הדפסה

ישראלי נ' החברה למוסדות חינוך ותרבות חדרה מיסודה של הסו"הי לא"י בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת שולמית ברסלב

תובעת

ד. י.
ע"י ב"כ עוה"ד ישי ניב

נגד

נתבעים
1. החברה למוסדות חינוך ותרבות חדרה מיסודה של
הסו"הי לא"י בע"מ
2. עיריית חדרה
ע"י ב"כ עוה"ד וסים אבו חאטום ואח'

החלטה

נוכח הפער בין חוות דעת הצדדים - אני ממנה בזה את ד"ר אורי נחמה מבית חולים "אלישע" רחוב קויפמן יחזקאל 12, חיפה, כמומחית מטעם בית המשפט בתחום אף אוזן גרון (להלן: "ה מומחית") על מנת שתבדוק את התובעת ותחווה דעתה בקשר למצב ה של התובעת עקב מיום 24.8.110 מושא התביעה (להלן: "התאונה"). כמו כן יתייחס המומחית ל תקופת אי-כושר.

1. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת, הן למומחית והן לצדדים האחרים בתיק זה: התובעת ימציאם תוך 10 ימים מהיום והנתבעים תוך 1 0 ימים לאחר מכן.

2. התובעת מתחייבת לעמוד לבדיקות על ידי המומחית או כפי שתורה המומחית ל צורך מתן חוות דעת. על ב"כ התובעת לתאם בהקדם עם המומחית מועד לבדיקת התובעת.

3. שכר טרחתה של ה מומחית יקבע על ידי ה מומחית וישולם ל ה ישירות על ידי שלושת הצדדים, בחלקים שווים, מיד בסמוך לאחר שהמומחית תקבע את שכר טרחתה ובטרם תחל במלאכתה.
עפ"י הנוהל המקובל בבית משפט השלום בחיפה, שכ"ט המקסימלי של המומחית יעמוד על 4,600 ₪ בצירוף מע "מ כחוק (לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות).

4. הפניה למומחית תעשה רק לאחר שהתובע ת תפקיד בקופת ביהמ"ש את חלקה בשכ"ט המומחית, טרם בדיקתה ע"י המומחית.
על התובעת להמציא למומחית את שובר ההפקדה טרם הבדיקה.

5. המומחית מתבקש ת ליתן את חוות דעת ה, במידת האפשר, תוך 60 יום ממועד קבלת כל החומר.
אם מכל סיבה שהיא נבצר מהמומחית ליתן את חוות דעת ה בתיק זה - תודיע על כך לבית המשפט תוך 15 יום מהיום.
הצדדים יפנו במשותף ישירות למומחית.

6. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

7. התיק יובא לפניי עם קבלת חוו"ד ולא יאוחר מיום 6.3.16.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים ולמומחית (ד"ר אורי נחמה ).

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ו, 22 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.