הדפסה

כהן נ' שיתופית בע"מ ואח'

בפני כב' השופט גד גדעון

מבקשים

1. יהודה כהן

נגד

משיבים
1. זרועה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

2. מנהל מקרקעי ישראל - מחוז דרום

3. גידולי אגו בע"מ

4. ניסים ביתן ובניו בע"מ ח.פ. 511261513

5. רשם האגודות השיתופיות

6. משרד החקלאות ופיתוח הכפר

החלטה

קובעת דיון (מקדמי) בעתירה ביום 05.05.2013 בשעה 09:00, בפני כבוד השופט גד גדעון.

המשיבים יודיעו בתוך 15 ימים מעת קבלת החלטה זו האם בדעתם להתנגד לבקשה; ואם כן עליה ם להגיש תשובה להמרצת פתיחה בתוך 45 יום מעת קבלת החלטה זו או עד 14 ימים לפני מועד הדיון שנקבע – המוקדם מביניהם.

בתשובתם יפרטו המשיב ים את טענותיה ם כולל אסמכתאות, ו יצרפו תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה. תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
על כל אחד מהצדדים והמצהירים להופיע לדיון באופן אישי ואם מדובר בתאגיד, יופיע מנהלו או אדם אחר המצוי בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בקשר לניהול התובענה.

ככל שיוותר זמן יהיו הצדדים ערוכים, במידת הצורך, לקיים חקירות נגדיות בנוגע לתצהירים שניתנו.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.