הדפסה

ישעיהו ואח' נ' נבון ואח'

בפני
כב' השופטת קרן אזולאי

תובעים

לביא ישעיהו

נגד

נתבעים

1. עיזבון המנוח דוד נבון ז"ל באמצעות יורשותיו:
פלורנס נבון, גלית נבון, אתי נבון.
2. משה נמני
3. קרן ספרא פנמה ישראל בע"מ
4. מנחם זאב טסלר
5. שרון בברלי רוזנברג לגנזה

החלטה

1. העדויות הראשיות של בעלי הדין ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל המומחים.

2. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש, אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, ייחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ בעלי הדין.

4. אם לא יעלה בידו של מי מבעלי הדין להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פרוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

6. תצהירי העדות מטעם התובע יוגשו עד ליום 31.5.2015. תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 7.7.2015.

כל צד ימציא למשנהו עותק מתוך התצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

7. התיק נקבע לקדם משפט ליום 15.10.2015 בשעה 11:00, בנוכחות בעלי הדין. במועד קדם המשפט תישמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לתצהירים.

ניתנה היום, ד' אייר תשע"ה, 23 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.