הדפסה

ליכטנשטיין מרים נ' חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ ואח'

ניתן ביום 02 דצמבר 2014

ליכטנשטיין מרים
המערערת
-
1.חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ
2.ורדית בנימין
3.תומר לוי
4.אורית לוי
המשיבים

לפני השופטת רונית רוזנפלד, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת נטע רות
נציג ציבור (עובדים) מר אלעזר וייץ, נציג ציבור (מעבידים) מר משה אורן

בשם המערערת – עו"ד סילביה אלוני
בשם המשיבה 1 – עו"ד נועם שחם
בשם המשיבים 2-4 – עו"ד ניר יאיר

פסק דין

השופטת רונית רוזנפלד
במהלך הדיון בערעור קיבלו הצדדים את המלצת בית הדין והודיעו על הסכמתם כמפורט להלן:
א. מבלי שאף צד מודה בטענות הצד שכנגד, ולחיסול סופי ומוחלט בדרכי שלום של המחלוקת בין הצדדים בקשר לעניינים מושא הליך זה, ישלמו המשיבים 2-4 למערערת, יחד ולחוד, סך של 31,370 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.7.08 ועד יום התשלום בפועל.
ב. המשיבה 1 תשלם למערערת הוצאות משפט בסכום שיקבע על ידי בית הדין לפי שיקול דעתו ולא יעלה על 10,000 ש"ח.
ג. הצדדים יוכלו לטעון בעניין ההוצאות.

2. ניתן בזה תוקף להסכמת הצדדים.
המשיבים 2-4, יחד ולחוד, ישלמו למערערת סך של 31,370 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.7.08 ועד ליום התשלום בפועל.
המשיבה 1, החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ, תשלם למערערת סך של 7,500 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד.
הסכומים כאמור ישולמו למערערת בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, י' כסלו תשע"ה (02 דצמבר 2014) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת

נטע רות,
שופטת

מר אלעזר וייץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר משה אורן,
נציג ציבור (מעסיקים)