הדפסה

כהן נ' הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ ואח'

מספר בקשה:5
בפני
כב' השופטת ריבה שרון

התובע

שלמה כהן
- ע"י ב"כ עוה"ד גיל בן-ארי ואח'

נגד

הנתבעות

1. הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד דב ורזגר ואח'

2. כלל חברה לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד תומר גנוד ואח'

החלטה- בקשר עם התאונה השניה

1. התובע- יליד 7/69, היה מעורב בשתי ת.ד נשוא התביעה:
הראשונה- ת.ד.עבודה מיום 4/7/07 שלגביה קבע המל"ל 10% נכות רפואית בקרסול וקביעתו מחייבת עלפי דין
השניה- ת.ד. מיום עבודה מיום 4/9/08 שביחס אליה החלטה זו (להלן: "התאונה השניה ").
לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה . לא נעלמו מעיני טענות הנתבעת 2 באשר לתאריך המסמך האחרון שהוצג (מחודש פברואר 2009). ואולם- אין בכך כדי לאיין את ראשית הראיה וחזקה על המומחה שימונה כי יתן דעתו לכל העניינים הרפואיים הנחוצים לצורך חוות דעתו.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את ד"ר וידאל ברצ'ילון (להלן: "המומחה"). המומחה יואיל ליתן חוות דעת בעניינו של התובע בקשר עם התאונה השניה , לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר בתחום המינוי- חלקם או כולם, האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל, להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים עתידיים- מהותם, תדירותם, עלותם וכיו"ב.

3. למניעת תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע (רק) אם קיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. בהעדרה- יצוין הדבר בפתח חוו"ד.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת 2 כמימון ביניים בלבד. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו.
העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה לאחר התשלום.
אבקש להקפיד על כל האמור בסעיף זה, ליזום את בירור שכ"ט, לדאוג לפרעונו במועד, ולחסוך מהמומחה את הטרדה הכרורכה בקבלת שכרו, לא כל שכן- בקשות ופניות מיותרות לבית המשפט בנושא.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקוים לפני חלוף 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעות. המועד יודע לב"כ הנתבע ות מיד לאחר תיאומו .

6. הצדדים ימציא לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בהתאם לדין ולפסיקה. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות שיבקש.

8. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים ע"י שלושת הצדדים - בתוך 30 יום ע"י כל צד.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום. ככל שנדרשים צווים כלפי גופים, יש להגיש בקשה בצירוף עמדת התובע מראש, למניעת עיכובים.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

11. ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך.

החלטתי תשלח למומחה ולב"כ הצדדים
ניתנה היום, י"ד טבת תשע"ה, 05 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.