הדפסה

לוי נ' לוי

מספר בקשה:2
בפני
כב' השופטת אלה מירז

מבקשת

שרון מרלין לוי ת.ז XXXXXX151
ע"י ב"כ עוה"ד מקסים לפקין ואח'

נגד

משיב

דוד יוסף לוי ת.ז XXXXXX144

החלטה

צו מניעת הטרדה מאיימת

  1. נוכח אשפוזה של המבקשת ובקשתה למתן צו בהעדרה ולאור המסמך הרפואי שצורף לבקשה , והעובדה שהצדדים גרושים והוצא צו הגנה בעבר והמשיב מטריד את המבקשת בבית החולים,הנני נעתרת לבקשת המבקשת למתן החלטה בבקשה בהעדרה.
  2. בהתאם לסעיף 5 לחוק מניעת הטרדה מאיימת התשס"ב-2001, לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר שצורף אליה, ולאחר ששוכנעתי כי, לכאורה נתקיימו בבקשה התנאים הנקובים בסעיף 4 לחוק מניעת הטרדה מאיימת התשס"ב-2001 (להלן: "החוק") כולם או חלקם, כדלקמן:המשיב מטריד ,בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייה ומהווה סכנה ממשית למבקשת.
  3. ניתן בזה צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד המשיב האוסר עליו:

א. להטריד את המבקשת בכל דרך ובכל מקום, לרבות ביתה במצפה נטופה וכן במרחק של 500 מ' ממקום אשפוזה של המבקשת בבית החולים "בני ציון רוטשילד" חיפה .
ב. לאיים על המבקשת.
ג. לבלוש אחר המבקשת, לארוב לה ולהתחקות אחר תנועותיה או מעשיה או לפגוע
בפרטיותיה בכל דרך אחרת.
ד. ליצור קשר עם המבקשת בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת לרבות אמצעי תקשורת כגון טלפון סלולארי ו/או אינטרנט ו/או מיילים .
ה. להכנס לדירת מגוריה במצפה נטופה למעט בכל הנוגע להגעת המשיב לביתה של בתו יפה יהודה בלבד וזאת דרך "כביש הקראוואנים" בלבד.
ו. להטריד את המבקשת ובני משפחתה, הן בבית והן בעבודה, בכל דרך ובכל מקום.
ז. להוציא מטלטלין כלשהם מן הבית, ולהתנהג באלימות פיזית ו/או מילולית כנגד
המבקשת ובני משפחתה.
ח. לשאת או להחזיק נשק מכל סוג שהוא.
3. מתבקש תסקיר פקידת סעד מהלשכה לשירותים חברתיים בעירית חיפה.
על פקידת הסעד להגיש תסקיר לבית המשפט תוך 20 יום ולציין בו באם יש סכנה של ממש באלימות בין הצדדים. במידה ופקידת הסעד לא תספיק להגיש תסקירה תוך 20 יום, תיצור קשר עם יחידת הסיוע אשר תדווח לביהמ"ש עד למועד הדיון.
טלפונים של הצדדים:
המבקשת – באמצעות ב"כ עו"ד מקסים ליפקין – 03-XXXX777.
המשיב – 050-XXXX139.
4. הצו יהיה בתוקף ל-30 יום מהיום.
5. המשיב רשאי, אם ירצה בכך ואם יש לו טעם טוב, להגיש בקשה לביטול הצו כשהיא נתמכת בתצהיר ואז יקבע מועד לדיון.
6. עותק הבקשה, הצו וההזמנה לדין יימסרו למשיב על ידי פקיד בית המשפט לכתובת שבבקשה ללא דיחוי.
7. על המזכירות לשלוח עותק ההחלטה ללשכה לשירותים חברתיים בעירית חיפה וליחידת הסיוע בדחיפות ובפקס.

ניתנה היום, ה' חשון תשע"ג, 21 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.