הדפסה

לוי נ' (WARREN WILLIE) ואח'

בפני כב' הרשם בכיר נועם רף
תובעים
1. טוביה לוי

נגד
נתבעים
1. וורן והלה (WARREN WILLIE)

2. כלל חברה לביטוח

הוראות לתובע שאינו מיוצג לביצוע
מסירה אישית של כתב בי דין לנתבע

הורה בית המשפט על מסירת כתב בי-דין על ידי התובע, המסירה תבוצע בנוכחות עד אשר פרטיו ירשמו על גבי אישור המסירה.
 
1.  "מסירה" המצאה של כתב בי-דין לנתבע תהא ככל האפשר, מבחינה מעשית, לנמען עצמו או לבן משפחה, הגר עמו, ושלפי מראית עין מלאו לו 18 שנים.

2.  "סרב לקבל" נמען שסרב לקבל את כתב בי -דין במקרה זה, יש להשאיר את הכתב בכתובת הנמען.
 
3. "הדבקה" במקרה שלא נמצא אדם שאפשר להמציא לו הכתב על אף שהתובע פעל בשקידה ראויה וסבירה, או שאדם סרב לקבל את הכתב, ידביק התובע הכתב על הדלת החיצונית, או במקום אחר הנראה לעין, בבית שבו רגיל האדם לגור או לעסוק, לאחר שלושה ביקורים בשעות שונות.
 
4.  התובע יסמן X באחת מהאפשרויות הרלוונטים מ -1 עד 9, ויביאו עמו ביום הדיון.
   
פרטי העד שהיה נוכח בזמן המסירה יצויינו על גבי אישור המסירה.
 
על התובע למלא את הפרטים על גבי אישור המסירה, ולהחזיר את אישור המסירה לבית המשפט.