הדפסה

יעקובוף ואח' נ' זאביאללה נעמת נג'את ואח'

המבקשים

  1. יעקב יעקובוף
  2. שולמית יעקובוף
  3. אבישי יעקובוף

נגד

המשיבים

  1. עיזבון המנוח זאביאללה נעמת נג'את
  2. עיזבון המנוחה חאנום נעמת נאג'את

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט השלום בירושלים ( הש' גד ארנברג, סגן נשיאה), אשר ניתן ביום 5.6.14 בת"א 5226-06-11 ( להלן: "פסק הדין"). פסק הדין מורה על פינוי המבקשים מדירת מגוריהם.

2. בליבת המחלוקת סכסוך בין יורשיהם של שני אחים על דירת מגורים. תחילתו בשנת 1950 עת מסר המנוח שמואל יעקובוף ז"ל ייפוי כח בלתי חוזר להעברת זכויות הבעלות במחצית הנכס, בניין בן שתי דירות, לאחיו המנוח זאביולה נעמת נג'אד ז"ל. הנכס הינו למעשה בניין בן שתי דירות המצוי בבעלות משותפת של המנוח שמואל ואחיו פתחאללה יעקובוף ז"ל ( להלן: "הנכס"), האחים רכשו בשנות ה- 30 של המאה הקודמת את חלקת המקרקעין והקימו עליהם את הבניין בן שתי הדירות, כל אחד החזיק בדירה אחת והתגורר בה ביחד עם משפחתו. ייפוי הכח התייחס להעברת הזכויות בדירה בה החזיק והתגורר המנוח שמואל. בשנת 1960 מסר המנוח שמואל ייפוי כח בלתי חוזר להעברת זכויות הבעלות במחצית הנכס לרעייתו. בדירה התגוררו המנוח שמואל ומשפחתו ממועד בנייתה, היינו שנות ה-30 של המאה הקודמת. בשנת 1962 נפטר המנוח שמואל ואחיו, המנוח זאביולה, ביקש להעביר את מחצית מהזכויות בנכס על שמו. דא עקא, בקשתו נדחתה על ידי מנהל אגף הרישום והסדר המקרקעין בטענה לייפוי כח סותרים. בשנת 2002 החלו יורשיו של המנוח זאביולה לנקוט בהליכים משפטיים להעברת הזכויות על שמם מכוח ייפוי הכח הבלתי חוזר. בין לבין, נפטרה רעייתו של המנוח שמואל בשנת 1966 ובנם הצעיר יעקב, הוא מבקש 1, נותר להתגורר בדירה עד ליום זה, בה נישא, הוליד וגידל את ילדיו. ביום 1.2.10 ניתן פסק דינו החלוט של בית המשפט העליון ולפיו ייפוי הכח הבלתי חוזר הראשון גובר, כך שהזכויות במחצית הנכס בבעלות יורשיו של המנוח זאביולה. סמוך לכך, הגישו יורשי המנוח זאביולה תביעת פינוי לבית משפט השלום בירושלים וביום 5.6.14 ניתן פסק הדין, בגינו הוגש הערעור כשצרופה לו הבקשה דנא לעיכוב ביצוע פסק הדין.

3. בפי המבקשים טענות מהיקב ומהגורן שכבר הוכרעו על ידי בית המשפט העליון. כל שנותר כעת לדיון הוא שאלת עיכוב ביצוע פסק הדין לפינוי שניתן על ידי בית המשפט השלום. בעניין זה, טוענים המבקשים כי באמתחתם טענות טובות שיש בהן כדי לזכות בערעור וכי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתם מהטעם שעסקינן בדירת מגוריהם היחידה ולמבקש 1 זו היא דירת מגוריו מיום לידתו. המבקשים הודו כי בבעלותם זכויות מגורים בדירה בשטח של 40 מ"ר המושכרת לצד ג' וכן מחצית הזכויות בדירה ( מכח ירושה) בשטח של 60 מ"ר אף היא מושכרת לצד ג'.

4. המשיבים בתגובתם מתנגדים לעיכוב ביצוע פסק הדין ועיקר יהבם בטענה כי סיכויי הערעור קלושים ועל כן יש להתיר להם לממש את פירות זכייתם אף עת המדובר בפינוי דירת מגורים. בעניין זה הפנו המבקשים לע"א 6573/12. לשיטתם, שאלת ההחזקה כרוכה מניה וביה בשאלות הבעלות ואף הוכרעה על ידי בית המשפט העליון אשר הורה על בעלותם הבלעדית בנכס. נטען כי אין יסוד לטענה לנזק בלתי הפיך שעלול להיגרם ממימוש פסק הדין, הואיל ונקבעה בעלותם בנכס ועל כן מוקנית להם הזכות לבצע שינויים בנכס.

5. ככלל, "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים" ( תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי). ביצוע ההחלטה יעוכב ככל שיוכיח המבקש כי סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו, היינו שיתקשה להשיב את המצב לקדמותו ככל שיתקבל הערעור ( ראה למשל ע"א 2772/13 אלי רון ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' ק.ר. השקעות ונכסים בע"מ (טרם פורסם, ניתן ביום 21.5.13)). יחסי הגומלין בין התנאים המצטברים לעיכוב ביצוע פסק הדין הוגדרו בפסיקה בבחינת " מקבילית הכוחות", ככל שסיכויי הערעור נמוכים יעלה קרנו של מאזן הנוחות ולהיפך ( ע"א 8786/13 אברהם ביאלוסטוצקי נ' עו"ד מוטי בן ארצי ( לא פורסם, ניתן ביום 11.2.14)). במימוש נכס המשמש דירת מגורים, לרבות פינוי יושביו, מעוגנת בפסיקה הנטייה להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין. בית המשפט לא ייטה לעכב את ביצוע פסק הדין אלא אם ישנו סיכוי לקבלת הערעור. מכאן, לא קמה חזקת " עיכוב ביצוע אוטומטי", כלשונו של בית המשפט העליון בע"א 1796/14, והדבר תלוי בסיכויי הערעור ( ראה ע"א 1796/14 סהר חלילה נ' נשר נפתלי עו"ד ( לא פורסם, ניתן ביום 17.4.14)). בענייננו, ישנו סיכוי לערעור. בית המשפט העליון הכריע בשאלה איזה ייפוי כח גובר על משנהו ולא נדונה שאלת החזקה בדירה על כל נדבכיה ונגזרותיה. יש ליתן למבקשים את יומם בערכאת הערעור. המבקש 1 מתגורר בדירה מיום לידתו, זה מקום המגורים היחידי שידע בחייו, רעייתו מתגוררת עמו בדירה שנים רבות מתחילת נישואיהם, בדירה זו התבגרו והולידו את ילדיהם, כיום הינם בעשור השישי לחייהם, והדבר מטה את מאזן הנוחות לטובתם. במציאות זו, אין רבותא לבעלותם בדירה בשטח של 40 מ"ר אשר הינה מושכרת לאחר ואינה פנויה למגוריהם, כמו גם במחצית הזכויות בדירה נוספת אשר מוזכרת על ידי כלל היורשים לצד ג'. אציין כי טענות אלו לא נתמכו בראיות אלא שלא הוכחשו על ידי המשיבים. ככל שתקבע זכותם להחזיק בדירה לתקופה זו או אחרת, פשיטא כי ביצוע שינויים בדירה הינו בלתי הפיך עבורם בנסיבות אלו. ככל שיידחה הערעור, הפתרון לחוסר הנוחות של המשיבים אפשר שיהיה באמצעות פיצוי כספי.

6. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. ניתן בזאת עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ד, 22 יולי 2014, בהעדר הצדדים.