הדפסה

כיוף ואח' נ' עטשה ואח'

בפני כב' סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

התובעים

  1. וואיל כיוף ת.ז XXXXXX374
  2. מוניף כיוף ת.ז XXXXXX594

באמצעות ב"כ עו"ד שכיב אבו רוקן

נגד

הנתבעים

  1. פאוזי עטשה ת.ז XXXXX157
  2. בט רודי ת.ז XXXXXX873

פסק דין

1. התובעים עתרו לפירוק שיתוף במקרקעין הידועים כחלקה 7 בגוש 17155 מאדמות כפר עוספיא.

2. ביום 6.10.14 התקיים דיון בבקשה לסעד זמני אשר הגישו התובעים, ובמהלכו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, אשר קיבלה תוקף של החלטה, בזו הלשון:

"........ מוסכם עלינו למנות מודד שהינו גם שמאי מטעם בית המשפט אשר יבצע מדידה וייתן חוות דעת לעניין החלוקה של חלקה 7 בגוש 17155. נשאיר לשק"ד (צ"ל בית המשפט – ר.ח) את זהותו של המומחה. הוצאות המינוי יחולו על הצדדים באופן שווה. מוסכם כי הצעת החלוקה אשר יגיש מומחה בית המשפט תחייב את הצדדים.

מוסכם כי המומחה יהיה רשאי במסגרת חוות הדעת אשר יגיש להתייחס גם לחלקה 9, ככל והדבר רלוונטי לחוות דעתו."

יודגש, כי הדיון אשר במהלכו הגיעו הצדדים להסכמה הדיונית לעיל, התקיים במעמד התובעים ובא כוחם, ב"כ הנתבעים ונתבע 2 בעצמו.

3. בהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים, מונה המודד והשמאי מר טובי פרי כמומחה מטעם בית המשפט, וביום 13.3.15 הוא נתן חוות דעת אליה צורף תשריט חלוקה.

4. במסגרת הדיון בתביעה נמנעו הנתבעים, ושיקוליהם עמם, מהגשת כתב הגנה מפני התביעה או ממשלוח שאלות הבהרה למומחה בית המשפט. רק בדיון שהתקיים בתביעה ביום 26.10.15, הופיע עו"ד שלש, כביכול בשם נתבע 2, והוא ביקש ארכה להגשת כתב הגנה וחוות דעת מטעם מרשו. כמו כן, עו''ד שלש ביקש כי בית המשפט יקיים ביקור במקום.

ראשית כל יודגש כי נתבע 2 לא חתם על ייפוי כוח בדבר ייצוגו בתביעה באמצעות עו"ד שלש, ולפיכך, לא ברור מהו מעמדו של האחרון בתביעה. לגוף העניין, עו''ד שלש לא נתן כל טעם המניח את הדעת, ובכלל , לאיחור בהגשת כתב ההגנה או מדוע יש להתיר הגשת חוות דעת מטעמו, כל זאת כאשר בהתאם להסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, חוות דעתו של מומחה בית המשפט מחייבת את הצדדים בעלי הדין.

לעניין הבקשה לקיום ביקור במקום אומר, כי משלא הוגש כתב הגנה מפני התביעה ונתבע 2 לא העלה טענות כלשהן נגד חוות דעתו של מומחה בית המשפט, הרי אין לדעת מהי גדר המחלוקת בין בעלי הדין, ולפיכך אין כל מקום כי בית המשפט יקיים ביקור במקום.

5. לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב בהסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, ואשר קיבלה תוקף של החלטה, ניתן בזאת פסק דין לפיו אני מורה על פירוק השיתוף במקרקעין הידועים כחלקה 7 בגוש 17155 מאדמות כפר עוספיא, וזאת בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט, מר טובי פרי, ותשריט החלוקה המצורף לאותה חוות הדעת.

בהתחשב בניהול הקצר של ההליך, ובהעדר בקשה של ב"כ התובעים בדיון שהתקיים ביום 26.10.15, וכן מאחר ומדובר בבעלי דין המתגוררים בשכנות, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ד חשוון תשע"ו, 27 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.