הדפסה

כחלון נ' מנורה חברה לביטוח בעמ ואח'

בפני
כב' השופט אורן שוורץ – סגן הנשיאה

התובע

יוסי כחלון
על ידי ב"כ עו"ד יובל בדיחי

נגד

הנתבעים

  1. מנורה חברה לביטוח בע"מ
  2. בוקובזה יוסף ובניו
  3. מרק שומסקי

על ידי ב"כ עו"ד אילן מאוטנר

פסק דין

בהסכמת הצדדים ניתן בזאת פסק דין על דרך הפשרה בסמכותו של בית המשפט הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד - 1984.

קראתי את כתבי הטענות וצרופותיהם, את התצהירים וצרופותיהם וכן את חוות הדעת. שמעתי את מר יוסי כחלון ומר מרק שומסקי.
בהמשך להסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים ולאחר ש שמעתי את סיכומי באי כוח הצדדים, ניתן בזאת פסק דין לפיו על הנתבעים (באמצעות הנתבעת 1) לשלם לתובע סך 90,723 ₪ ליום מתן פסק הדין.
כמו כן, יישאו הנתבעים (באמצעות הנתבעת 1) בהוצאות משפט בסך 8,000 ₪ וכן יישאו בשכר טרחת ב"כ התובע בסך 11,300 ₪. כל הסכומים הינם ליום מתן פסק הדין.

סכום פסק הדין ישולם לא יאוחר מיום 25.4.2013.

הואיל והתביעה נסתיימה בפשרה ולא נשמעו עדויות, אלא רק גרסאות של חלק מבעלי הדין, תוחזר האגרה בהתאם לתקנה 6(ד) לתקנות.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.