הדפסה

לוי נ' לוי ואח'

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת הלית סילש

מבקשת

זמירה לוי

נגד

משיבים

  1. נעה נעימה לוי
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ
  3. חברת החשמל דרום
  4. איגמה ניהול ומסחר בע"מ
  5. המרכז הרפואי שיבא
  6. בית חולים אסף הרופא 34-02735-11-4
  7. בית חולים אסף הרופא 34-06750-11-7
  8. בית חולים אסף הרופא 34-12871-11-8

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה בזאת על עיכוב הליכי ההוצאה והמכירה של המטלטלין נשוא הבקשה.

2. הצו יכנס לתוקפו לאחר הפקדת הערבויות המפורטות להלן, עד 7 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי המבקשת:
א. התחייבות עצמית, ללא הגבלה בסכום, לפיצוי כל נזק העלול להיגרם למשיבים כתוצאה מצו זה, אם המבקשת לא תזכה בתביעתה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.
ב. הפקדת הסך של 500 ₪ בקופת בית המשפט.
מובהר בזה כי אם לא יומצאו הערבויות בתוך התקופה של 7 ימים כאמור – יפקע תוקפה של ההחלטה.

3. לאחר הפקדת הערבויות במועד - יהא תוקפו של צו זה עד למתן החלטה אחרת.

4. המבקשת תגיש רשימת מטלטלין עדכנית ומסודרת וכן קבלות רכישה ו/או אסמכתאות אחרות לתמיכה בטענת הבעלות במטלטלין, וזאת בתוך בתוך 7 ימים ממועד קבלת החלטתי זו.

5. המזכירות מתבקשת לשלוח העתק התובענה, הבקשה לעיכוב הליכים והחלטתי זו למשיבים בדואר רשום עם אישור מסירה.

6. העדר תגובה של המשיבים לתובענה ולבקשה, בתוך 30 ימים ממועד המצאתה לידיהם, ייחשב כהסכמה לתובענה ולבקשה.

7. התיק יועבר לקביעת מועד.

ניתנה היום, ט' חשון תשע"ג, 25 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.