הדפסה

לוקיאננקו נ' כהן ואח'

14 אפריל 2015
לפני:
כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובעת/ המבקשת:
אביטל לוקיאננקו
-
המשיבות/ הנתבעות:

  1. אביבה כהן
  2. סיניון קניון חיפה בע"מ
  3. רשת קניוני הסיניון בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד איתן גליק

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בקשת התובעת למחיקת הנתבעות 2 ו-3 ולצירוף נתבעת נוספת. הבקשה מיום 5/3/15 הועברה לתגובת הנתבעות (החלטה מיום 7/3/15), אולם עד היום לא הומצאה תגובתן, על אף שחלף המועד להמצאתה.

2. בנסיבות אלה, החלטתי לדון בבקשה לגופה בהעדר תגובה.

3. אני נעתרת לבקשת התובעת למחיקת התביעה כנגד הנתבעות 2 ו- 3. התביעה כנגד הנתבעות 2 ו- 3 נמחקת ללא צו להוצאות. הנתבעות כולן מיוצגות על ידי אותו עורך דין, ולא מצאתי שבעצם הגשת כתב הגנה משותף והתייצבות לדיון המוקדם נגרמו לנתבעות 2 ו- 3 הוצאות נוספות מעבר להוצאות בגין ניהול הגנתה של הנתבעת 1.

4. באשר לבקשה לצירופה של נתבעת נוספת: לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, ובשים לב לטענות הצדדים בדיון ביום 5/1/15 - אני קובעת כי דין הבקשה להתקבל, ויש מקום לצרף את גב' בת אל קרמר כנתבעת בתובענה דנן. לטעמי, נוכח השאלה המתעוררת בתובענה זו בדבר זהות מעסיקתה של התובעת, יעילות הדיון וקביעת חיובי הצדדים מצדיקה צירוף כל אלו שלכאורה אפשר שהן בגדר המעסיקות לדיון, על מנת שבית הדין יבחן על פי מלוא הראיות את שאלת מיהות המעסיקה, ויקבע באופן שיחייב את כלל הצדדים, את חבויות המעסיקה כלפי העובדת-התובעת.
 
5.         לפיכך, בהתאם לסמכותי לפי תקנה 15(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני מורה על צירופה של גב' בת אל קרמר כנתבעת בתובענה דנן.
 
6.         התובעת תגיש, בתוך 20 ימים מהיום, כתב תביעה מתוקן, המתייחס לשתי הנתבעות והסעדים הנתבעים מהן ביחד ולחוד. עותק מכתב התביעה המתוקן יומצא ל ב"כ הנתבעת 1 . כמו כן, התובעת תמציא לנתבעת הנוספת גב' קרמר עותק מכתב התביעה המתוקן יחד עם החלטה זו. ההמצאה תיעשה במסירה אישית ו לא יאוחר מיום 14/5/15.
 
7.  על הנתבעת גב' בת אל קרמר להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מעת שיומצא לה כתב התביעה. עותק יועבר במישרין ליתר בעלי הדין.
 
8.         דיון מוקדם אשר יתקיים לפני ביום 5/7/15 בשעה 10:00. על הצדדים להתייצב לדיון באופן אישי, יחד עם באי כוחם, ולהביא עימם את כל המסמכים הרלוונטיים שברשותם.
 
9. עיון ביום 30/4/15 למעקב אחר כתב תביעה מתוקן.

ניתנה היום, כ"ה ניסן תשע"ה, (14 אפריל 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.