הדפסה

כרמלה קוזוקרו ז"ל(המנוח) ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

לפני כב' השופטת ורדה בן שחר

מבקשים

1. עזבון המנוח כרמלה קוזוקרו ז"ל (המנוח)

2. פנינה וולמרק

3. אפרים קוזוקרו

נגד

משיבים
1. היועץ המשפטי לממשלה

1. משרד הפנים

הודעה

 1. טרם התקבלה תגובת נציג היועץ המשפטי לממשלה
 
לבקשה לשינוי שם.
 
2. התגובה תוגש לבית המשפט לא יאוחר מיום 20/06/13.
 
3. בהעדר תגובת הפרקליטות - במועד האמור- תישקל הזמנת ב"כ הפרקליטות להתייצב בפני

ביהמ"ש על מנת ליתן עמדתו לבקשה.
 
  ניתן ביום 06 יוני 2013

הופק ע"י ליה איבשיץ ברקט