הדפסה

יעקובוביץ נ' הנדלס ואח'

בקשה מס' 2

בפני
כב' השופטת יעל בלכר

המבקש
עו"ד יאיר יעקובוביץ

נגד

המשיב
יחיאל הנדלס ואחרים

החלטה

המבקש ימסור למשיב הודעה זו והעתק הבקשה על צרופותיה, בתוך 5 ימים מהיום.
בהתאם לתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המשיב רשאי להגיב לבקשה תוך 20 ימים מיום שהומצאה לו.
המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך 10 ימים.
לא הוגשה תגובה בחלוף המועד האמור בסעיפים 1-2 לעיל, יגיש המבקש בקשה למתן החלטה בבקשה, כשלבקשתו יצרף אישור מסירה של הבקשה וההודעה למשיב.
לא תבוא בקשה כאמור, תימחק הבקשה מחוסר מעש בחלוף המועד, ללא התראה נוספת.

בתגובה ובתשובה לתגובה ובכל בקשה אחרת שנוגעת לבקשה זו, מתבקשים הצדדים לציין את מספר הבקשה כפי שמופיע בכותרת הודעה זו (גם בהגשה מרחוק יש להקפיד להגיש לאותה בקשה ולא לפתוח בקשה חדשה).

המזכירות תדוור לצדדים ותקבע את התיק לעיון בהתאם.
ניתנה היום, ב' אדר ב תשע"ד, 04 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.