הדפסה

כהן ואח' נ' אהרוני

בפני
כבוד השופט א' קיסרי

תובעים

  1. רחל כהן
  2. יאיר פרחי
  3. רפאל פרחי
  4. בצלאל פרחי
  5. משה פרחי
  6. אליהו פרחי

נגד

נתבעת

עו"ד שרה אהרוני

פסק דין

בדיון שהתקיים ביום 19.3.13 הושג בין הצדדים הסדר שתנאיו מפורטים בהחלטה שניתן בתום אותו דיון.

ביום 10.4.13 הוגשה על ידי בא כוח התובעים הודעה שלפיה הופקד בידיו הנאמנות סכום של 34,000 ₪ אשר בהצטרפו לסכום של 66,000 ₪ המוחזק בידיה הנאמנות של הנתבעת בתור מי שהייתה מנהלת עיזבון ומשמש ערובה מספקת לתביעה שהגישה הנתבעת בת"א 1757-04-12 בבית משפט השלום בחיפה והוא מייתר את טענת העיכבון שהעלתה הנתבעת כלפי התובעים ובכך מתייתר גם הצורך בהכרעה שיפוטית בתיק זה.

בהסדר שהושג בין הצדדים, וכאמור קיבל תוקף של החלטה, הוסכם שסוגיית ההוצאות תוכרע על יסוד הטיעון שנשמע באותו דיון ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים החלטתי לחייב את התובעים בתשלום שכר טרחתה של הנתבעת בסכום של 3,000 ₪. בעיקרו של דבר, מקובלת עליי טענתה של הנתבעת שספק אם היה מקום להגיש את התובענה, וספק גדול עוד יותר קיים לגבי המתכונת שבה היא הוגשה. כפי שהסתבר התובעים היו מודעים לטענת העיכבון שהעלתה הנתבעת ובין אם יש לטענה יסוד ובין אם לאו, לא היה מקום להגיש את התובענה במתכונת שבה היא הוגשה, דבר שהצריך את הנתבעת להתגונן בפני יריעת טענות רחבה שאינה רלוונטית למחלוקת.

בצד כל אלה, הסכום שבו חייבתי את התובעים משקף את תקוותי שהצדדים ישכילו להגיע להסדר גם בתובענה שבת"א 1757-04-12 האמור ובהתאם לכך סברתי שחיוב בסכום מדוד לא יביא להחרפת הסכסוך.

בכפוף לכל האמור לעיל, נמחקת התובענה.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ג, 28 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.