הדפסה

כרמי ואח' נ' הילוך שישי יפו בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל

תובעים

1. אסף כרמי

2. שרה כרמי

נגד

נתבעים
1. הילוך שישי יפו בע"מ

2. ג'ורג' סעד

3. ע.מ.א. שי סחר רכב בע"מ

4. שי יעקב

החלטה

1. קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 07 יולי 2013 בשעה 08:30
ראשון בפני כבוד השופטת אושרי פרוסט-פרנקל בנוכחות הצדדים.
ב מידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך
ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
  
2. עד למועד קדם המשפט ישלימו הצדדים את ההליכים המקדמיים, על פי סדרי הדין
ותקנותיו.
 
3. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד
עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

תגובות ותשובות יוגשו על פי סדרי הדין ותקנותיו.

4. צדדי ג', תובעים/נתבעים שכנגד, שהצטרפו לתיק, יפעלו ככל שניתן, לביצוע הליכים
מקדמיים לפני ישיבת קדם המשפט.
 
 המזכירות תודיע לצדדים.
    ניתן בהעדר היום: כ"ז ניסן תשע"ג, 07 אפריל 2013.  
                    ______________________

שופטת אושרי פרוסט-פרנקל

הופק ע"י מור קדמי