הדפסה
לב

נגד

לב

לב נ' לב

בקשה מס' 6
בפני
כב' השופטת הילה גורביץ שינפלד

מבקש

יחזקאל לב

נגד

משיב

הלל לב

הודעה על החלטה

זו בקשה למתן ארכה להגשת תצהירים.

בהתאם להנחיית כבוד השופטת הדנה בתיק על המבקש להמציא הבקשה למתן ארכה לידי הצד שכנגד לתגובתו/ הסכמתו תוך 7 ימים מההמצאה.

המזכירות תמציא ההודעה על ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ז סיון תשע"ג, 26 מאי 2013, בהעדר הצדדים.