הדפסה

מ"ת 17678-07-11

מדינת ישראל
המבקשת
נגד

ולדימיר חיפץ
המשיב
נוכחים: עו"ד נהון – בשם המבקשת
המשיב וב"כ עו"ד זייצב ז'אנה
מתורגמנית לשפה הרוסית הגב' ג'ני שטורך
<#1#>
פרוטוקול
עו"ד זייצב:
נבקש לקבל תסקיר מעצר.
יש לנו חלופה בדמות הורי המשיב ובנוסף היינו רוצים לבקש היום לקבל תסקיר מעצר להשתלבות המשיב בהליך של גמילה מסמים. הוא לא החל הליך של גמילה עד היום. אני מפנה לפסיקה לגבי אלה שלא החלו בהליך גמילה טרם מעצרם ובכל זאת בית המשפט העליון החליט לאפשר לו.

עו"ד נהון:
אינו רואה לנכון לשלוח לתסקיר, מאחר וגם והרגע זה לא הזמן הנכון לבחון גמילה ולא החל בהליך שיקומי טרם המעצר.
חברתי הציעה את הוריו כחלופה, אני מפנה את בית המשפט להודעת האם אשר העידה כי היא סילקה את הבן מהבית כיוון שהוא לא יכול לשהות עם אנשים נורמלים והוא ימכור גם אותה בעבור סמים.

עו"ד זייצב:
אני שוחחתי עם המשיב, הם אכן כועסים עליו יחד עם זאת הם מסכימים להוות עבורו חלופת מעצר. יחד עם השגחת הוריו, ישתלב בהליך טיפולי במרכז יום.
המשיב גם מסכים להליך טיפולי במסגרת סגורה.
אני מפנה לבש"פ 3137/08, שם נאמר על ידי כב' השופט מלצר כי למרות החריג של הבקשה להשתלבות בהליך בהליך טיפולי זה אכן טרם המעצר, יחד עם זאת, בית המשפט נכון יהא לשקול את שחרור המשיב למוסד שיקומי, גם אם עדיין לא החל תהליך טיפולי בשני מקרים- אחד, עם בית המשפט השתכנע כי רצנו של הנאשם כן ואמיתי ולא נובע רק מהרצון להימנע מהמעצר, והשני שבית המשפט ימצא לנכון שסיכויי הנאשם להצליח בטיפול גבוהים.
את שני אלו נוכל לבחון רק לאחר ששירות המבחן זאת.
אנו טוענים שעל בית המשפט לבחון בכל מקרה חלופת מעצר והחלופה הטובה ביותר היא מסגרת סגורה.
מוכנים לשקול חלופת מעצר בבית קרובי משפחה ואנחנו נטען שהחלפה במקום סגור, תחת פיקוח עו"ס בשילוב עם טיפול נגד שימוש בסמים היא חלופה בטוחה יותר וטובה יותר, מאשר חלופה בביתם של אנשים פרטיים.
יש מספר רב של החלטות של בית המשפט שהחליטו לשחרר לחלופה בעבירות חמורות מאלה המיוחסות למשיב, שנעברו בצוותא חדא, בשימוש בנשק ובית המשפט סבר שלמרות חומרת העבירות ניתן לשחרר אנשים לחלופת מעצר.
אני מפנה לבש"פ 8690/10 כב' השופטת ארבל קבעה שניתן לשחרר נאשם למוסד גמילה כחלק מחלופת מעצר.
בנוסף, אומר כי מדובר באדם יליד 73, כל חייו עבד ופרנס את הוריו אף כי בשנים האחרונות הוא מכור לסמים ולא עובד. מצבו הדרדר בשנה האחרונה.
ניתן גם לראות עליו שאינו מכור ממש לסמים. היו ארועים אשר הביאו אותו לכך.
היו לו נסיונות בעבר לצאת ממעגל הסמים ,נסיונות של צלחו.
נכון שלא החל בטיפול גמילה טרם המעצר. כיום מאז מעצרו הוא ללא סמים. כל הבעיות נגרמו בשל השימוש בסם.
אני מבקשת לאפשר למשיב לערוך שינוי בחייו.
כל שאנו מבקשים זה תסקיר, ויתכן ובסופו של יום ההמלצה לא תהיה חיובית ונדע זאת רק לאחר קבלת תסקיר.
אנו ערים לחומרת עבירה המיוחסת למשיב, יחד עם זאת אני מציינת כי לא מדובר בתכנון מסויים או בהתארגנות מראש. לא מדובר בחבלות של ממש שנגרמו למתלוננת עם כל הצער שבעניין.
גם כב' השופטת ארבל בבש"פ 2526/05 דנה במקרה דומה וציינה כי חלק מהשיקולים שלה שהובילו לשחרור המשיב הוא שלא נגרם נזק ממשי למתלונן, לא נעשה שימוש בנשק במהלך ביצוע העבירות.
במקרה שם דובר על מארב לגבי מתלונן ששדדו ותקפו אותו.
אני מבקשת מבית המשפט להורות על קבלת תסקיר מעצר בעניינו של המשיב.

עו"ד נהון:
תסקיר שירות המבחן הוא כלי לשימוש בית המשפט בנסיבות מתאימות.
אני לא סבורה כי מדובר כאן בנסיבות מתאימות. מדובר באדם עם עבר של תקיפה, הפרת הוראה חוקית ועוד. אין לו מקום עבודה קבוע. אין לו מקום מגורים קבוע. מעולם לא פנה להליך טיפולי ולכן במקרה זה אנו סבורים אין מקום להורות על תסקיר מעצר בשלב זה.

עו"ד זייצב:
לגבי העבר הפלילי, לא מדובר בעבר מכביד. לא עומד כנגד המשיב מאסר על תנאי. האישום הפלילי האחרון זה היה לפני כמה שנים.
לחילופין, אבקש לדחות את הדיון כדי שאציג את חלופת המעצר בפני בית המשפט.

<#2#>
החלטה

נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של שוד עבירה לפי סעיף 402 (ב) לחוק העונשין התשל"ז -1977. על פי כתב האישום, המשיב הלך ביום 4.7.11 אחר המתלוננת לביתה, משנכנסה המתלוננת לביתה ועמדה לנעול את הדלת המשיב דחף את דלת הדירה, נכנס לבית, דחף את המתלוננת אשר נפלה ארצה ונחבלה ברגלה, התכופף, משך מצווארה את השרשראות הזהב שענדה ונמלט מהמקום.

ב"כ המשיב הסכימה לקיומן של ראיות לכאורה, אך ביקשה להורות על קבלת תסקיר כדי שיבחן אפשרות גמילה של המשיב כיוון שהטענה היא שהרקע למעשיו של המשיב הוא השימוש בסמים.

ככלל, בית המשפט לא יורה על תחילת הליכי גמילה בשלב המעצר, אם לא ננקטו הליכים אלה קודם לכן או אם אותו נאשם לא החל בהליכי גמילה.

בא כח המשיב הפנתה לפסיקה המצביעה על חריגים לפיה ניתן להורות גם על הליכי גמילה גם בשלב המעצר. אין זה המקרה שכאן. המשיב לא התחיל בהליכי גמילה ולא נקט פעולה כלשהי כדי להחל בהליכים אלה. על כן, איני סבורה שיש מקום להורות על קבלת תסקיר מעצר.

הדיון נדחה להיום על מנת שתוצג חלופת מעצר בפני בית המשפט, אלא שחלופה כזאת לא הובאה ואיני סבורה שיש צורך בתסקיר כדי שתבחן חלופה זו כיוון שגם לבית המשפט המסוגלות והיכולת לבחון חלופות מעצר.

דוחה הדיון ליום 3.8.11 שעה 14:00.

המשיב יובא באמצעות השב"ס.

יש לזמן מתורגמן לשפה הרוסית ליום הדיון.

<#3#>

ניתנה והודעה היום א' אב תשע"א, 01/08/2011 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

בתי משפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
בפני: כב' השופטת שרה דברת – ס. נשיא
מ"ת 17678-07-11

3

4