הדפסה

ליפס נ' מתי - המרכז לבטיחות מתקדמת בע"מ ואח'

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
מתי אבטחת איכות ובטיחות בע"מ ח.פ. 51-2145749
להלן: "החברה"
ובעניין:
רון נתן ליפס
להלן: "המבקש"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

נוכחים: עו"ד עינת קנפו- לוי – בשם המבקש
אין הופעה מטעם החברה
עוה"ד ליאור גפן ועו"ד בקי חנניה– בשם הכונ"ר
פרוטוקול
עו"ד לוי:
בתיק הזה לאורך כל הדרך, מאז מתן פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, ב"כ החברה טרח ועמד איתי בקשר כדי לראות מתי אנו מגישים את בקשת הפירוק.
זה היה גם אינטרס שלהם שהבקשה לפירוק תוגש ועל בסיס עדכונים שלי, אני יודעת שהגיעו להסכמות בתיקים אחרים.
בכתובת הרשומה אין עם מי לדבר. אני יצרתי קשר גם עם עו"ד מישוק , גם עם מזכירתו, גם עם אשתו של הבעלים וגם עם הבעלים כל זאת ביום 5.9.12. הבעלים הודיע לי שאם הוא לא יגיע, הוא מתיר לי להודיע כי אינו מתנגד לפירוק.
כשבית המשפט אומר לי שהוגשה בקשת דחיה לדיון היום כדי לאפשר התנגדות, אני אומרת שאני שוחחתי עם עו"ד מישוק כשהיה בחו"ל והוא הפנה אותי למזכירתו.
הגברת המפורטת בבקשה היא המזכירה של החברה, כך ככל הידוע לי מאשתו של בעלי החברה. אני שוחחתי עם מתי רביבי ועם לאה.

עו"ד גפן:
מאחר והבקשה הומצאה ימים בודדים לפני הדיון ומאחר והוגשה בקשה לדחות הדיון בשל כך, אני סבור כי למען הזהירות מן הראוי לדחות את הדיון למועד אחר.
<#3#>
החלטה

תמוהה שב"כ החברה לא טרח להתייצב לדיון של היום, אף כי בקשתו לדחיית הדיון נדחתה.

משלוח בקשת דחייה, לכשעצמה אין בה כדי לפטור מהתייצבות, ועל כן יש לדון בבקשת הפירוק.
זאת ועוד, כעולה מהבקשה, מי שפנה לב"כ חברה אינם מי מבעלי המניות בחברה או מנהלי החברה, ולאור דברי ב"כ המבקש לפיהם ניתנה הסכמה של מנהל החברה לפירוק אני מורה על פירוק החברה על פי הוראות פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג 1983, וזאת בהעדר התנגדות.

אני ממנה את הכונ"ר כמפרק זמני של החברה.

נושאי משרה בחברה יתייצבו עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונ"ר על מנת למסור מידע בנוגע לעסקי החברה.

על המפרק הזמני להגיש דו"ח אודות הליכי הפירוק הזמני תוך 75 יום.
<#1#>
<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשע"ב, 09/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא