הדפסה

לוונטל נ' ווע דהבית - בניין אואזיס ואח'

לפני כב' השופט ירון בשן

תובעים
ציפורה לוונטל

נגד

נתבעים
ווע דהבית - בניין אואזיס
C.N.M בע"מ

הודעה
 
לפי החלטת כבוד השופט ירון בשן ועפ"י סעיף 79 (ג) לחוק בתי המשפט התשמ"ד - 1984 נקבע הליך הגישור במחלקת הגישור ליד בית המשפט ליום  28 מאי 2013 שעה  10:00 בפני עו"ד המגשרת מיכל הלמן מהמחלקה המשפטית בבית משפט השלום ברח' ויצמן 1 תל- אביב,  קומה 4 חדר 470 טל'  -03-XXXX707.
צדדים המעוניינים להשתתף בהליך הגישור מתבקשים להעביר למחלקת הגישור את הטופס המצ"ב בתוך 10 ימים באמצעות פקס' 03-XXXX242.
צד המתנגד לקיום הגישור או לזהות המגשר, יודיע למחלקת הגישור ולצד שכנגד על התנגדותו, בתוך 3 ימים מהיום.
הגישור אינו כרוך בתשלום.
בקשת דחייה תוגש לאחר תיאום כמה מועדים עם הצד שכנגד ולשלוח לפקס המחלקה :- 03-XXXX242.

אנו מאמינים כי פתרון כולל של הסכסוך בדרכים של הסכמה והבנה שהם מיסודות הליך הגישור יהיו לעזר ולתועלת לכל.
למותר לציין,כי אם הסכסוך יסתיים בהסדר גישור תוחזר האגרה בהתאם לתקנות בית המשפט (אגרות) התשס"ז 2007 .
מידע נוסף, לרבות הסבר על הליך הגישור ומשמעותו, ניתן לקבל במחלקת הגישור של בית המשפט שתסייע בכל פנייה, טל': 6926707-03, פקס: 6926242-03.
 
 ניתנה בהעדר היום: 23 מאי 2013.

. טופס אישור השתתפות

מיכל הלמן
*****************************

אנו מאשרים השתתפותנו בהליך הגישור בת.א. 24763-04-11
  
 התובע: ציפורה לוונטל -נגד -   הנתבע: ווע דהבית - בניין אואזיס

שיתקיים ביום28 מאי 2013 בשעה 10:00
 
הננו מתחייבים כי בעלי  הדין בעצמם  וב"כ יתייצבו לישיבה.

נא לשלוח טופס זה כשהוא חתום למחלקת הגישור בתוך 10 ימים מקבלת ההודעה באמצעות פקס מספר: 6926242-03     או באמצעות הדואר.

__________________________                   ____________________
            תובע/ב"כ התובע                                                    חתימה

___________________________              ______________________
            נתבע/ב"כ הנתבע                                                   חתימה

הערה :-
המועד מתואם בין הצדדים ע"י עו"ד לירן גלפנד.