לשון הרע ופגיעה בפרטיות – גיא אופיר משרד עורכי דין

המתח בין דיני לשון הרע ודיבה לבין חופש הביטוי קיים הן בפרסומי לשון הרע בעולם המוחשי והן בעולם הוירטואלי. בדרך כלל, הבעת דעה חוסה תחת עקרון חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. עם זאת, כאשר עסקינן בציון עובדות כוזבות, חופש הביטוי נסוג, ולשון הרע אינה זוכה בהגנת חופש הביטוי.

ראוי לציין, כי פרסום לשון הרע ו/או דיבה, יכול להוות גם פרסום עובדות נכונות אודות הנפגע, אשר יש בהן לפגוע בו או בצנעת פרטיותו, בהיעדר עניין ציבורי בפרסום. בעניין זה חוק איסור לשון הרע חופף במידה רבה עם חוק הגנת הפרטיות.

על-מנת שלשון הרע תקים לנפגע עילה תביעה כנגד המפרסם, עליה לעמוד במספר קריטריונים הקבועים בחוק ובניהם, שלשון הרע פורסמה לאדם זולת הנפגע. לפיכך, אמירה פוגענית אליה לא נחשפים צדדים שלישיים אינה מהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות.

חוק איסור לשון הרע מגדיר "לשון הרע" ככל ביטוי העלול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בתפקידו, במשלח ידו וכיו"ב. במקרים מסוימים, פרסום לשון הרע עלול להוות עבירה פלילית, הניתן להגיש בגינה קובלנה פלילית פרטית.

פרסום לשון הרע מהווה בראש ובראשונה עוולה אזרחית שבעקבותה הנפגע – התובע זכאי לפיצויים, בנוסף לצווי מניעה ו/או עשה להפסקה או לתיקון הפרסום הפוגעני.

בשל הקושי להוכיח את הנזק והיקף הפגיעה בשם הטוב, הואיל ושם טוב הינו מדד אמורפי הקשה לכימות כספי, קובע חוק איסור לשון הרע בסעיף 7א פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 50,000 ש"ח (הצמוד למדד משנת 1997 והעומד נכון לשנת 2012 על כ- 70,000 ש"ח). כמו כן, ככל שפרסום לשון הרע נעשה במזיד, קובע סעיף 7א לחוק איסור לשון, כי בית המשפט רשאי לפסוק ללא הוכחת נזק כפל הפיצוי, לאמור 100,000 ש"ח (פיצוי הצמוד למדד משנת 1997 והעומד נכון לשנת 2012 על כ- 140,000 ש"ח).

טרם קבלת החלטה בשאלה האם להגיש תביעה שעניינה פרסום לשון הרע, חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה בלשון הרע ו/או בעורך דין המתמחה בהגנת הפרטיות. כן ראוי לזכור, שחוק איסור לשון הרע מונה, בין היתר, מספר הגנות דוגמת פרסומים המותרים בחוק, פרסום דברי אמת ופרסום בתום לב. כך גם, נושא הפיצוי שיפסק אפילו יחוייב הנתבע בדין, נתון למרווח השפעה רב, כאשר הנתבע מיוצג על-ידי עורך דין המתמחה בלשון הרע.

גיא אופיר משרד עורכי דין, הינו משרד עורכי דין העוסק בלשון הרע, פגיעה בפרטיות, ובדיני אינטרנט. המשרד עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתחום לשון הרע באינטרנט ובעולם המוחשי.

פס"ד שניתן לאחרונה בתביעת לשון הרע בתביעה בה ייצג המשרד תובע נגד עיתון ידיעות אחרונות.

באתר האינטרנט של המשרד, ניתן למצוא אינפורמציה רבה בתחום חוק איסור לשון הרע ומאמרים רבים בנושא פרסום פוגעני באינטרנט, בעיתונות, ברדיו, ובטלויזיה.

לקביעת פגישת יעוץ עם עורך דין המתמחה בתחום לשון הרע, ניתן להתקשר לטלפון 03-5323650 ולחלופין לפנות במייל שכתובתו [email protected]

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית.