הדפסה

לשכת עורכי הדין בישראל נ' העמותה הישראלית לסיוע משפטי ע"ר 580505758 ואח'

בעניין:
לשכת עורכי הדין בישראל

התובעת

נ ג ד

  1. העמותה הישראלית לסיוע משפטי
  2. גיא שדה

הנתבעים

ב"כ התובעת: עו"ד א' פוזנר ואח'
ב"כ הנתבעים: עו"ד א' גולומוב-פלנר ואח'

החלטה

תיק זה הועבר לטיפולי.

ישיבת קדם המשפט הראשונה בתיק זה תתקיים ביום 14.12.14 בשעה 09.30.

על הצדדים לסיים את ההליכים המקדמיים (גילוי מסמכים, עיון במסמכים ושאלונים) במסגרת המועדים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984. אם המועדים כבר חלפו, ניתנת בזה לצדדים אורכה של 30 ימים, אלא אם כן מי מהצדדים יודיע תוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו על התנגדותו למתן הארכה. מעבר לאורכה זו לא תינתנה אורכות נוספות, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן.

כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני קובע, כי את כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט הבקשות הנוגעות להליכים המקדמיים, יש להגיש בכתב עד 60 יום לפני מועד קדם המשפט הנ"ל. כל מבקש אחראי לבצע מסירה אישית של הבקשה למשיב. עם חלוף 21 ימים מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או, לפי העניין, לקבוע אותה לדיון.

המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטתי זו ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ד, 15 מאי 2014, בהעדר הצדדים.