הדפסה

יחידת תביעות להב 433 נ' פרינטה ואח'

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1..שלום פרינטה ת.ז. XXXXXX770
2..שמעון מרדכי לוגסי ת.ז. XXXXXX235

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד – חן מאירוביץ והילה עקרבי.
הנאשם - 1 - בעצמו ובא כוחו עו"ד – סלומיאנסקי
הנאשם 2 – בעצמו וב"כ עו"ד ירון לוי
<#1#>
פרוטוקול
עו"ד סלומיאנסקי
הואיל ובית משפט שחרר אותי מהיצוג על פי בקשתי למעט יצוגו בגישור, אבקש לשוב ולמנות את הסניגוריה הציבורית למינוי נאשם 1.

<#9#>
החלטה

הסניגוריה שוחררה מן היצוג על פי בקשתה, אולם הואיל ובינתיים גובש הסדר, אני שבה ומורה על מינוי הסניגוריה הציבורית ביצוג הנאשם 1.

<#10#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אייר תשע"ד, 26/05/2014 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

התובע/ת:
בשל קשיים ראייתים, הואיל ושני הנאשמים החזיקו במחסן שבו הסחורה, קיים קושי ראייתי להוכיח החזקה בכל הכמות ולכן, הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשמים יחזרו בהם מכפירתם, כתב האישום יתוקן, הנאשמים יודו בכתב האישום המתוקן, יורשעו , לגבי נאשם 1 התביעה תעתור למאסר מותנה וקנס, בעוד הסניגורית תעתור להימנע מקנס ולגבי נאשם 2 , תלוי נגדו מאסר מותנה של 3 חודשים. מוסכם כי שיופעל בחופף ל-4 חודשי מאסר שיוטלו בתיק הזה והתביעה תעתור ל- 4 חודשי מאסר אשר ישא בעבודות שירות שירוצו 5 ימים בשבוע, מאסר על תנאי וקנס, כאשר נבקש להתחשב בגובה הקנס בנסיבותיו הכלכליות של הנאשם. לא נתנגד כמובן בכפוף לשיקול דעת של כב' בית המשפט והממונה על עבודות שירות, לבקשת חברי ,כי הנאשם ירצה 5 חודשי מאסר בעבודות שירות, 4 ימים בשבוע, אולם אבקש להדגיש, במידה ובית המשפט והממונה לא י קבלו את בקשת חברי נעמוד על 4 חודשים, 5 ימים בשבוע. כמו כן, יש הסכמה שהמוצגים יושמדו.
לשאלת בית המשפט, אנו לא מבקשים תסקיר, רק חוות דעת ממונה בעניינו של נאשם 2.
לשאלת בית המשפט מדוע הבחנה בהסדר, אני משיבה משום שאנו סבורים שחלקו של נאשם 2 גדול יותר, בעוד שהנאשם 1 רק סייע.
לשאלת בית משפט, אני עותרת לקנס שיגלם את הנסיבות הקשות של הנאשמים, ולא רק לגבי נאשם 2.

עו"ד סלומיאנסקי
אני מאשר/ת ההסדר והודעתי למרשי שביהמ"ש אינו כפוף להסדרי טעון.

הנאשם 1
אני מאשר את הסדר הטיעון.

עו"ד לוי
אני מאשר/ת ההסדר והודעתי למרשי שביהמ"ש אינו כפוף להסדרי טעון.

הנאשם 2
אני מאשר את הסדר הטיעון.

<#2#>
החלטה
אני מתירה לנאשמים לחזור ב הם מכפירת ם.
אני מתירה לתביעה לתקן כתב האישום כמבוקש.
המזכירות תסרוק את כתב האישום המתוקן.<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אייר תשע"ד, 26/05/2014 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

הסניגור/ית:
קראתי את כתב האישום באוזני הנאשם והסברתי לו את תוכנו, ותגובתו הינה כי מודה בעבירה/ות המיוחס/ות לו בכתב האישום.

הנאשם 1
אני מאשר את הודעת הסניגור/ית.

הסניגור/ית:
קראתי את כתב האישום באוזני הנאשם והסברתי לו את תוכנו, ותגובתו הינה כי מודה בעבירה/ות המיוחס/ות לו בכתב האישום.

הנאשם 2
אני מאשר את הודעת הסניגור/ית.
#4#>
הכרעת דין

על פי הודאת הנאשמים מפי ב"כ, בעובדות כתב האישום המתוקן, הנני מרשיעה אות ם בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן. <#5#>
ניתנה והודעה היום כ"ו אייר תשע"ד, 26/05/2014 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

התובעת
התייצבו העדים, מבקשת לפסוק להם הוצאות.

<#6#>
החלטה

הואיל והתייצבו עדי תביעה 2, 11, 12, אני פוסקת הוצאות העדים הנ"ל בסך 104 ₪ והוצאות נסיעה. הכסף יופקד בחשבון הבנק שלהם, על פי פרטי החשבון שימציאו למזכירות.

<#7#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אייר תשע"ד, 26/05/2014 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

עו"ד לוי
בטרם ידחו טיעונים לעונש לצורך קבלת חוות דעת ממונה, מבקש כי בית המשפט יציין כי הענישה בתיק זה עלולה לגדוע את פרנסתו של מרשי, לא רק לאותם 4 חודשים או 5 חודשי עבודות שירות, אלא לכל חייו באם יאבד דוכן בשוק שבו הוא נמצא בקרית גת, שהוא בימי רביעי. לכן, הוא מציע לתת חודש נוסף של עבודות שירות ובלבד שבימי רביעי יוכל לעבוד. ישנם חריגים אצל הממונה, במובן זה שיש לו שיקול דעת להפחית למשל ל- 6 שעות, ואנו לא מבקשים זאת. היתה לי בעבר מיש עבדה 4 שעות ביום עבודות שירות, ואנו לא מבקשים זאת. אנו הצענו לתביעה חודש עבודות שירות נוסף, ובלבד שלא יגדע טוטאלית מטה לחמו.
יש כאן שיקול חשוב גם של שיקום, גם פרנסת משפחה שהוא המפרנס היחיד שלה עם 3 ילדים שגרים בבית וגם העדר כל הפרעה או בקשה חריגה ממקומות עבודה, כי יש מקומות עבודה שהממונה על עבודות שירות נותן ואני משוכנע שניתן למצוא מקום כזה שיוכל לעבוד בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי ויכול להוסיף שעה במקום לתת את החודש הנוסף, וישנם גם עבודות במוסדות ציבור ומקומות אחרים לתת מעצמו.
על פסיקת בית משפט עליון , חוות דעת ממונה היא חוות דעת מייעצת, שיקול חשוב, אך לא קובעת. מה שקובע בדיוק כמו תסקיר שירות המבחן, או להבדיל, אני מבקש שבית משפט ימליץ בחום.
התובעת
לאור הערת בית משפט, יש הסכמה לגבי נאשם 1 שהקנס יעמוד על סך של 1000 ₪ .
לגבי נאשם 2, הקנס יעמוד על סך של 4000 ₪ ב – 8 תשלומים.

הנאשם 1
הואיל ועו"ד סולימנסקי לא תוכל להתיצב ב- 7.7.14 , אני מסכים שבנוסף לקנס בסך של 1000 ₪, יוטל עלי מאסר מותנה של שנה למשך 3 שנים.

עו"ד סולימנסקי
אם כן אטען לעונש היום וחברי ישמע את גזר הדין במועד הנדחה.

התובעת
מגישה גיליון הרשעות קודמות לגבי נאשם 1 (מוגש ומסומן ת/ 1 – המסמך יסרק)
מגישה גיליון הרשעות קודמות לגבי נאשם 2 (מוגש ומסומן ת/ - המסמך יסרק)
תלוי כנגד הנאשם 2 מאסר מותנה בר הפעלה בתיק מס' 23071-02-11 של 3 חודשים (מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק)
הסדר הטיעון משקלל את חומרת מעשיו של הנאשם כאמור, לא נכביר במילים, שעבירות פגיעה בקניין רוחני מהוות מכת מדינה. התחשבנו בו שכן הודה, חסך מזמנו של בית משפט ולכן הקושי הראייתי כפי שפירטתי בהצגת ההסדר.
שני הנאשמים החזיקו במחסן, כאשר המחסן שייך לנאשם 1. נאשם 2 החזיק במחסן שצמוד לחנות אותה ניהל. על מנת שנוכל להגיע להסדר ולתקן את כתב האישום כפי שתוקן, היתה טענה של נאשם 2 כי השכיר את המחסן לנאשם 1. נאשם 2 שצמודה למחסן, מה שבמחסן שלו לא שייך לו אלא לנאשם 1. לכן, הגענו להסדר כפי שהגענו ולכן עניינו של נאשם 1 תוקן לסיוע להחזקה.
לגבי נאשם 1, אין לו הרשעות מאותו סוג.
בעקבות הערת בית משפט שלגבי נאשם 2 לא הגשנו את מאסר התנאי המקורי כדי לדעת אם מחויב הפעלה כנטען, אני משיבה אין בידי תנאי מקורי.
אני מקבלת את הערת בית משפט שבהארכה מדובר בעבירה זהה ולכן קיימת חובת הפעלה.

עו"ד סולמינסקי
מבקשת מבית המשפט לכבד את ההסדר. מדובר בהסדר שמאזן את נסיבותיו המיוחדות של מרשי, את חלקו הקטן.
לשאלת בית המשפט, הוא שכר את המחסן , אך לא ערך חוזה שכירות.
מדובר באדם הרישום אחרון משנת 2001 ומאז לא נרשמה כל הרשעה לחובתו. מצבו הכלכלי אינו טוב ולכן הגענו להסכמה, ואף הקנס הזה יהיה כבד. הוא מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה מבקש לחלק ל- 4 תשלומים החל מ- 14 לחודש.
מדובר באדם המוכר לרשויות הרווחה. מדובר באירוע חד פעמי שלא ישנה. מבקשת לכבד ההסדר.

התובעת
לענין התנאי, הכל בחופף .
אנו נמציא את המאסר המותנה המקורי לדיון הנדחה.

<#8#>
החלטה

הואיל והסדר הטעון כולל קבלת חוות דעת ממונה לגבי נאשם 2, והואיל ומדובר באותה מסכת ולכן לא ניתן להפריד גזרי הדין, אף שהסדר הטיעון שונים, הטיעונים לעונש ידחו ליום 7.7.14 שעה 14:30 .

תשומת לב הממונה למס' הטלפון של הנאשם 2: 052-XXXX999, 08-XXXX853 וכן באמצעות עו"ד לוי , מס' פקס : 03-XXXX793.

כמו כן, בית משפט מפנה תשומת ליבו של הממונה לכך שהנאשם 2 מבקש בכל לשון של בקשה לאפשר לו להמשיך לעבוד בימי ד' בדוכן לממכר בגדים הנמצא בקרית גת, באופן שעבודות השירות תחולנה אך ורק בימים א, ב, ג' , ה' ואפילו אם יש צורך בשעות ארוכות יותר ולחילופין אפילו מוכן במקום 4 חודשי מאסר עליהם הוסכם עם התביעה, ישא מאסר של 5 חודשים, ובלבד שהעבודות תהיינה 4 ימים בשבוע כמפורט לעיל.
המשך עבודה בימי ד' יצמצם הפגיעה בנאשם 2 ובבני משפחתו ומבחינת התביעה ובית המשפט אין כל מניעה בכך.

לבקשת עו"ד סולימנסקי ובהסכמת נאשם 1, אין צורך בהתייצבותה לדיון, מאחר והסדר הטיעון "סגור".

הנאשמים מוזהרים בחובת התיצבות, שאם לא כן, יוצא צו להבאתם.
<#11#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אייר תשע"ד, 26/05/2014 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה