הדפסה

ליחצקי נ' די.סי.פי. הדפסות בע"מ

בפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע
אנדריי ליחצקי
-
הנתבעת
די.סי.פי. הדפסות בע"מ
<#2#>
נוכחים:
התובע בעצמו וכן ב"כ עו"ד שלוים
מטעם הנתבעת – מר אורן חזנומוס – מנהל ומנכ"ל בנתבעת וכן ב"כ עו"ד אסתר וישניצקי
פרוטוקול
הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

  1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 7,875 ₪ בגין פיצויי פיטורים ובנוסף סך של 2,625 ש"ח בצירוף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.
  2. הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל, ישולמו כמפורט להלן:-

ב-20.4.2014 ישולם סך של 3,937.50 ש"ח לפקודת התובע;
ב-20.5.2014 ישולם סך של 2,625 ש"ח בצירוף מע"מ כדין לפקודת ב"כ התובע;
ב-20.6.2014 ישולם סך של 3,937.5 ש"ח לפקודת התובע.
אין מניעה לשלם את הסכום המשולם לפקודת התובע מתוך קופת פיצויים שאז ככל שתידרש הנתבעת להשלמה תבצע את ההשלמה עד לגובה הסכום המוסכם.
כל ההמחאות תשלחנה יחדיו ומראש עד ליום ה-15.4.2014 בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו של ב"כ התובע, עו"ד יאיר ארן, רח' הרצל 16, חיפה, ת"ד 4474, חיפה.
ככל שיידרש התובע לחתום על טופס 161 יועבר טופס זה לחתימתו תוך 7 ימים מחתימת ההסכם והתובע יידרש להחזיר טופס זה חתום על ידו תוך 5 ימים מקבלתו.
3. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמם בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.
4. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובע

ב"כ התובע

נציג הנתבעת

ב"כ הנתבעת

<#4#>
פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל, ונותנת לה תוקף של פסק דין.

האגרה, ככל ששולמה, תוחזר על ידי המזכירות לב"כ התובע, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות, התשס"ח-2008) ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.
לצורך החזר האגרה, יפנה ב"כ התובע למזכירות בית הדין לשם מילוי הטפסים הנדרשים לכך.

<#3#>

ניתן והודע היום כ"א אדר ב תשע"ד, 23/03/2014 במעמד הנוכחים.

שגית דרוקר, רשמת

הוקלד על ידי נעמי ליטמן