הדפסה

כהן נ' מדינת ישראל

ניתנה ביום 10 יולי 2014

רבקה כהן
המערערת
-

מדינת ישראל
המשיבה

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופטת אביטל רימון-קפלן נציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעבידים) מר יצחק קאול
המערערת בעצמה ובעלה מר פנחס כהן
בשם המשיבה: עו"ד איתמר הר-אבן

החלטה

ביום 23.6.14 התקיים דיון בערעור שבכותרת. במהלך הדיון הציע בית הדין למערערת לא לעמוד על הערעור. המערערת קיבלה את המלצת בית הדין והודיעה כי אינה עומדת על הערעור. המדינה הסכימה להודעת המערערת והודיעה כי היא אינה מבקשת לחייב את המערערת בהוצאות משפט בהליך זה. כמו כן הודיעה המדינה, כי תשלם למערערת הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום של 4,254 ש"ח בהתייחס לתקופה שמיום 1.3.11 ועד ליום 1.7.11. הסכום שיתקבל, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.11 ועד ליום התשלום בפועל. בית הדין רשם לפניו את התחייבות המדינה כאמור ונתן פסק דין לפיו נמחק הערעור ללא צו להוצאות.

ביום 25.6.14 הגישה המערערת באמצעות בעלה מר פנחס כהן "בקשה מיוחדת", בזו הלשון: "לאחר שיקול נוסף אני חוזר בי מויתור על עניין ערעור מענק יובל בשנת פרי[כך במקור] ומבקש מכתב [כך במקור] בית הדין הנכבד ליתן פסק דין גם בענין על כל השלכותיו והמשתמע מכך". ביום 29.6.14 הגישה המערערת "בקשה מיוחדת להצגת מסמך תלוש גמלאות מענק יובל כנגד הצגת תלוש שכר של המשיבה". ביום 2.7.14 הגישה המשיבה תגובתה לפיה היא מתנגדת לבקשה.

דין הבקשה להידחות. עם מתן פסק הדין ביום 23.6.14 סיים בית הדין את מלאכתו בערעורה של המערערת. אין המערערת מעלה כל טעם לביטול פסק הדין ולחזרתה מהודעתה במהלך הדיון. יצוין, כי הודעת המערערת כי היא אינה עומדת על ערעורה ניתנה לאחר שהיא טענה טענותיה באמצעות בעלה, והתקבלה בקשתה לתשלום הפרשי הצמדה וריבית על סכום הפרשים ששולם לה באיחור.

למעלה מן הדרוש ולגופו של עניין יצוין כי צדק בית הדין האזורי בפסיקתו לפיה המערערת קיבלה את מלוא מענק היובל המגיע לה, ועל כן בדין נדחתה תביעתה.

חרף נסיבות העניין ומאחר שמדובר בגמלאית, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב תמוז תשע"ד (10 יולי 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

אביטל רימון-קפלן,
שופטת

מר איתן כרמון,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק קאול,
נציג ציבור (מעבידים)