הדפסה

מ"י 15943-07-11 משטרת ישראל תביעות- שלוחת זבולון נ' פרץ

בית משפט השלום בחיפה
מ"י 15943-07-11 משטרת ישראל תביעות- שלוחת זבולון נ' פרץ

11 יולי 2011

בפני כב' השופט יחיאל ליפשיץ
המבקשת
משטרת ישראל תביעות- שלוחת זבולון

נגד

החשוד
שמעון פרץ

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – גב' אפנאן אל חאג'
החשוד בעצמו

פרוטוקול
ב"כ המבקשת לאחר שהוזהרת כדין:
אני חוזרת על תוכן הבקשה. ככל שהבנתי מהחשוד, קיימת אי הסכמה רק בנוגע למעצר הבית.

החשוד:
מכיוון שאני עורך דין, יש לי בעיה להסכים למעצר הבית עד לתאריך 14.7.11 וזאת משום דיונים שקבועים לי. חלק מהדיונים הצלחתי להעביר, אולם יש לי שני דיונים בתאריך 12.7.11 בבית משפט חיפה וביום 14.7.11 בביהמ"ש בחדרה ובצפת והדיונים אינם כוללים כל מגע עם הדמויות שאסור לי ליצור איתם מגע.
כמו כן, מעבר לשמות שפורטו בבקשה, שאסור לי ליצור איתם, קשר ועל כך אני מתחייב, הרי שהתבקשתי שלא ליצור קשר עם "כל אדם אחר ששמו עלה בחקירה" ולכן אבקש פירוט, כך שלא אכשל שלא ביודעין. נחקרתי במשך 3 ימים ועלו שמות רבים.
כל הפרשיה הזאת כבר מה – 07.7.11 ידועה לכלל הציבור לכל המעורבים. למיטב הבנתי,לאור מה שאני מבין מתיק החקירה, וכמו שצויין באוזני, מזה כשבועיים היחידה כבר ביצעה פעולות חקירה שבסופן היא אספה ראיות וחלקן אף הוצג בפניי. מה שיש ליחידה מאיסוף הראיות, זהו עורבא פרח.
לבוא היום ולטעון כשכל הראיות בידיים שלהם שאני יכול לשבש, זה לא רציני.
אנו בפתח הפגרה ואנו מצויים בלחץ עבודה רב. הענין של מעצר בית הוא פיקציה למעשה, היות שאם אדם רוצה לשבש חקירה יכול לעשות זאת מטלפונים שלא שלו. אני לא אסכן את עצמי ואפגש עם מישהו שקשור לפרשה. ההפקדה הינה גבוהה מאוד, גם באופן אבסולוטי וגם ביחס לעצור השני.
הסכמתי לסכומים הללו ואני מוכן אף להוסיף, אך אני מבקש שלא לפגוע בי. אבקש לדחות את הבקשה שלהם למעצר בית.

<#3#>
החלטה

הצדדים הסכימו על תנאי שחרורו בערובה של החשוד.
המחלוקת שהובאה בפניי, הינה לגבי רכיב המעצר בית שצויין בבקשה.
המבקשת טוענת, כי יש להורות על מעצר בית וזאת עד לתאריך 14.7.11 בחצות, בעוד שהחשוד, שהינו עורך דין, מבקש לאפשר לו לצאת לדיונים ביום שלישי וביום חמישי, דיונים אותם לא הצליח להעביר ו/או לדחות.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, ובשים לב לשאר תנאי השחרור בערובה, שהינם מכבידים באופן יחסי, אני סבור כי ניתן להעתר לבקשת החשוד ולאפשר לו לצאת לדיונים אליהם זומן כעורך דין.
החשוד יעביר רשימה מסודרת של הדיונים, מספרי ההליכים ושעות הדיון ליחידה החוקרת כבר היום.
החשוד יוכל לצאת לדיונים מביתו אל בית המשפט, או מבית משפט לבית משפט, ולחזור מהדיונים לביתו.
כמו כן, אני מורה למבקשת שתמסור לחשוד, באם תמצא לנכון, את רשימת האנשים שעימם אסור לו ליצור קשר, וזאת מעבר לרשימת האנשים המפורטת בבקשה.
סוף דבר –
אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים באים:

  1. איסור כניסה למועצה הדתית בחיפה ורבנות חיפה עד לתאריך 09.8.11.
  2. אי יצירת קשר עם האנשים אשר צויינו בבקשה שהוגשה בפניי.
  3. מעצר בית מלא בביתו של החשוד וזאת עד לתאריך 14.7.11, ובכפוף לאמור בהחלטתי לעיל.
  4. הפקדת סכום של 30,000 ₪ בקופת ביהמ"ש וזאת עד לתאריך 12.7.11 שעה 12:00.
  5. התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪.
  6. התחייבות צד ג' על סך 50,000 ₪.
  7. איסור יציאה מן הארץ וכן הפקדת דרכון. הדרכון יופקד ביחידה החוקרת עד לתאריך 12.7.11 שעה 12:00.

8. למען הסר ספק, יהיה ניתן לשחרר את החשוד ללא הפקדת המזומנים וללא הפקדת הדרכון, וזאת כאמור בסעיפים 4 ו – 7 לעיל.
<#4#>

<#5#>

ניתנה והודעה היום, 11.7.11, במעמד הנוכחים.

יחיאל ליפשיץ, שופט

1

1