הדפסה

כהן נ' קבוצת קידום בע"מ

לפני
כבוד ה שופט טל חבקין

המבקשת/התובעת:

ענבל כהן

נגד

המשיבה/הנתבעת:

קבוצת קידום בע"מ, ח"פ 511112013

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעה קטנה על סך של 2,000 ש"ח .

עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה כי כתב התביעה והזמנה לדין הומצאו כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 6.8.2015. אף על פי כן, משחלפו 15 יום שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן – "התקנות") ולא הוגש כתב הגנה, עתרה התובע ת (ביום 20.9.2015) למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה על צרופותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד. אני מקבל את התביעה במלואה וקובע כי הנתבע ת תשלם לתובע ת סך של 2,000 ש"ח . סכום זה ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. אין צו להוצאות.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, אפשר להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה תוך 7 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ז' בתשרי התשע"ו, 20 בספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.