הדפסה

לביא נ' מדינת ישראל

בפני כב' השופט אריאל חזק
העורר
אופיר לביא

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

<#1#>
העורר וב"כ עו"ד שורר ועו"ד בניטה
ב"כ המשיבה – רפ"ק עודד חביב

פרוטוקול

ב"כ המשיבה
יתכן ונאלץ לגבות מהאשה ומהאמא עדות נוספת, לכן נבקש שהן יצאו מהאולם.

ב"כ העורר
משאיר לשקול דעת.

<#5#>
החלטה

אשתו ואמו של העורר יוצאות את האולם.
<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אדר ב תשע"ד, 24/03/2014 במעמד הנוכחים.

אריאל חזק, שופט

ב"כ המשיבה
לשאלת ביהמ"ש באילו עבירות חשוד המשיב – מדובר בפרשיה רחבת היקף שהחלה בחקירה סמויה לפני מס' חודש ים והפכה לגלוייה עם מעצר העורר וחשודים נוספים כשהעבירות המיוחסות להם ניהול ארגון פשיעה, גניבת רכב, סחיטה באיומים והלבנת הון.
לתיק יש שני פרקליטים מלווים.
היה צריך לתקן הבקשה ולא הוצאנו חשד גניבות רכב/אופנועים.
אני אומר שלא היה צריך לתקן הבקשה.
במהות העורר עדיין חשוד בגניבת רכב, ביצוע עבירות בארגון פשיעה. מרבית פעולות החקירה בוצעו בעבירות האחרות. מציג הפעולות שבוצעו ומה טרם בוצע.
יש ראיות בעבירות שציינתי וביום ד' יש בכוונתנו להגיע עם הצהרת תובע. לא יכול להתחייב לכך.
העורר מנסה להפריד חקירת גניבת כלי הרכב והסחיטה באיומים מהלבנת הון.
החשוד עדיין חשוד בכלל העבירות ככל שיוכלו הפרקליטים. הוגש כתב אישום בסחר בסמים .
יש לו עבר פלילי ותנאי בר הפעלה.

ב"כ עורר
יש לו עבר פלילי.

עו"ד בניטה
בפתח הדיון פנה ביהמ"ש וביקש מהחוקר החומר הגולמי, תשובתו היתה שיש שאך נמצא במקום אחר ולא בבימ"ש. לפי החוק לא יתכן שהגוף החוקר יגיע לבימ"ש כשלא כל חומר החקירה מצוי בבימ"ש.
יש חומר גולמי במקום אחר ולא בבימ"ש וזה מהותי.

עו"ד שורר
אציין כי הערר שהוגש ולאור ההתפתחויות לאחר הגשתו אחלק הטיעון לשניים: טענות משפטיות והחלטת בימ"ש זה כהחלטה צופה פני עתיד, ואומר זאת כקצין בימ"ש שלאחר שבימ"ש זה ישמע הטיעונים ובפניו תהיה התמונה העובדתית.
החלטה צופה פני עתיד כלומר בימ"ש זה מנחה בימ"ש קמא.
אם אוכיח שההתנהלות בבימ"ש קמא היתה לא כשורה, אחידות השפיטה.
בהמשך לדברי נציג המשטרה היום, גם המשטרה מדברת בשני קולות.
בקשת המעצר היא המגנה כרטא שלנו. איש המשטרה חתום ומצהיר על בקשת המעצר.
בימ"ש המחוזי ב"ש חזר בפסיקה ואמר כי אי ןדומה בין בקשת מעצר ראשונה לשניה. אם המשטרה לא יכולה להגיד מה מסגרת הטיעון בבקשה ה-2 יש לקונה.
מפנה לפרוט' מ-20.3. לעמ' 74 ש' 25-24.
ידוע עפ"י נחושתן מעליות נ' מ.י. שביהמ"ש העליון האם תכנון היא עבירה פלילית ואם לעבור מתכנון לניסיון.
ע"פ 7399/05 מגדיר מהו תכנון ומה העבירה .
מפנה לעמ' 75 ש' 4-5 , 2-3.
עניין הלבנת הון לא הופיע בבקשת המעצר, והוא לא נחקר תחת אזהרה בחקירה , כוונתי בדיון מ-20.3.
בימ"ש קמא אמר כי הוא נחקר שתי חקירות, כי לא נחקר תחת אזהרה. מפנה לפרוט' שבימ"ש קמא מציין זאת. כוונתי לחקירה מ-16.3 שהיא החקירה השניה.
האם ב-16.3 הוא נחקר על הלבנת הון תחת אזהרה?
מפנה לפרוט' מ-20.3 עמ' 80 ש' 8 .
כשאיש המשטרה אומר שהחקירה הסתיימה וכשבימ"ש זה אמר שהתרשם וקרא הפרוט' הדיון, עולה מפרוט' הדיון שאיש המשטרה אמרה לגבי כל העבירות או שהוא לא מעורב, או שלא התעבו או שאין ראיות. כל הראיות בידי המשטרה לא היה בהן לבסס עילת מעצר כעולה מהפרוט'.
ואז איש המשטרה הוסיף הלבנת הון והחלטת בימ"ש קמא מתבססת רק על הלבנת הון. לכן אי אפשר לבסס השיבוש והמסוכנות על הלבנת הון, כשלא נחקר עליה ולא היתה בבקשת המעצר בעת הדיון. לעניין הלבנת הון שביססה המעצר, נחקרו מאז, והן לא מעלות עילת מעצר.
מפנה לס' 13 לחוק המעצרים. הוא לא נחקר על הלבנת הון, על סמך מה הוא נעצר? החקירה היתה רק בשישי-שבת.
מפנה לפרוט' 20.3 עמ' 79 ש' 23-25. לאחר שהבנו שכל העבירות נמחקו. בימ"ש קמא ביקש לתקן הבקשה, מפנה גם לעמ' 76 ש' 23-26.
מפנה לעמ' 75 בפרוט' ש' 1-3– למעט נושא הלבנת הון. נשאר לחקור רק הלבנת הון.

רפ"ק חביב
העורר נחקר מחקירתו הראשונה גם בהלבנת הון, מדובר בפרשיה גדולה, מדובר בחקירות ארוכות. הושמעו לעורר המון האזנות סתר. התגובות שלו נעו בין שתיקה מלאה דרך אימרות ריקות מתוכן.
ישנן פעולות חקירה בהלבנת הון, הוא נחקר ביום ו' ובמוצ"ש.

עו"ד שורר
מפנה לעמ' 75 ש' 3 שאיש המשטרה משיב שהלבנת ההון בגינה בקשנו הארכת המעצר. כלומר כל שאר הדברים החקירה תמה. משהסתיימה חקירה יש לשחרר האדם.
נותרה הלבנת הון שלא היתה בחקירה והאם זה מבסס עילת מעצר.
יש להפחית הפגיעה לאחר 15 יום.
היום תמו 15 הימים.
מעצר לצרכי חקירה זו דרישת הרשות ולא בשל צרכי החשוד.
המדינה מבקשת לחקור על הלבנת הון, לפי החוק אין לעצור מעבר ל-5 ימים.
לכן אני אומר שאם העניין נסוב על הלבנת הון ובימ"ש קמא בחן חלופת מעצר ולא בדק אותה, כשיש לבדוק אותה, האם זה מבסס עילת מעצר כשאיש המשטרה אומר שלא יודע אם תוגש הצהרת תובע.
אבקש לשחרר את מרשי.

<#7#>
החלטה

נדחה לעיון ולמתן החלטה היום בשעה 12:00.

<#8#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אדר ב תשע"ד, 24/03/2014 במעמד הנוכחים.

אריאל חזק, שופט

לאחר הפסקה

<#11#>
החלטה

מדובר בערר על החלטת כב' השופט הבכיר חיים נחמיאס מבימ"ש השלום באשקלון במ.י. 19153 -03-14 מיום 20.3.14 שבה הורה על הארכת מעצר המשיב עד ליום 26.3.14.

המשיב נעצר ביום 10.3.14. עפ"י האמור בבקשת המעצר, חשוד המשיב בביצוע עבירות פליליות לפי חוק מאבק בארגון פשיעה, בקשירת קשר לביצוע פשע, לאירועי סחיטה באיומים מיום 19.11.13 ומארוע של קשירת קשר לביצוע פשע מיום 25.11.13. כן נעצר המשיב בגין חשד לארוע של גניבת אופנוע ושידול לשוד. במהלך הדיון מיום 20.3.14 הוסף ע"י המדינה החשד לביצוע עבירות של הלבנת הון.

בדיון מיום 10.3.14 הורתה כב' השופטת לביא על מעצר המשיב עד ליום 20.3.14. בדיון מיום 20.3.14 הורה כאמור כב' השופט נחמיאס על מעצר המשיב עד 26.3.14, ועל החלטה זו הוגש הערר הנדון כעת.

במהלך הדיון היום ציין ב"כ העורר בין היתר כי מאז הארכת המעצר הראשונה ועד החלטת בימ"ש קמא, נחקר המשיב פעמיים בלבד והוא לא נחקר בחקירה אודות עבירות של הלבנת הון. לדברי ב"כ העורר, עפ"י האמור במהלך הדיון בפני בימ"ש קמא, הסתיימה חקירת העורר ביתר העבירות שאינן עבירות של הלבנת הון ואין להוסיף ולחקור באותן עבירות . לטענת ב"כ העורר, לא ניתן כיום לבסס מסוכנות על חשד לביצוע עבירה של הלבנת הון שהמשיב לא נחקר עליה .

ב"כ המשיבה ציין כי בענייננו מדובר בפרשיה רחבת היקף, שהעבירות המיוחסות למשיב הינן עבירות של ארגון פשיעה, גניבת רכב, סחיטה באיומים והלבנת הון. לטענתו, אכן מרבית פעולות החקירה בעבירות האחרות הושלמו.

לטענת ב"כ המשיבה, מדובר במשיב בעל עבר פלילי, ולטענתו העורר נחקר מחקירתו הראשונה גם בעבירות של הלבנת הון.

עיון בחומר הראיות מעלה כי כנגד המשיב קיימות ראיות, לכל הפחות, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע.

זאת ועוד, בתיק קיימות ראיות הקושרות המשיב לעבירה של הלבנת הון, ואולם מתוך חומר הראיות עולה כי יש להשלים החקירה בסוגיה האמורה.

בנסיבות האמורות לעיל, לא נמצאה טעות בקביעת בימ"ש קמא כי נמצאו ראיות המאפשרות מעצרו של המשיב גם בגין עבירות של הלבנת הון .

זאת ועוד, מתוך אופי הראיות העומדות נגד המשיב עולה גם עילת מסוכנות, וכמו כן עולה חשש שאם ישוחרר המשיב בשלב זה מן המעצר, ישובשו הליכי חקירה.

לא למותר לציין, שמדובר במשיב בעל עבר פלילי שנדון בשנת 2007 ל-7.5 שנות מאסר בגין עבירה של ייבוא נשק וקשירת קשר לביצוע פשע וכן נדון בשנת 2011 ל-5 חודשי מאסר בין היתר בגין עבירה כשהעבריין מזויין וב-2008 נדון ל-3 חודשי מאסר בגין העלבת עובד ציבור.

בכלל הנסיבות האמורות לעיל, הערר נדחה.

<#12#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אדר ב תשע"ד, 24/03/2014 במעמד הנוכחים.

אריאל חזק, שופט