הדפסה

ליסמן נ' זיטלבך

בפני
כב' השופט משה אלטר (שופט עמית)

התובע

אלכסנדר ליסמן

נגד

הנתבעת

זיטלבך צבי ושות' פיתוח ובניה בע"מ.

פסק דין

1) כפי שעולה מכתבי הטענות ומעדויות הצדדים, המחלוקת העובדתית היחידה הטעונה הכרעה בתיק זה הינה בשאלה האם התובע הזמין מהנתבעת עריכת חוות דעת מקצועית, כטענת התובע, או שמא רק ביקש לשמוע את דעתו ועצתו של מנהל הנתבעת, מר צבי זיטלבך (להלן: "צבי") , כטענת הנתבעת.

לאחר ששקלתי בעניין, תוך שנתתי את דעתי לנטען בכתבי הטענות ולעדויות הצדדים, אני מחליט להעדיף בעניין זה את גרסת התובע, על פני גרסת הנתבעת. זאת מהטעמים הבאים:

א) בחשבונית המס שהנפיקה הנתבעת לתובע בגין תשלום הסך של 1,170 ₪, ציינה הנתבעת במפורש שהתשלום הינו עבור חוות דעת.

ב) התובע כלל לא היה זקוק לשמוע את דעתו ו/או את עצתו של צבי. הרי התובע עצמו ראה שאריחי הקרמיקה המחפים את הקיר החיצוני של הבניין בו הוא מתגורר, מתנתקים וכי הדבר מהווה סכנת נפשות להולכי הרגל העוברים במקום. הוא לא היה זקוק לצבי שיבוא ויגיד לו את זה. אין ספק בעיניי שהתובע נזקק לחוות דעת של מומחה, על מנת שיוכל להיעזר בה לצורך הגשת תביעה נגד הקבלן, וזה מה שהוא הזמין מהנתבעת.

2) מאחר שהנתבעת לא סיפקה לתובע חוו"ד מקצועית, כפי שהתובע הזמין ממנה, עליה להחזיר לתובע את הסכום ששילם לה עבור חוות הדעת.

אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,170 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20/1/13 (תאריך התשלום) ועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ו, 29 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

למזכירות: נא לשלוח את פסה"ד לצדדים.

קלדנית-תקוה