הדפסה

לאונוב ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעת
לריסה לאונוב

נגד

נתבעים

  1. מגה קמעונאות בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור הפער שבין קביעות המומחים, (עליו לא הצליחו הצדדים לגשר), הנני ממנה מומחה מטעם ביהמ"ש, אשר יעיין בחוו"ד ובכל המסמכים הרפואיים שיוצגו בפניו, ויחווה דעתו בשאלות הרלוונטיות.
אני ממנה בזאת את  ד"ר אגסי מוריס בתחום האורטופדי . המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 23.7.10  ובמיוחד יקבע:
 א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
 ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
 ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
 ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודה ולמקצועה.
 ה. המומחה יתייחס, בין היתר לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
 
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוו"ד מטעם הצדדים וכן מסמכי המל"ל.
בשכר טרחת המומחה ישאו שלושת הצדדים ,בשלב זה, בחלקים שווים  עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה. באחריות ב"כ התובעת לוודא כי חלקה של מרשתו יפרע עובר לבדיקה.
על מנת לא לעכב ביצוע התשלום, מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ בעלי הדין, בצירוף פרטי חשבון בנק. 
המומחה מתבקש ליתן חוות דעת תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.
ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.
הנני קוצב את שכרו של המומחה בסך של 4,500 ש"ח בצירוף מע"מ.
הדיון הקבוע ליום 25.3.14 יידחה ליום 15.9.14 שעה 08:30.

ב"כ התובעת יגיש תחשיבי נזק בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, הנתבעות בתוך 30 יום לאחר מכן והצד השלישי בתוך 21 יום נוספים, בצירוף דוחות החקירה עליהם נסמך תחשיבה, במעטפה סגורה, ישירות ללשכתי. 

ניתנה היום, א' אדר ב תשע"ד, 03 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.