כנ"ר
פרוטוקול

עו"ד רשף:
הכול הונח בפני ביהמ"ש, ותגובתנו לבקשה הראשונית של מגה הייתה שנשקול בחיוב בהצעה. פגשנו את הנציגים של יוחננוף, ובפגישה הם הודיעו שלא יעמדו מאחורי ההסכם. הם חתמו על הסכם שאנחנו לא ראינו, שיש בו שורה של תנאים מתלים, וההמחאה שנשלחה אלינו כתוב עליה שאו שההסכם יושלם אם לאו, אם ההסכם לא יושלם חוזרים למגה. סברנו שאנו צריכים להגן על הנכס שלנו, לאור המצב של מגה, לאחר שפגשנו את נציגי יוחננוף והבנו שלא מתכוונים להיכנס לנעלי מגה, אז נפגשנו עם אנשי רמי לוי.
עו"ד שורק:
אנחנו מוכנים שימחו לנו את החוזה של מגה כפי שהוא. ביחס לביטחונות – נגיע להסדר ביחס לזה.

עו"ד רשף:
אנחנו חתומים על הסכם עם רמי לוי, שאמנם כפוף למה שיקבע ביהמ"ש. אך אבקש להבהיר שעמדתנו היא שהעדפנו את רמי לוי בתור שוכר. מגה לא תיפגע מההסכם שלנו עם רמי לוי. הדרך שבה הדבר נעשה – שביקשנו מאיתנו לחתום בלנקו על הסכם שהצדדים האחרים לא הסכימו לו, שהיה תלוי בשורה של תנאים שלא הסכמנו לו.
כל מה שרצינו לוודא שאנשי יוחננוף מחויבים להסכם לנו, וזה לא ניתן לנו. אמרנו בפגישה עם יוחננוף שאם לא מסכימים להתחייב, אז ניפגש עם אחרים. עשינו הסכם בתום לב עם רמי לוי, והפחתנו את סכום השכירות. אמנם ביהמ"ש יכול לקבל החלטה שההסכם מבוטל, אך זה הדרך שלנו להשתחרר מהסכם מחייב והעדפה ברורה שלנו לעשות את העסקה עם מי שעשה איתנו את העסקה בתום לב.
יוחננוף, ללא ספק, עשו איתנו "משחק" שהמטרה הייתה לנצל את תקופת הביניים כדי להפחית בתנאי השכירות.

עו"ד רימון:
לגבי עסקת יוחננוף – תרשיש קיבלנו את אישור הממונה. אני לא יודעת אם לגבי העסקה עם רמי לוי, ניתן אישור ממונה.
בהנחה וההסכם עם יוחננוף לא מתקיים לגבי סניף רעננה בלבד – ההפסד שלנו ביחס לכך שיורד מהתמורה כ-6.7 מיליון ₪.

עו"ד אפרתי:
אנחנו מוכנים לקבל את החזקה מהיום ולשלם מיום זה את השכירות.
ביחס לתקופה מה-1.1 – שישה ימים הם לא אבן הנגף.

עו"ד רימון:
בעסקה עם יוחננוף יש סניף שהוחרג, שאם לא הוכנס לעסקה וכך היה, אז יורדים רק 4 מיליון ולא כ-6.7 מיליון ₪. כשמחלקים את יתרת התמורה יוצא כ-7 מיליון ₪.
אני לא יודעת אם רמי לוי כפופים לאישור הממונה, ולא יוכלו להיכנס לפני קבלת אישור.

עו"ד אפרתי:
אנחנו לוקחים על עצמנו את הנושא של אישור הממונה על ההגבלים.
לעניין ביג – אני לא חושב שעניין תום הלב רלוונטי לדיון כאן, אבל מי שמכיר ונמצאים באולם ביהמ"ש אנשים שהיו בסוד העניין ב-5.12 לא נערכה התמחרות בינינו לבין ויקטורי ויוחננוף לגבי אותם סניפים. יש כאן עניין שלא רלוונטי לעניין זה, יש כאן שלושה מתחרים שחברו יחדיו כדי להוציא מתחרה דומיננטי אחר, ואולי זה חוסר תום לב.
לגבי סניף באר–שבע – ערב ה-5.12 בו נחתם ההסכם, גם מגה וגם ויקטורי ידעו שלביג יש הסכם בינינו. נטען שאני אוחז בשתי קצותיו של סעיף 350, שמצד אחד מצוי בהסכם שלי ומצד שני טוען שלא חל – אני מבקש לטעון לגבי כך. אני חוזר על מה שנכתב בתגובתי בכתב. עם זאת, יש את המסנן של ביהמ"ש. גם לגבי סניף ויקטורי, אני חוזר שככל שנדרש מאיתנו – גם בנושא זה אני מוכן להתחייב.

עו"ד רימון:
הסעיף שאומר שאפשר להפחית סכום נגד כל שעבוד – קיים, פורסם והובא בתגובת רמי לוי ככתבו וכלשונו – שציטט מדיווח של החברה האם מגה לבורסה בארה"ב. שם כתובים הסכומים. כך שלמיטב ידיעתי כל הנתונים נמצאים בפני ביג, ואני גם מוכנה לומר זאת: העסקה היא עסקה כוללת על 8 סניפים. לא ניתנה למגה אפשרות להשתחרר על דעת עצמה מאף סניף. ההסכם אומר שתנאי מתלה לכניסתו של ההסכם לתוקף זה קבלה של הסכמת המשכירים, או אישור בימ"ש אם אחד המשכירים לא ייתן את הסכמתו. היה ולא יינתן אישור ביהמ"ש תופחת התמורה בהתאם למה שרשום בהסכם – סכום של 4.375.
נחתם הסכם ומגה עומדת מאחוריו, ובאותו יום הגיעו למשרדנו כל הנפשות הפועלות ובסופו של דבר על הסניף הזה נחתמה עסקה עם רשת ויקטורי.
אני חושב שסעיף 350ט' נותן את האפשרות לחברה שהיא חדלת פירעון לכפות על הצד השני להמחות את ההסכם למי שביהמ"ש יאשר. החברה נמצאת בהליך של הסדר הבראה.
לשאלת ביהמ"ש: שהאפשרות של מגה לכפות על ביג לקבל שוכר אחר קיימת כדי להגן על מגה ולא על שוכר אחר. ומה שמגה יכולה לקבל מהשוכר האחר מהמשכיר – זה עניין של מגה. אני משיבה שחתמנו על ההסכם עם ויקטורי ולא עם רשת אחרת, ואנחנו עומדים מאחוריו. אנחנו מקווים שביהמ"ש יסב את זה לרשת ויקטורי. אני סבורה שהשוואה שנעשתה ביחס לפדיון בין רשת ויקטורי לרשת רמי לוי אינה רלוונטית.

עו"ד פוזנר:
אנחנו נסכים לשלם תשלומים גם את הסכום העיקרי וגם התשלום מ-1.1.
אנחנו מבקשים שיוצהר לפרוטוקול ביהמ"ש הסכום, כדי שלא יהיו אי הבנות ברמת הסדר הטוב.
שתי הערות: (1) לא יעלה על הדעת שמישהו יתקשר בהסכם ויגלגל ממנו את האחריות, שזו לא צורת התנהלות; (2) ויקטורי נתנה דיווח מידי שהעסקה הושלמה לגבי 7 סניפים. ויקטורי היא חברה ציבורית, והשקיפות מחייבת אותה. למדתי מחבריי הבוקר שויקטורי הגישה תגובה לביהמ"ש, ואני לא קראתי את התגובה.

עו"ד אפריאט:
במקרה זה אין להסתכל על הדברים ב"פינצטה". אבקש להביא את מצב הדברים בערבו של 3.12 במשרדי מגה. דנו על מספר סניפים, לוקחים את כל הסניפים כמקשה אחת במסגרת הבראה של חברה, גם סניפים שאין בהם כדאיות לקחת אותם וגם רמי לוי באותו מו"מ. יש סניף של דימונה, ראש העין, רמת ישי – סניפים שאם היו מציעים אותם אחד-אחד למציע אחר, הוא לא היה ניגש אליהם ולא היה לוקח וזה לא באג'נדה העסקית להיכנס לאותם סניפים. אך שמגה מנהלת מו"מ וקובעת לגבי כל מציע ומציע היא ניהלה מו"מ גם עם רמי לוי, ולבסוף לוקחת שיקולים נוסף – העובדים; תמורה; השקלול הוא לא שקלול שנעשה בחלוקת סכום התמורה למספר סניפים.

מר אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי:
בסניף בבאר שבע קלטנו את כל העובדים שעבדו בסניפי מגה – 80 עובדים. 600 עובדים, שקלטנו באותם תנאים ואותו שכר.

עו"ד אפריאט:
קשה לומר שמבקשים לעשות הפרדה בין הסניפים, אין תג מחיר לסניף באר שבע. לא ייתכן שמי שישלם על סניף בצפון שלא שווה אותו ערך.
בנוסף, ביהמ"ש במצבים כאלה צריך לתת את הדעת, שלא ייתכן שרמי לוי ינהל מו"מ וכאשר אנחנו מדברים על התמחרות – יש את מגה שמנסה להגיע למצב האופטימאלי ביותר מבחינת התשואה למגה, שיושבת עם מספר מציעים במספר חדרים שונים. אנחנו ישבנו מהבוקר עד לשעות מאוחרות בלילה עד שלבסוף נחתם, ומנהלי מו"מ, כאשר מר קפלן עובר מחדר לחדר בין כולם. רמי לוי לא מתאים לו, כי הוא עושה את השיקולים שלו, כמו כל אחד מאיתנו, וזז הצידה עוזב את המו"מ ואומר שייכנס דרך הדלת האחורית ולא דרך הדלת הראשית.
הציפייה של מרשתי במצב כזה – שהיא חותמת על הסכם מסגרת, שלבסוף ביהמ"ש ייתן את המדיניות המשפטית הראויה.

עו"ד חרסט:
עניין תום הלב חל על כל הסכם. מטרת הפרק לאשר הסכמים באופן זריז, ונחתם תוך 24 שעות הסכם שבד"כ לוקח מספר חודשים. הייתה הסתכמות של כל הצדדים על הסעיף, שהרי אין ערך אחיד בסניפים והכול נעשה כדי לעזור למגה ולסיים את ההסכם בצורה מהירה.
הצדדים הסתמכו על זה שהפרק קובע שכל עוד המשכיר לא ייפגע, הרי שזה מספק. ברגע שייפתח פתק שהמשכירים יכולים להתחיל ולמקסם את הרווחים ולנצל הזדמנויות כאלה, לעולם ההסכמים לא יסגרו במהירות הדרושה.

עו"ד אפריאט:
אנחנו שוכרים במתחם ביג אחר ומביאים את אותה תשואה.

עו"ד חרסט:
אין בעיה לויקטורי להתחייב שביג לא יפגע.

ב"כ כנ"ר:
העמדנו את העניין על שאלת הנזק. מעת שלמגה לא נגרם נזק כתוצאה מכך שאו ויקטורי או רמי לוי יקחו או יוחננוף, צריך להסתכל על הנזק המצרפי של אחרים לדוגמא עובדים ומשכירים. מגה לא צריכה להיפגע. מעבר לכך, ככל שצד, אם זה ביג או רמי לוי מוכנים לשלם למה את אותו סכום, אז אפשר שלא לכפות את כל הסניפים, כי מטרת סעיף 350 לאפשר לחברה להמשיך להתקיים תחת אותה נורמה.

עו"ד אפרתי:
אנחנו נעסיק את כל העובדים בסניף רעננה.
ביחס לטענת תום הלב – העניין מתבסס על העובדה שבאותו ערב ניהלנו מו"מ, ולכאורה יצאנו מהמו"מ. לא יצאנו מהמו"מ, חברו שלושה מתחרים שלנו: מגה, יוחננוף וויקטורי בסוגיה שאני סבור שהממונה על הגבלים עסקיים צריך לבדוק אותה, כדי להוציא מתחרה דומיננטי שפחדו שהולך להתעצם. ואז עשו ביניהם את ההסכם הזה, ואמרו לנו ללכת הביתה.
אנחנו עשינו מו"מ עם מגה במשך שלושה שבועות לפני אותו יום שבו המתחרים נכנסו למו"מ. באותו יום באנו לחתום. הסניף היה במו"מ. מה שטוענים שרמי לוי עושה, הם עשו באותו לילה. יש משהו שונה למה שעשיתי למה שהם עשו?!

עו"ד פוזנר:
אבקש להתייחס לנתון עובדתי – אומר מנכ"ל מרשתי שבידיעת ויקטורי, מנכ"ל ויקטורי, העובדה שהייתה על התפרשות קודמת לגבי הסניף, הייתה בידיעתו לפחות שבוע קודם לכן. גם בידיעת מגה הנושא היה. אמנם לא היה תצהיר, אבל כשהתצהיר מטעמה של מגה הוגש, לא מכחישים שזה היה בידיעה. האם מגה היא זו שהביאה לידיעת ויקטורי? אני לא יודעת. אבל בכל מקרה הייתה ידיעה פוזיטיבית של ויקטורי.

עו"ד רימון:
אנחנו מודים שהייתה ידיעה באותו יום שנחתם ההסכם עם ויקטורי. אין רלוונטיות אם הייתה ידיעה אם לאו.

ב"כ כנ"ר:
אני סבור שמישור תום הלב שביהמ"ש צריך להתייחס אליו הוא מישור תום הלב של מגה עם המשכירים. מגה עומדת פה כדי לאכוף את הסבת אותם סניפים על המשכירים, אם זה ביג ואם זה תרשיש. זה תום הלב קיים. כל השאלות של תום לב בין רמי לוי לבין המשכירים הם לא עניין להידון פה בביהמ"ש.
עם כל הכבוד לשיקול דעתה של מגה ורצונה לאכוף את ההסכם, ביהמ"ש צריך להתייחס לתועלת המצרפית של העובדים והמשכירים.

עו"ד אפריאט:
בנושא של הסכם שכירות – אם לבסוף מגה הייתה רוצה להעביר את הזכויות ופועלת, הרי ביג היו צריכים לשקול אם ויקטורי ראויה אם לאו. ויקטורי ראויה, כי היא גם עובדת במתחם אחר של ביג ושוכרת ותיקה ומשלמת דמי שכירות ואין כל טענה נגד ויקטורי.
יש התדיינות משפטית של מי שמתקשר בהסכם כזה ובאותו מצב דברים ורואה מה היה מצב פני הדברים ועושה הסכם כזה, אז אותו אדם שנכנס לאותה התקשרות – יש לו ציפייה סבירה שלא יבוא גורם זר יתערב, וישמוט לו את כל העסקה.

מר אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי:
אני לקחתי שני סניפים בדימונה ואופקים, לקחתי אותם כי ידעתי שאני לוקח את ביג באר-שבע שהוא אחד המרכזים החזקים. הסיבה שלקחתי גם את דימונה ואופקים, זה בגלל שאני לוקח את כל השקלול של כולם. עתה ביהמ"ש אומר שאפשר לגרוע את זה, כי כך כתוב בהסכם. אמנם זה כתוב בהסכם, אך על אותו משקל ביקשתי אישור של הממונה על ההגבלים שאישר לנו את באר שבע שחב' רמי לוי לא הגישה בקשה לממונה על הגבלים וצריכה אישור. אני לוקח שלושה סניפים בפריפריה: בית שאן, דימונה ואופקים ועכשיו מוציאים לי את ה"דובדבן".

עו"ד אפריאט:
ביג טוענת שתקבל תשואה גבוהה יותר, ואולי נוכל להשוות את מה שרמי לוי משלם.
אם משלם אותו דבר, זה לא חוסר תום לב?!
ביהמ"ש צריך להסתכל על המדיניות המשפטית הראויה במקרים כאלה. אם יקרה שנפרוט את ההסכם ונחליט שאת זה נותנים לאחד וזה לאחר, ויכול מישהו לבוא ולהיות גורם מתערב זר, אז כל הסכם יהיה פתוח.

ב"כ כנ"ר:
יש כוונה לעשות התמחרות ולהציע סכום גבוה יותר?

עו"ד אפריאט:
אני לא דיברתי עם מרשתי על זה. אנחנו מדברים על טובת מגה, ובכך אין מדובר בטובת גמה.

עו"ד פוזנר:
מפנה לטעות בכדאיות העסקה בחוק החוזים.

עו"ד אפריאט:
אם מבקשים להתמחר, אנחנו מבקשים להתמחר על כל השמונה סניפים.

עו"ד רימון:
ככל שביהמ"ש יחליט לדחות את בקשתנו בעניין ביג, אבקש שזה יצוין שהם לוקחים את ההתחייבויות כמו שהם והחלפת הבטוחות לשחרור מגה.

הצעת ביהמ"ש:
לאחר שמיעת הטענות, ולאחר חילופי דברים באשר לטענות אלו, נראה לביהמ"ש כי ככל שהמשכירות של שני הסניפים הנדונים היום וחברת רשת חנויות רמי לוי (שיווק השקמה) בע"מ, מקבלים עליהם בגין כל סניף, בהתאמה, לשלם את התשלומים הנקובים בחוזי המכר לגבי כל סניף שלא יימסר לחברה שעמה התקשרה מגה, ולעשות כן תוך 3 ימים; ולרבות כל תשלום בגין שכ"ד, ארנונה עירונית, דמי ניהול ושאר תשלומים שחלים על מגה מכוח חוזי השכירות החל בתקופה מיום 1.1.16 ועד היום וכן תשלומים בגין העסקת העובדים בתקופה זו, כאשר התשלומים הללו ישולמו מתוך חשבון הנאמנות לחברת ויקטורי ולאחים יוחננוף בהתאמה, הרי שבקשת מגה בעניין העברת הסניפים תבטל והמשכירות כל אחת, בסניף שבו מדובר, תוכלנה להתקשר בהסכמים עם אחרים.
רשמתי לפניי כי הסכמים אחרים יעשו עם חברת רמי לוי אשר אחראית להמשיך ולהעסיק את כל העובדים, וכן אחראית לקבלת היתר הממונה על הגבלים עסקיים. אי קבלת היתר הממונה על ההגבלים העסקיים, לא תשמש עילה לביצוע התשלומים.
תנאי נוסף הוא שכל הערבויות שמסרה מגה או מי מטעמה יבוטלו ויוחזרו אליה. ערבות חברת האם בסניף תרשיש תבוטל.
אין באמור כדי לפגוע בחובות, ככל שהם קיימים, למשכירות ואלו לא ישמשו לקיזוז הסכומים המגיעים.

לאחר הפסקה

עו"ד אפריאט:
מפנה לפס"ד לוי נ' ברכה. וגם ביהמ"ש נתן החלטות שמתערב בשלב זה של ההצעה. ביג לא מציע הצעה טובה יותר. אנחנו נסכים להציע סכום נוסף של מיליון ₪ מעבר לסכום שהצענו.

עו"ד אפרתי:
אנחנו מוכנים להתמחרות. אין לי את הכישורים לעשות זאת.

עו"ד שורק:
גם אנחנו מוכנים להתמחר על סניף רעננה.

עו"ד אפרתי:
אני מסכים להתמחרות.
אני מבקש שביהמ"ש יקבע מועד ולא עכשיו.
צריך להביא לפה את מי שיש לו את הכישורים להתחרות.

עו"ד רימון:
מנכ"ל הכספים של מגה מציין בפניי כי כל העובדים שפוטרו צריכים לשלם להם משכורות היום.

ב"כ כנ"ר:
נוכח העובדה שכל הנוכחים מסכימים לפתיחת התמחרות, אציע להסמיך את מגה לבצע התמחרות היום.

עו"ד פוזנר:
אנחנו מסרבים להתמחרות במשרדי מגה, אלא בפני נציג כנ"ר.

<#3#>
החלטה

התמחרות תתבצע במשרד כנ"ר, בפני עו"ד ולרשטיין, בשעה 14:30.

עו"ד ולרשטיין ידווח לביהמ"ש מיד לאחר מכן.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ו טבת תשע"ו, 07/01/2016 במעמד הנוכחים.

אילן ש' שילה , שופט
סגן נשיא