הדפסה

כוכבי נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל ואח'

בפני כב' השופט אריאל ואגו
המבקש:
מעוז כוכבי

נגד

המשיבים:

  1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
  2. יעקב בן לולו
  3. עו"ד ישראל דולינגר

המבקש וב"כ עו"ד טרסר
ב"כ המשיב 1 עו"ד אפרגן והגב' אביבה שוקר – מטעם הסוכנות
המשיב 2 וב"כ עו"ד דרור מוגרבי
המשיב 3 בעצמו

<#1#>
פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
הגענו להסכמה לפיו התשלום לסוכנות היהודית בסך של 13,000 ₪ ישולם חצי חצי. דמי הסכמה למינהל ישולם גם חצי חצי. התשלום ששילם המבקש בגין היטל הביוב בסך 15,000 ₪ ישולם חצי חצי, כך שיעשה קיזוז לגבי חצי מהסכום. הכרטיס של חבר האגודה יעקב בן לולו, ב"כ המשיב ימציא כרטסת 21 בנובמבר 2006 עד היום, למעט הכספים שנתקבלו מתנובה, כל הכספים שמר בן לולו קיבל לידיו מהאגודה יחולקו שווה בשווה בין המבקש למשיב 2, למעט כספים שנתקבלו מתנובה.
זכויות המגרש בהרחבה הנוכחית של משק 37 בהתאם לפרוטוקול של האגודה מיום 25.11.97 (נספח 2 להמ"פ) – המבקש מצהיר שאין לו טענה או זכות לגבי מגרש זה והמשיב 2 יהיה רשאי לפנות לאגודה השיתופית של מושב זרועה ולקבל הפניה למינהל לגבי המגרש בהרחבה השייך למשק 37.
הזכויות במשק נשוא המחלוקת בהליך הנוכחי יועברו על שם המבקש לפי הנהלים של המינהל והסוכנות והמשיב 2 מתחייב שהוא ורעייתו יחתמו על כל מסמך נדרש, ולחלופין יעשה שימוש ביפוי הכח שניתן בשעתו על ידי המשיב 2 ומצוי אצל עו"ד דולינגר.
התשלומים האמורים לעיל ישולמו תוך 30 ימים על ידי הצדדים.
מבקשים ליתן תוקף של פסק דין תוך שהמשיבים שהם הסוכנות ועו"ד דולינגר נמחקים מההליך.

<#2#>
פסק דין

הריני נותן תוקף של פסק דין להסדר דלעיל.

המשיבים 1 ו- 3 נמחקים מההליך.

אין צו להוצאות.

יש לברך את בעלי הדין ואת הפרקליטים הענייניים של כל הצדדים, שהביאו לפשרה ראויה והוגנת.

האגרה תוחזר כפוף לתקנות משלא קויים דיון לגוף ההליך.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ט חשון תשע"ד, 23/10/2013 במעמד הנוכחים.

אריאל ואגו, שופט