הדפסה

כץ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

לפני
כב' השופטת ורדה פלאוט

מבקש

גדי כץ
ע"י ב"כ עו"ד שאול עמרם

נגד

משיב

בנק מזרחי טפחות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טליה גלילי ועו"ד אריאל בירנצוייג

פסק דין

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בכפר סבא מיום 10.12.12 (כב' הרשם הבכיר צ. לרנר), אשר דחה את בקשת המבקש לבטל פסק דין (פסיקתא) מיום 21.10.12. פסק הדין ניתן לאחר שביום 04.10.12 נדחתה בקשת רשות להתגונן שהגיש המבקש.

וזוהי לשון ההחלטה מיום 10.12.12, נושא בקשת רשות הערעור שלפני:

"תגובת המשיב אמנם קצרה היא, אולם אין הדבר גורם מנכונות הנטען בה. הליך זה כולו שגוי הוא; פסק הדין שניתן לא ניתן במעמד צד אחד, ועל כן אינו ניתן לביטול בדרך של הגשת בקשה לביטולו. הבקשה נדחית, איפוא, אף בלא להידרש לטענותיה לגופן (אם כי אעיר כי לא מצאתי בהן עילה לביטול פסק הדין, אפילו היה הדבר אפשרי מבחינת סדרי הדין). לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות".

2. לטענת המבקש בקשת הרשות להתגונן נדחתה בהתאם לבקשת המשיב, מבלי שנתבקשה תגובתו לבקשה, ועל אף שהיה קבוע מועד לדיון במעמד הצדדים ביום 21.10.12, בנסיבות אלה לא ניתן למבקש יומו בבית משפט והיה על ביהמ"ש לבטל את פסק הדין שניתן כנגדו.

3. לטענת המשיב, בקשת הרשות להתגונן נדחתה כדין ובהתאם לתקנה 205(ג) לתקסד"א, המ אפשרת דחיית בקשת רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

4. דיון-

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, אני סבורה כי יש ממש בבקשה, על כן ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור.

אין מחלוקת כי המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן אשר נקבעה לדיון במעמד הצדדים ליום 21.10.12.
ביום 16.04.12 הגיש המשיב בקשה (מס' 2) לדחיית בקשת הרשות להתגונן, הבקשה נדחתה לאחר קבלת תגובת הצדדים , מהטעם שנקבעה לצדדים ישיבת מהו"ת, וביהמ"ש ידרש לבקשה "רק מקום בו ישיבת המהו"ת לא תישא פרי" (החלטה מיום 28.05.12).

ביום 04.09.12 נשלחה לב"כ הצדדים הודעה מטעם בית המשפט כי בקשת הרשות להגן נקבעה לדיון במעמד הצדדים ליום 21.10.12, וכי בדיון ייעשה ניסיון ליישב הסכסוך בתיק. עוד נקבע בהודעה זו כי באם "לא יגיעו הצדדים להסדר, תשמע הבקשה לרשות להגן לגופה בו ביום".

עוד אין מחלוקת כי ביום 11.9.12 הגיש המשיב בקשה נוספת לדחיית הבר"ל, מהטעם שהליכי הגישור מוצו, וכי בקשה זו נענתה בחיוב ובקשת הרשות להתגונן נדחתה (החלטה מיום 04.10.12), מבלי שנתבקשה תגובת המבקש, וקודם שהתקיים דיון במעמד הצדדים בהתאם להודעת בית המשפט מיום 04.09.12 .

5. בנסיבות אלה, נראה כי נפלה שגגה בקביעתו של בימ"ש קמא לפיה ההליך שנקט בו המבקש, היינו הגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן ב מעמד צד אחד, הינו הליך שגוי.

כאמור לעיל, פסק הדין ניתן בעקבות ההחלטה מיום 04.10.12 במסגרתה נדחתה בקשת הרשות להגן שהגיש המבקש. החלטה זו ניתנה מבלי שהתבקשה תגובת המבקש לבקשה השנייה לדחיית בקשת הרשות להגן , ובניגוד להוראת תקנה 241(ג) לתקסד"א, הקובעת כי "המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם...", וכן מבלי שהתקיים דיון במעמד הצדדים כאמור בהודעת ביהמ"ש מיום 04.09.12.
השוו לעניין זה רע"א 8312/12 שפרן נ' אלון החזקות ברבוע כחול-ישראל בע"מ (6.1.13).

ומכאן, כי יש לראות את ההחלטה לדחיית בקשת הרשות להתגונן ואת פסק הדין שניתן ביום 21.10.03, כהחלטה ופסק דין שניתן במעמד צד אחד.

6. התוצאה היא כי הערעור מתקבל. החלטת בימ"ש קמא מיום 10.12.12- מבוטלת בזאת.

בית משפט קמא ישוב וידון בבקשת המבקש לביטול פסק הדין מיום 21.10.12, ישמע את טיעוני הצדדים במסגרת בקשה זו, ויתן החלטה מנומקת לגופה של הבקשה.

המשיב ישא בהוצאות הערעור בסך 3,000 ₪.

ניתן היום, י"ז אדר תשע"ג, 27 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.