הדפסה

לזר ואח' נ' בקר ואח'

בקשה מס' 52

בפני
כב' השופטת לימור בן-שמן

מבקשים

רמי בקר

נגד

משיבים

  1. מנחם פז ובניו חברה לבנין בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ
  3. המוסד לביטוח לאומי
  4. סבא לזר
  5. עוז פאור בע"מ
  6. מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ ח.צ. 52004254
  7. המוסד לבטוח לאומי

החלטה

לפניי בקשה לתיקון הודעת צד ג שהוגשה מטעם נתבעים 1 ו-3 (להלן המודיעים) כלפי חברת מנחם פז ובניו וחברת הביטוח מנורה מבטחים (להלן , בהתאמה , מנחם פז ומנורה וגם צדדי ג 3 ו-4 ).

בטרם אכריע בבקשה, בשים לב לגילו של התיק, עיתוי הגשת הבקשה וטעמיה וסמיכות מועד ההוכחות הבא, על הצדדים להגיש השלמות טיעון על רקע הנתונים שאביא כעת.

הודעת צד ג המקורית שהוגשה נסמכה על ביטוח עבודות קבלניות אצל מנורה אשר העניק לכאורה כיסוי ביטוחי לכל הקבלנים, קבלני המשנה והעובדים בחברת מנחם פז ( צד ג 3). ואולם, בכתב ההגנה מטעם צדדי ג 3-4 נטען לעניין זה, בין היתר, כי הביטוח לעבודות קבלניות מסוייג בפוליסה ואינו מעניק כיסוי ביטוחי לתביעות שיבוב של המל"ל בגין עובדי קבלנים וקבלני משנה העובדים באתר.

כעת, מבקשים המודיעים לתקן את ההודעה בדרך של צירוף פוליסת ביטוח חבות מעבידים שערכה מנורה לנתבעת 2 והומצאה לידי המודיעים אך לאחרונה. בבקשה לתיקון ההודעה הועלו אם כן שתי טענות עיקריות:
האחת, תיקון ההודעה כך שכל טענות המודיעים ייזקפו להם לא רק בתביעת הניזוק (תובע 1) אלא גם בתביעת המל"ל (תובע 2);
השנייה, טענת כפל ביטוח מכוח פוליסת ביטוח חבות מעבידים האמורה.

לעניין התיקון המתייחס לתביעת המל"ל, יבהירו המודיעים מה הטעם בתיקון המבוקש היות שהודעת צד ג היא, לכאורה, אך במישור היחסים החוזיים ש בין מנורה לבין הנתבעים וצדדי ג ונפרדת לכאורה מעילות התביעה העיקרית של התובעים כלפי הנתבעים .
לעניין טענת ב"כ מנורה כי בהיעדר כיסוי ביטוחי לתביעות שיבוב תיאלץ מנורה "להתחמש" בייצוג משפטי נפרד לצורך תביעת המל"ל- אבקש את ב"כ מנורה להבהיר את עמדתו זו. אם עמדה זו נסמכת על פוליסת העבודות הקבלניות שצורפה להודעת צד ג המקורית, הרי שטענותיו לעניין זה נשמעו בכתב ההגנה. כך, טען כי הפוליסה האמורה אינה מכסה תביעות שיבוב וטענותיו לענין זה שמורות לו ללא צורך בהחלפת ייצוג לשם הדיון. אם עמדה זו נוגעת לעניין פוליסת חבות המעבידים שצורפה לבקשה לתיקון הרי שלמקרא הפוליסה האמורה עולה לכאורה כי במסגרת ה מנורה כן מעניקה כיסוי ביטוחי לתביעות המל"ל. במצב הדברים האמור, על פניו, משתמע כי אין הכרח בהחלפת ייצוג לצורך הדיון בהודעת צד ג המתוקנת, אם אראה לנכון להתיר את תיקונה בסופו של יום.

בצד להתייחסות האמורה יודיעו כל הצדדים את עמדתם לאפשרות של הכרעה בתביעה העיקרית ודיון נפרד לאחריה בהודעת צד ג.

בית המשפט ממליץ לצדדים להגיע להסדר דיוני הלוקח בחשבון מחד את בקשת ב"כ הנתבעים 1 ו-3 ומנגד את העלויות וריבוי ההליכים אשר יהיו כרוכים בפיצול הדיון ובין השאר לנוכח עדות צד ג' הקבועה לשמיעתה בדיון הקרוב.

בהתחשב בסמיכות מועד הדיון, התייחסות הצדדים תוגש לבית המשפט בכתב עד לשעה 10:00 ביום 26.10.14.

המזכירות תודיע החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ה, 22 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.