הדפסה

ימין נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח'

בפני
כבוד השופט אייל דורון

התובעת
שלמה ימין
ע"י עוה"ד איתי בוחניק ואח'

נגד

הנתבעים

  1. הראל חברה לביטוח בע"מ
  2. ישראל אליוסף

ע"י עוה"ד שמואל שמר ואח'

פסק דין

תביעה בסכום נמוך בגין נזק ממון מ תאונה, כאשר אין מחלוקת בדבר האחריות, אלא אך בנוגע לנזק. עניינה של המחלוקת בירידת ערך ובשכ"ט שמאי. הצדדים הסמיכוני להכריע בתביעה בהתאם לסעיף 79א. לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, בהסתמך על החומר הקיים בתיק וסיכומים בכתב.

ככלל, איני נוהג לנמק הכרעה בדרך דיונית זו, אולם בנסיבות העניין מצאתי לנכון להבהירה בתמצית. באשר לירידת הערך, יש להעדיף עמדת הנתבעים. היה בידי התובע לקעקע על נקלה את טענת הנתבעים בדבר מקוריות הרכב, באמצעות צירוף רשיון הרכב, ומשלא עשה כן המסקנה היא כי אכן מדובר ברכב שהיה בעבר בבעלות חברת ליסינג.

באשר לשכ"ט השמאי, ככלל, גובה הסכום שגבה השמאי סביר בעיניי, כשמדובר בחוות דעת פרטית. אמנם, כאמור לעיל, נקודת המוצא הינה כי חישוב ירידת הערך בחוות הדעת שגוי, דבר אשר מלמד על אי-בדיקת מסמכים רלבנטיים. ואמנם מסקנה זו מתחזקת גם מכך שנראה (לכאורה) כי השמאי שגה גם בחישוב השפעת הקילומטראז' על שווי הרכב ( הפעם שגיאה "לרעת" התובע). אך התביעה היא תביעתו של התובע, והנזק הרלבנטי לתביעה הוא נזקו שלו. התובע שילם בפועל את הסכום הנתבע. הסכום ששילם אינו עולה כדי הפרת חובת הקטנת הנזק. ואף אם היתה מידה מועטה של רשלנות או חוסר יסודיות בעבודת השמאי (ואיני קובע כי כך אכן היה), זו אינה מתקרבת לרמה המצדיקה לשלול מן התובע חלק מן הפיצוי לו הוא זכאי מהמזיק ומבטחתו כניזוק בגין נזק שנגרם לו בפועל, ו"לשלוח" אותו לתבוע את היתרה חזרה מן השמאי.

באשר לשכ"ט עו"ד, בשים לב לדרך הדיונית המקוצרת מחד גיסא, ולצורך מבחינת התובע בנקיטת הליך משפטי מאידך גיסא, וכן בהביאי בחשבון מחד גיסא את גובה שכר הטרחה המינימלי הרלבנטי בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), ומאידך גיסא את העובדה שחלק מטענות התובע נדחו, אני רואה לפסוק לתובע שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 585 ₪.

בסיכומו של דבר, על הנתבעים לשלם לתובע סכומים כלהלן:
א. פיצוי נוסף בסכום כולל של 550 (חמש מאות וחמישים) ₪.
ב. שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 585 ₪.
ג. החזר אגרה ששולמה בסכום כולל של 380 ₪.

סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום מהיום.

המזכירות מתבקשת להמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום .

ניתן היום, י' חשוון תשע"ו, 23 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.