הדפסה

לישה ז"ל(המנוח) ואח' נ' מועצה דתית ואח'

בפני כב' הרשם ראובן שמיע

התובעים

  1. יהושע לישה ז"ל (המנוח)
  2. לאה לישה (מנהל עיזבון)

נגד

הנתבעים

  1. היהדות הקראית מועצה דתית
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
  3. עיריית אשדוד
  4. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
  5. סולמות חגית (1990) בע"מ

הודעה לפי תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984
אל ב"כ התובע: רונית אלדור
הואיל ונבצר מבית המשפט לדון בתביעה או להמשיך בה מחמת חוסר מעש.
אי לזאת ניתנה לך בזה הודעה בהתאם לתקנה הנ"ל, אם תוך 30 יום מהמצאת העתק מהודעה זו לידיך לא תגיש לבית המשפט הודעה המנמקת מדוע לא תמחק התובענה, היא תמחק לפי הוראות התקנה הנ"ל.
ניתן ביום 16 יולי 2014.

ראובן שמיע, רשם