הדפסה

כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה

בפני כב' השופטת נאוה גדיש

מבקשים

1. ענת כהן

נגד

משיבים
1. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לעדכון כתובת  

הריני להודיעך כי דבר הדואר שנשלח ביום : 24.10.13

לענת כהן הוחזר על  ידי הדואר מבלי שנמסר לנמען

סיבת אי המסירה כפי שנמסר ע"י הדואר היא: ( *) לא ידוע   ( ) עזב

עליך להמציא כתובת מעודכנת לבית המשפט

בברכה,
מזכירות מדור משפחה