הדפסה

כזום(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

לפני
כב' הנשיא אברהם טל, אב"ד
כב' השופט ד"ר שמואל בורנשטין
כב' השופטת מיכל ברק נבו

העותר
ארון כזום

נגד

המשיבים

  1. וועדת השחרורים
  2. היועץ המשפטי לממשלה

<#1#>
נוכחים:
העותר ובא כוחו עו"ד חזי כהן
ב"כ המשיב 2 עו"ד ביאלין אלעזר

פרוטוקול

ב"כ העותר: חוזר על העתירה.

ב"כ המשיב 2: מגיש כתב תשובה , בצירוף חלק חסוי של וועדת אלמ"ב. אבקש להגיש חוו"ד אלמ"ב עדכנית שהתקבלה. הייתה מונחת בפני הוועדה חוו"ד אלמ"ב ישנה יותר.

ב"כ העותר: עיינתי בכתב התשובה.
אני חוזר על האמור בעתירה. העותר בזמנו בגזה"ד שהוטל עליו, ומבלי להקל ראש בעבירות, המדובר בגז"ד חמור, משמעותי שהיווה בזמנו תקדים משפטי. הגשנו תכנית פרטית.
הוא עבר תכנית שליטה בכעסים. אם מעיינים בתכנית השיקומית של גב' חיה היכל אפשר לראות שאופיו המופנם הוא מה שמונע ממנו להמשיך ולהשתלב בתכנית היותר אינטנסיבית. מדובר במי שקצת קשה לו להיפתח לסביבה, ומה שמקבל גם פתרון בתכנית של גב' חיה היכל.
הוא לא יוצא לחופשות כי וועדת אלמ"ב לא ממליצה.
יש לנו טענות לגבי וועדת השחרורים. מדובר באדם שזאת ההיתקלות הראשונה שלו עם מערכת אכיפת החוק, ומגיע לכולם הזדמנות שנייה להוכיח עצמם למערכת. התכנית של היכל בשילוב הטיפול הפרטני של אבי תפילין שנותן טיפול ייעודי לעבירות אלימות במשפחה יכול לגרום הלכה למעשה לכך שגם העותר יוכיח את עצמו , בשילוב בחיים נורמטיבי ים בחוץ ומאידך יעבור תכנית טיפול שהיא תכנית טיפול שתרפא ותעזור לו להתעלות על הקשיים שמציבה לו תכנית טיפול אינטנסיבית בתוך כתלי בית הסוהר בין חבריו לאגף. גב' היכל מתייחסת לזה בתכנית שלה.
ב"כ המשיב 2:
התקבלה חוו"ד ביום 11.1.

ב"כ העותר:
חוו"ד משנת 2014 קובעת שהוא צריך לעבור טיפול פסיכו דיאגנוסטי, מה שלא נעשה עד היום.
אילו הוועדה הייתה עורכת דיון ענייני, והם הסתכלו על חומרת העבירות ודחו בהינף יד ולא הסתכלו על התכנית של גב' היכל ושל מר תפילין ולצורך לעבור טיפול פסיכו דיאגנוסטי. אולי היינו משיגים מהוועדה אמירות לשירות בתי הסוהר שעד תאריך כך וכך הוא יעבור טיפול פסיכו דיאגנוסטי ותיבחן האפשרות לשלבו בתכנית שיקומית בתוך כתלי בית הסוהר. הוא נמצא זרוק בין הכיסאות.
יש את התצהיר של נפגעת העבירה עצמה , התצהיר מופיע בנספח ו' לעתירה שאומר שהיא לא חשה כל מסוכנות מהאסיר, והמשיכה בחייה והיא התגרשה והתחתנה והביאה עוד ילדים.

לאחר הפסקה

ב"כ העותר:
לאור עמדת ביהמ"ש הנכבד אנו בשלב זה נחזור בנו מהעתירה.

<#2#>
פסק דין
בהסכמת העותר, שקיבל את המלצת ביהמ"ש, אנו דוחים את העתירה.

<#3#>
ניתן והודע היום ג' אדר תשע"ה, 22/02/2015 במעמד ב"כ הצדדים והעותר.

אברהם טל, נשיא
אב"ד

מיכל ברק נבו, שופטת

ד"ר שמואל בורנשטין, שופט