הדפסה

לוי נ' זריהן ואח'

מספר בקשה:5
בפני
כב' השופטת יעל טויסטר ישראלי

מבקשת

ירדנה לוי

נגד

משיבים

  1. הגר זריהן
  2. בנק הפועלים בע"מ

החלטה

לאחר שקראתי הבקשה לביטול ההחלטה מיום 27.6.13 ומהנימוקים המפורטים בבקשה, מבוטלת בזאת ההחלטה בדבר מחיקת הבקשה.

פסק - דין

1. לפני תובענה, לפיה התבקש בית המשפט להצהיר כי המבקשת היא הבעלים היחיד של המיטלטלין שבדירת מגוריה ברחוב לדיזינסקי 8/19 ברחובות. רשימת המיטלטלין נשוא הבקשה פורטה במסמכי המבקשת, סומנה במ/1 ועליה מופיעה חותמתי, (להלן: "המיטלטלין").

2. מתצהיר המבקשת עולה כי המבקשת רכשה את כל המיטלטלין המפורטים ברשימת המיטלטלי ן בעצמה ולחייב אין כל זכות במיטלטלי ן.

3. עיון ברשימת המיטלטלין מלמד כי מדובר ברכוש ביתי ובסיסי, אשר כמותו נהוג למצוא בבתים בישראל.

4. המשיבים 1-2 לא הגישו כל תגובה לתיק בית המשפט, על אף שהתובענה נמסרה להם כדין ונקבע כי הם רשאים להגיב לה.

5. על יסוד תצהיר המבקשת על נספחיו ובהעדר התנגדות מצד מי מהמשיבים, ניתן בזאת פסק דין הצהרתי כמבוקש.

6. המטלטלין שעוקלו, ככל שעוקלו, אם הוצאו, יוחזרו למבקש ת, בכפוף לתשלום דמי אחסנה על ידי המבקשת.

7. הפיקדון שהופקד ככל שהופקד, יושב לידי המפקיד.

8. פסק דין זה ניתן מתוקף סמכותי לפי תקנה 256 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

ניתנה היום, ח' אב תשע"ג, 15 יולי 2013, בהעדר הצדדים.