הדפסה

לוי ואח' נ' גודלמן ואח'

בפני
כב' השופט גד גדעון

תובעים

  1. טוביה לוי
  2. לילי לוי

נגד

נתבעים

  1. אשר גודלמן
  2. דפנה גולדמן

החלטה

בפתח כתב ההגנה נטען, כי הסעד ההצהרתי הנתבע, הוסף באופן מלאכותי, רק ע"מ להקנות סמכות לבימ"ש זה, וכי "...המחלוקת היחידה ככל שקיימת אם בכלל (כסכסוך שצריך להידון בבית משפט) הינה לכאורה סכסוך גבולות בין התובעים לנתבעים שהסמכות העניינית לגביו נתונה באופן בלעדי לבית משפט השלום". נראה, כי טענה זו, מצריכה תשובה לגופה.

מעבר לאמור - מקריאת כתב ההגנה עולה לכאורה, כי זכויותיהם הנטענות של התובעים, בהן עוסקת התביעה, אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין, ואם אכן כך, אפשר כי אין מדובר בזכויות קנייניות, כנטען בכתב התביעה, כי אם בזכויות אובליגטוריות, אשר הסמכות לדון בהן נגזרת משווין הכספי. במצב זה, עולה שאלת סמכותו העניינית של בימ"ש זה, לדון בתביעה [ור' בין היתר – ת"א (מח' ב"ש) 74/88 תמר חן דמרי נ' רחל דניאלוביץ (החלטה מיום 2.11.88) ת"א (מח' ב"ש) 7220-03 דמרי דוד ואח' נ' עזבון המנוח איליה אנדרי ז"ל ואח' (החלטה מיום 19.11.03) ת"א (מח' י-ם) הפטריארך היווני אורתודוקסי של י-ם ואח' נ' מדרשת קדמת ירושלים ואח' (החלטה מיום 28.10.10) , ת"א 33898-03-11 מץ פוגל (1988) בע"מ נ' דחאם הייב (החלטה מיום 31.5.11), וכן, החלטת מותב זה, מיום 8.12.14 בת"א 6973-03-14, משעלי נ' משעלי ואח'].

גם אם ימצא כי המדובר בזכויות במקרקעין, אשר הסמכות לדון בהן מסורה לביהמ"ש המחוזי, הרי שעל פני הדברים, נוכח ההלכה הפסוקה, יתכן כי הסמכות לדון בסעד הכספי (ששוויו 100,000 ש"ח), מסורה לבית משפט השלום, באופן שיצריך פיצול התביעה, והעברת חלק התביעה שעניינו הסעד הכספי האמור, אל בית משפט השלום [ור' ע"א 7228,8130/01 מוחמד מחאג'נה נ' מוחמד אגבאריה ואח' (ניתן ביום 4.5.03) בסעיף 9 לפסק הדין, וכן, רע "א 7589/98 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ. רחל שוורץ, פ"ד נג (1) 670].

ב"כ התובעים תשיב ע"כ, תוך 7 ימים לטענ ותיהם המקדמיות האמורות של הנתבעים, וכן תודיע ותנמק, את עמדתה לעניין סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בתביעה, ביחס לכל הסעדים הנתבעים. זכות תשובה לנתבעים, תוך 7 ימים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ה, 18 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.