הדפסה

ישראלי קדמן ואח' נ' קטן ואח'

בפני
כב' הרשם בכיר נועם רף

תובעים

1.מירי ישראלי קדמן
2.אורי קדמי

נגד

נתבעים

1.שאול קטן
2.חברת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
3.ביטוח חקלאי אגו' שיתופית מרכזית בע"מ

פסק דין

1. עסקינן בתאונת דרכים מיום ה 4.5.12 שאירעה בתחנת דלק ברח' ג'יסין בפתח תקווה.

2. התובעת הינה הבעלים הרשום של הרכב והתובע היה הנהג. לטענת התובע נכנס לתחנת הדלק שהייתה עמוסה כאשר רכבו של הנתבע יצא משטח חניה מצד ימין שלו בנסיעה לאחור ופגע בדלת ימנית אחורית וכנף ימנית אחורית של רכבו.

3. לטענת הנתבע בכתב ההגנה עצר את רכבו בפנייה ימינה למפרץ חנייה לפני הכניסה לתחנת הדלק בעקבות רכב אחר שנסע ממול. רכב התובע נסע מאחורי רכבו ופגע עם צידו הימני בצידו האחורי שמאלי של רכב הנתבע בניסיון עקיפה משמאל.

4. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וראיותיהם והתרשמתי מעדותם, הגעתי למסקנה לפיה יש לקבל את גרסת התובע לנסיבות קרות התאונה וזאת מהטעמים הבאים:

א. בהתאם לנטען בכתב ההגנה, רכב הנתבע עצר והמתין בגלל רכב שנסע ממול. גרסה זו לא באה לכדי ביטוי בעדותו של הנתבע לפיה:

"פניתי לכיוון המפרץ. רכב עמד לצאת מהחנייה. אפשרתי לו לצאת ואז שמעתי את הבום".

דהיינו, מציג הנתבע 2 גרסאות לעצם קרות התאונה כאשר האחת , לפיה המתין לרכב שהגיע ממול, והשנייה, שהמתין לרכב שיצא מחנייה לצורך כניסה לחנייה על ידו.

ב. לרכב התובע נגרם נזק בצידו הימני , בדלת ימנית אחורית וכנף אחורית ימנית. לרכבו של הנתבע, כאמור בעדותו, נגרם נזק בפגוש האחורי. לטענת הנתבע, הנזק נגרם בצדו השמאלי של הפגוש והנזק תוקן. יחד עם זאת, הנתבעים לא הציגו כל אישור בדבר הנזק שנגרם לרכבם ולא הציגו כל תמונה התומכת בגרסתם לפיה הפגוש האחורי נפגע אך בצידו השמאלי וזאת על אף שיכלו לעשות כן בנקל. העובדה שהנתבעים נמנעו מלצרף ראיות לדבר הנזק שנגרם לרכבם מדברת בעד עצמה.

ג. מעיון בתמונות הנזק שנגרמו לרכבו של התובע נחזה נזק באופן של מכה אשר דחפה פנימה את הפח בדלת האחורית הימנית. אין המדובר בשפשוף וכן, מקובלת עליי טענתו של התובע לפיה אם ובמידה היה אכן משפשף ופוגע ברכבו של הנתבע כאשר רכב הנתבע היה בעמידה, אזי השפשוף היה לכל אורך הרכב של התובע ו/או לאו דווקא בחלקו האחורי מצד ימין באופן של דפיקה.

ד. טוענים הנתבעים לסתירות ואי בהירות בחוות הדעת מטעם התובעים בכל הנוגע למוקד הנזק, עסקינן באזכורים לכך שתוקנה דלת אחורית שמאלית. הנזק הוא לאורך צד ימין וכן אזכור לכך שנפגעה דלת קדמית ימנית בתיאור הזנק. לאור מגוון אי הדיוקים אשר בחוות דעת מטעם התובעים, וכן בהתחשב בזאת שהתובעים אינם תובעים הנזקים כמפורט בחוות הדעת מטעמם מלבד נזק לדלת אחורית ימנית וכנף אחורית ימנית , מלמדת אך שעסקינן בטעויות סופר אשר נשתרבבו לחוות הדעת.

ה. אין מחלוקת בין הצדדים לכך שחוות הדעת מטעם התובעים נערכה כחודשיים לאחר מועד קרות התאונה. בהתחשב בזאת שאין מחלוקת לכך שהייתה פגיעה בין הרכבים בדיוק בנקודות אליהן מתייחסת חוות הדעת, אזי העובדה שחוות הדעת כה מאוחרת ביחס למועד קרות הנזק, אינה גורעת מתביעתם של התובעים ואחריות הנתבעים לנזק שנגרם להם.

5. בסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעת התובעים ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הסך של 9,790 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. לא מצאתי לנכון להפחית מהפיצוי האמור רשלנות תורמת מצידו של התובע. אין מחלוקת בין הצדדים שמדובר היה בתחנת דלק עמוסה ביום ו' בשבוע, כאשר מרווח התמרון היה מועט ועל כן כאשר קיבלתי את גרסתו של התובע לפיה רכבו של הנתבע נסע לאחור ופגע בו , לא מצאתי כל רשלנות תורמת לאירוע מצדו של התובע.

7. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הסך של 400 ₪ הוצאות משפט. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.
15. הנני מיידע הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד וזאת תוך 15 יום.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט' חשון תשע"ג, 25 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.