הדפסה

יחידת תביעות להב 433 נ' עזריה

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1. מרדכי מוטי עזריה ת.ז. XXXXXX620

2. גיל קושוקר
הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד – הילה עקרבי
הנאשם 1 - מרדכי עזריה - בעצמו וב"כ עו"ד – פאור
הנאשם 2 - גיל קושוקר – בעצמו וב"כ עו"ד וייס
מתורגמנית לשפת הסימנים רויטל גואטה
<#1#>

פרוטוקול
טיעון לעונש
התובעת
אגיש לבית המשפט את פסק הדין בעניינו של עצאם בטש, שנדון בגין סיוע לביצוע עבירות, ביום 14.7.14. בהסכמה נגזר דינו לתקופה של 9 חודשים, מאסר על תנאי למשך 12 חודשים וקנס בסך של 12,000 ₪ על ידי מותב זה, וזה היה במסגרת הסדר. בטש לא היה לו עבר פלילי.
לגבי מרדכי עזריה – מדובר בנאשם יליד 81, עברו נקי , הנאשם הורשע בשורה של עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מדובר ב- 5 אישומים בצוותא חדא וכן קשירת קשר לביצוע פשע, מסירת ידע כוזבת, ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובצוותא חדא. כך שבסופו של יום הורשע ב- 6 אישומים, שאחד מהם הוא אישום בניסיון, כאשר תקופת העבירות התפרסה משנת 2010 ועד 2013. ניתן לראות שבאישום הראשון סכום המרמה הינו 31,555 ₪, ולא אפרט שכן בית משפט יעיין בכתב האישום.
באשר לערך החברתי המוגן שנפגע מעבירות המרמה וכן מעבירות של ידיעה כוזבת כתוצאה מביצוע עבירות שיש בהן כדי ללמד שסוג העונש שיש להטיל על הנאשם מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח, שכן הערך החברתי שנפגע מעבירות המרמה וכן מהעבירות הנוספות כגון ידיעה כוזבת, הינה הפגיעה בזכות הקניין והפגיעה בחיי מסחר תקינים ובשלטון החוק והסדר החברתי. במעשיו של הנאשם ישנה פגיעה בחופש הרצון, חופש הבחירה וחופש הפעולה של המרומה, כאשר מעשי ההונאה והמרמה שבוצעו על ידי הנאשמים הינם מעשים שיש בהם לגרום נזק לחברה כולה, שכן מובילים לחוסר אמון ולמצב שיש בו כדי לערער את המערכות השונות המסתמכות על אמיתות הדיווחים שמדווחים להם.
הנאשם יחד עם אחרים , אשר שותפים עמו לעבירות, וכפי שגברתי יודעת, הוגש נגדם כתבי אישום נפרדים, בחרו לנהל במשך תקופה ארוכה ומושכת בת מספר שנים מפעל שלם שעסק בצורה מתוחכמת ושיטתית במעשה מרמה נגד מוסדות שלטון ובטחון, כולל משטרת ישראל. ביחס למסירת הדיווחים הכוזבים וכנגד מוסדות כלכלים, כגון חברות ביטוח שונות ומוסדות כלכלים שונים, כאשר מטרת הנאשם והאחרים שעברו איתו את העבירות היתה מטרה אחת מובהקת, להעשיר את קופתם הפרטית על חשבון אותם גופים. בית המשפט העליון נתן את דעתו ביחס לכך שלא יכולה להיות מחלוקת שקיימת חשיבות רבה לשמור על חברות הביטוח במצב איתן וכן לשמור על האמון שנותנת המשטרה באזרחיה כאשר מוסרים דיווח על גניבת רכוש. פגיעה כזו היא שורשית וקשה, במידת האפשר של אותם מוסדות פיננסים להעניק לאחרים ביטוח ואף לשמור על מצב פיננסי ראוי.
יש להוסיף את העובדה שהנאשם בתעוזה רבה מסר למשטרה פעם אחר פעם ידיעות כוזבות בדבר גניבת רכביו כאשר בפועל אותם רכבים נמכרו לאחרים לצורך מימוש המרמה. בנסיבות לביצוע עבירות בתיק זה, אבקש שבית המשפט ייחס למספר עובדות, כאשר הינו גוזר את עונשו של הנאשם. עובדה אחת, תקופת משך ביצוע העבירות, העבירות בוצעו על פני תקופה ממושכת בין השנים 2010 – 2013, כך שניתן לראות בבירור שלא מדובר באירוע חריג וחד פעמי, אלא מספר עבירות זהות, אותן ביצע הנאשם באופן שיטתי ורצוף. העובדה שמדובר בנאשם שקיבל במשך תקופה ארוכה סכומי כסף נכבדים מחברות הביטוח, העובדה שהנאשם ביצע את העבירות חד עם נאשמים אחרים באופן מתוכחם, מתוכנן, שיטתי, תוך שהוא מתארגן התארגנות משותפת להשגת המטרה, העובדה שהנאשם קשר קשר עם אחרים וביצע את העבירות בצוותא חדא, מהווה נסיבה מחמירה לכשעצמה. מטבען של עבירות שבוצעו ועל פי נסיבות העבירות, ברור כי קדמה הכנה מפורטת ארוכת טווח לרבות תיאום עם מעורבים נוספים.
תקופת המרמה מעידה על ביצוע עבירות כחלק משיגרת יומו של הנאשם . יש לקחת בחשבון את פוטנציאל הנזק הגלום בעבירות אלה, שכן חומרת הענישה אינה נגזרת בהכרח מהיקף הפגיעה הכספית, כאשר ההגנה הינה על המנגנונים של החברות השונות.
בעניינו של נאשם זה, חלקו הוא חלק מרכזי ומשמעותי מבין שלושת הנאשמים. הנאשם היה בעל הרכב, הוא זה שמסר ידיעה כוזבת למשטרה ודיווח לחברות הביטוח על הגניבה הלכאורית וכן קיבל לכיסו את סכום המרמה.
בנוסף, העדר המורא בא לידי ביטוי בכך שפעם אחר פעם הגיע למשטרה ומסר מידע כוזב ושיקרי בדבר הגניבות הלכאוריות של רכביו, כשהמטרה היתה ברורה ומובהקת להונות ולרמות לצורך גריפת רווח כלכלי לכיסו.
לפיכך ולאור חלקו של הנאשם שהוא ניכר ומשמעותי בביצוע העבירות יש להשית עליו ענישה מרתיעה ומחמירה.
באשר למדיניות העונשית הנהוגה בעבירות אלה, בתי המשפט מטילים עונשים מחמירים לאור הפגיעה בערכים המוגנים ולצורך הרתעה, כאשר הענישה בדמות מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. בית משפט מבהיר את הצורך בהרתעה אישית וככלכלי, שכן הפיתוי הוא רב והסיכויים לחשיפתם אינם גבוהים.
מגישה לבית המשפט אסופה של פסיקה. בית המשפט העליון קובע פעם אחר פעם כי הענישה שיש לגזור במקרים מסוג אלה, הינה ענישה שצריכה לבטא את סלידתה של החברה ממעשיהם של עברייני המרמה ולהבהיר היטב כי כספי הציבור אינם הפקר. רע"פ 7344/14, בית משפט עליון, ניתן ביום 27.11.14, שם בית משפט עליון אישר מתחם לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות מתחם שבין 24 חודשי מאסר ל- 48 חודשים, אדם שעברו היה נקי. בית המשפט קובע שמדובר בעונש הולם וראוי בשים לב לתכנון המוקדם שקדם לביצוע העבירות, לשיטתיות, לתקופה, לאפקט המצטבר, לאינטרס הציבורי שנפגע.
לשאלת בית המשפט, גם שם מדובר בריבוי עבירות.
המתחמים האחרים דומים. מדובר במתחם עונשי שנקבע למספר עבירות.
באשר לעבירת מרמה אחת נקבע מתחם שנע בין 6 – עד 36 חודשים.
המתחם לטעמנו בתיק הזה ביחס לכל אישום, מתחם שנע בין 6 חודשים ל- 12 חודשים, מאסר על תנאי וקנס, כאשר לאחר חפיפה העונש הראוי בעיני התביעה 24 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס משמעותי.
אני מעבירה את הפסיקה לסניגורים.
ביחס לנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירות, הנאשם יליד 81', ללא עבר פלילי.
אין מחלוקת שהנאשם סובל ממצב רפואי לא פשוט, שכן הינו לקוי ראיה ושמיעה. במהלך ההליך המשפטי נשלח הנאשם לבדיקה בדבר כשירותו המשפטית ונמצא כשיר לעמוד לדין ואחראי למעשיו. המאשימה לא מתעלמת מהעובדה כי במהלך מעצר הבית הנאשם סבל מהידרדרות במצבו הנפשי ואף טופל טיפול פסיכיאטרי. יחד עם זאת, הנאשם סבל ממצבו הרפואי גם בעת ביצוע העבירות. מצבו הרפואי של הנאשם לא מנע ממנו מלבצע את העבירות ואת המיוחס לו באופן מתוכנן, מתוחכם, מתמשך על פני תקופה ארוכה, תוך תעוזה, ללא מורא וחשש.
ביחס למצבו הנפשי, מהמסמכים שהגישו הגנה בבקשה לעיכוב ההליכים ניתן לראות שסבל ממצבו הנפשי שנים קודם לכן, קודם לביצוע העבירות ואף טופל פסיכיאטרית. הנאשם שוחרר ממעצר, היה עצור מיום 3.2.14 עד 7.2.14. הנאשם שוחרר בשלב מעצר הימים, כך שלא ניתן לטעון שהמצב גרם להחמרה במצבו.
חברי הציג לעיוני הן לפני הדיון הבוקר והן בדיונים הקודמים מסמכים רפואים, אבל גברתי תעיין ותמצא שלא נמצאו סימנים פסיכוטיים וגם במסמך שהוצג לעיוני מיום 21.4.15 ניתן לראות כי מצבו הוא מצב תקין ואין עדות להפרעה אפקטיבית פעילה.
ביחס לתסקיר , שירות המבחן התייחס למצבו הפסיכיאטרי , מציין שהוא טופל ביחיד יום וקיבל טפול תרופתי, אולם לא הצליח להפיק תועלת והטיפול הופסק בחודש דצמבר 2014.
אין לי אלא להצר על כך שהנאשם בחר לבחור בדרך עבריינית ונסיבות אישיות לא יכולות להוות נסיבה לקולא.
מתסקיר שירות המבחן עולה כי הנאשם לא לוקח אחריו על ביצוע העבירות. במהלך הקשר עם שירות המבחן אף שקל לחזור מן ההודאה. הנאשם נטה ליחס את העבירות על גורמים חיצונים, כגון הנאשמים אחרים, משפחתו ומשטרת ישראל. טען כי בשל מצבו הנפשי לא אחראי למעשיו. מסר כי אינו סבור שיש מקום להטיל עליו ענישה כלשהי ובוודאי לא ענישה מוחשית.
שירות המבחן לא הצליח לבחור אלטרנטיבה להתנהגותו.
שירות המבחן מתרשם מנאשם שמשלילך אחריות למצבים על גורמים חיצונים, מרוכז בעצמו, פועל מתוך שיקולי רווח והפסד, מתקשה להציב לעצמו גבולות פנימים וחיצונים. הם מערכיים כי קיים סיכון להישנות להתנהגות פורצת גבולות.
לאור האמור וקשייו של הנאשם להפיק תועלת מקשרים טפולים קודמים , במסגרות פסיכיאטריות ורפואיות ולאור העובדה שאינו מפנים את מעשיו, שירות המבחן סבור כי הנאשם לא יצליח להפיק תועלת מהליך טפולי בשלב הזה ולכן לא ממליצים להעמידו תחת פיקוח צו מבחן.
שירת מבחן שמתיחס לעונש, ממליץ על עונש מוחשי אשר יבהיר לו את חומרת מעשיו. במידה וידונו למאסר, ימליצו לגורמי שב"ס להתיחס למצבו הנפשי.
בנוסף, המאשימה הביאה בחשבון את הודאתו של הנאשם והחסכון בזמן שיפוטי.
לאור האמור, כפי שציינתי ולאור תסקיר שירות מבחן, אין נסיבה מקלה של שיקום המצדיקה חריגה מהמתחם.
לאור האמור, אני עותרת ל- 24 חודשי מאסר בפועל, מאסר מותנה וקנס משמעותי.

<#2#>
החלטה

הואיל ומודה באותה מסכת עובדתית אני מורה על איחוד הדיון לצורך טיעונים לעונש.

<#3#>

ניתנה והודעה היום א' סיוון תשע"ה, 19/05/2015 במעמד הנוכחים.

רובין לביא , שופטת בכירה

לגבי ת.פ. 22657-02-14 - גיל קושוקר

התובעת טוענת לעונש
מדובר בנאשם שהיה עצור מ- 3.2.14 , 4 ימים. הנאשם יליד 1970, עברו נקי. הנאשם אף הוא הורשע ב- 4 אישומים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובצוותא חדר, קשירת קשר לביצוע פשע ומסירת ידיעה כוזבת. אחד האישומים הוא ניסיון לעבור עבירות אלה.
לא אחזור על עצמי.
לשאלת בית משפט מבחינתנו העבריין העיקרי היה מרדכי , וגיל בא אחריו ולאחר מכן המסייע שכבר נדון.
מדובר בעבירות שבוצעו על פני מספר חודשים בשנת 2011 , כך שגם כאן ניתן לראות שלא מדובר באירוע חד פעמי, אך לא התחיל בשנת 2010 כמו מוטי.
מדובר גם כאן בתקופה לא קצרה, בה קיבל סכומי כסף נכבדים, עבר את העבירות יחד עם נאשמים אחרים באופן שיטתי, קשר קשר עם אחרים כאשר זו נסיבה לחומרה. גברתי רואה טיב העבירות שבוצעו כללו הכנה מפורטת, תכנון מוקדם, שיקול דעת ושיטתיות.
ביחס לנסיבות האחרות המקבילות לנסיבות בעניינו של מוטי. כוונתי לתקופת המרמה, לפוטנציאל הנזק הגלום, העובדה כי מעשיו מעידים על ביצוע של תחכום, תעוזה והעדר מורא. הנאשם העביר את הרכבים לשטחי האזור, מכר את כלי הרכב למכרים שלו, חלקו היה פעיל ודומיננטי ואף משמעותי באופן שהקל על ביצוע העבירות והשלמתן. יודגש, שלנאשם ישנו אישום אחד, באישום זה הנאשם הינו בעל הרכב והוא זה שמסר ידיעה כוזבת למשטרה ושלשל סכום מרמה בסך של 10,152 ₪. גם כאן העדר מורא מלמסור דיווח כוזב למשטרה.
גברתי רואה שבמדרג הוא לא המסייע, חלקו גדול יותר מחלקו של המסייע, אולם מבחינת כמות האישומים חלקו נמוך יותר במקצת מחלקו של הנאשם מרדכי עזריה.
באשר למדיניות הענישה הנהוגה, אני חוזרת על הטיעונים והמתחמים שהצגתי לבית המשפט כפי שהגשתי. המתחם בעניינו של נאשם זה, לטעמנו, נע בין 4 – 10 חודשי מאסר בפועל לכל אירוע, מאסר על תנאי וקנס גבוה. כאשר העונש הראוי בעינינו הינו 20 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, שחלק מן המאסרים י חפפו וקנס גבוה בין אלפי שקלים בגין כל אישום.
באשר לנסיבות שלא קשורות לביצוע, כפי שציינתי עברו נקי. אין מחלוקת כי הנאשם סובל ממצב רפואי לא פשוט, שכן לקוי ראיה ושמיעה. יחד עם זאת, הנאשם סבל ממצבו הרפואי בעת ביצוע העבירות, כאשר מצב זה לא מנע ממנו לבצע את העבירות באופן מתוכנן, מתוחכם, מתמשך על פני תקופה ארוכה, תוך תעוזה, כפי שצי ינתי לדיווח כוזב למשטרה ללא מורא.
מתסקיר שירות מבחן עולה כי נוטל אחריות, מכיר בחומרת העבירות.
שירות המבחן מבהיר כי הנאשם צריך לקבל מסר מוחשי שיסייע בהצבת גבולות.
שירות המבחן ממליץ על עונש מאסר בדמות של עבודות שירות ומציין כי קים סיכוי טוב לשיקום.
בענין זה מפנה לפסיקה של בית המשפט העליון ברע"פ 3711/13 ניסים אושיאר ורע"פ 7683/13 דוד פרמן. בית המשפט העליון קובע כי המחוקק בתיקון 113 לא העניק עדיפות ברורה לשיקולי שיקום על פני שיקולים אחרים.
כאן אין מקום לטענה של שיקום בעניינו, שכן אין שום אינדיקציה שהנאשם לאורך ההליך המשפטי השתלב באיזה שהוא אפיק טיפולי, שיקומי.
היו לא מעט דחיות מרגע הודייתו עד למועד הטיעונים לעונש, כאשר במשך התקופה הזו הנאשם לא השתלב בשום אפיק, כך לא ניתן לראות איזה שהיא אינדיקציה שיש מקום לטעון טענה של שיקום בעניינו. אנו הבאנו בחשבון את העובדה שהודה וחסך זמן שיפוטי.
מבקשת ליתן דגש לכך שעל המסייע הושתו 9 חודשי מאסר בפועל.
כמו כן, מבקשת חילוט או השמדתם של המוצגים, על פי ערכם.

עו"ד פאור
מגיש את כל החומר הרפואי, הצגתי את כל החומר בפני התביעה, מדובר בחומר רב, לכן כל החומר יתוייק יחדיו ויסומן נ/ 1 )
אבקש שבית משפט ישמע לפני טיעוני עדות יופי אחיותיו של הנאשם מרדכי.

גב' ברזי חני מ.ז. 039181177
מוזהרת כחוק לומר אמת
אני אחות של מוטי שנה מתחתיו. אנו לא היינו מודעים לכל הסיפור עם מוטי. מוטי התחתן לפני 7 שנים, יש לו 3 ילדים. במועד הזה הוא התגרש מאשתו. לפני שנה וחצי – שנתיים, זה היה באיזה מואי שבת, שלח לי הודעה שהבנאדם הולך להתאבד, ואז החל הסיפור שמוטי בהתחלה לא שיתף במעשים שלו. הוא היה במצוקה נפשית, הוא הגיע למצב כלכלי שלא יכול היה לקחת את הילד לגן. כשבאתי לגננת היא אמרה שהיא צריכה להביא אוכל לילדים, ולא ידעתי במה מדובר, הופתעתי. לקח לי שעה לעקל. אמרתי לו, איך הגעת למצב שאתה לוקח אוכל מהגן. הוא התבייש מאיתנו. כשהוא היה נשוי אשתו הרביצה לו, והוא התבייש להגיד לנו.
בית משפט מעיר שלא ישמע עדויות שמיעה לא רלבנטיות ועוד דברים שמצויינים בתסקיר.

מוטי ניסה להתאבד כמה פעמים. הוא היה דתי וחזר בשאלה. אנו קיבלנו אותו בחום ואהבה. כאשר סיפר את הדברים, אבי כתוצאה ממה ששמע אושפז, כל המשפחה התפרקה. אני 3 ימים שהיה עצור, היה לי קשה ואני לקחתי הלוואה כדי לשחררו בשביל הילדים שלו. אנו עוזרים לו בטיפול הנפשי, הפסיכולוגי כדי להמשיך לחיות בשביל הילדים שלו. אדם שהיה מרוויח הרבה כסף. אני לא מבינה למה עשה את הדברים האלה, משהו לא מסתדר לי בראש, בטח עשה זאת מתוך פחד. לא שיתף אותנו בדברים שעשה.
לא אמרתי שלא מגיע לא עונש, אבל אני חושבת שלא לשלוח לכלא.
תפקודו ירוד, אנו גורמים לו לקום בשביל הילדים שלו. הוא בעבר עבד. כרגע התפקוד שלו ירוד ואנו מסבירים שהוא צריך להמשיך הלאה בשביל הילדים שלו שצריכים אותו. אנו כרגע עוזרים לו כספית. הייתי רוצה לעזור לו כספית, אבל גם לי אין. אני מזניחה את החיים שלי בשביל לעזור לו. גם ההורים שלי הפסיקו את החיים בגללו.
אני לא חושבת שמגיע לו מאסר. אם יהיה במאסר, אבי יהיה במצב קשה. הוא היה עוזר להורים שלי, ועכשיו הוא לוקח כסף מההורים שלי.
יש לו מחלה קוגנטיבית, אם מישהו צועק עליו, הוא משותק יומיים ואז פונים לפסיכיאטר והוא עוזר לנו.
הוא פשט רגל, אנו רוצים להגן עליו ולעזור לו מבחינה נפשית.
הייתי רוצה שיהיה עם אשתו והילדים, קרה משהו בתוך הזוגיות שלא יודעת מה זה.
אני מאמינה שאחרים גרמו לזה.
לא הכל תלוי בו, יש מקרים שהוא נכנס לחרדה נפשית .

התובעת
אין לי שאלות לעדה.

עד אופי 2 – ברזי רוני מ.ז. 032846313
מוזהר כחוק לומר אמת
אני גיסו של הנאשם 1, מוטי.
אני לא ידעתי מהסיפור בכלל. מה שהתובעת אמרה לא מתיישב לי בראש.
התובעת אמרה שהוא ביצע דברים בתחכום. אני סבור שזה לא תחכום.

עו"ד וייס – ב"כ נאשם 2
גם לי יש עדי אופי

גב' סרוסי שרה מ.ז. 0566
מזוהרת כחוק לומר אמת
אני אחותו של גיל . אני מלווה אותו לאורך כל הדרך. מעבר לזה שהוא חירש ואיילם, הוא מוכר 100 אחוז נכות, גם נפשית. קשה לי לדבר, אני מתביישת.
גיל בנאשם שחונך לנתינה. גיל עוזר לאמא שלנו שכמעט לא רואה. הוא ילד מוכה, אשתה מכה וילדיו מוכים. יש מסמכים במשטרה שיכולים לאמת זאת. גיל ברח עם הילדים מהבית. היום הילדים בחזקתו ולא מוכנים לראות את אמא שלו. אשתו של גיל חירשת אילמת.

הנאשם 1 – מרדכי
אשתי לא היתה חירשת או עיוורת, אבל סובלת מבעיות נפשיות.

גב' סרוסי
אשתו של גיל חירשת ואילמת וכן יש לה תיק בפסיכיאטר, הם מתגרשים , קבעו דיון ב- 15.5.15 והוא יקבל משמורת על הילדים בשל האלימות.
אני מתביישת להיות כאן, אנו מאוד כועסים. אני לא מבינה גם את המעשה. אני יודעת שעשה מעשה שלא צריך להיעשות. החשוב לי שהילדים שלו לא יענשו. אם הוא יענש, גם הילדים יענשו, ואין להם לאן ללכת. הילדים מאוד תלוים בו, הילדים עובדים טפול פסיכיאטרי , בגלל מצבי מצוקה מאוד קשים, היו להם בעיות בבית הספר. אמא שלי כמעט ולא רואה, וגיל מטפל גם באמא שלי שהיא כמעט ב- 90. הוא גר אצל אמא שלי עם שני ילדיו, הוא עזב את הבית עם הילדים בגלל האלימות של אשתו. המשטרה מעורבת וגם הרווחה מעורבת. יש לנו דיון ביולי במרכז קשר כדי למצוא דרך שהאמא תראה את הילדים.

התובעת
קיבלתי מסמך מהרווחה מחודש מרץ.

עו"ד וייס
אגיש את המסמכים, דוח סוציאלי .

גב' סרוסי
לי ברור לי שגיל עבר עבירות ואני מתביישת בזה. אני לא ראיתי כסף. מה שחשוב לי שהילדים האלה לא יענשו. כשהאמא התקרבה הילדים רצו לחדר ובכו , הם מפחדים מהאמא ולא רוצים להיות איתה. אני מטפלת בהם באופן פרטי כי כל הבירוקרטיה קצת קשה.

עוד וייס
מגיש את הדוח הסוציאלי וזאת על דעת לשכת הרווח.
מגיש הודעה על נקיטת חירום, הילדים הוצאו מהאם לאחריות הנאשם.
מגיש אישורים של תלונות במשטרה על אלימות של האם.
מגיש תעודה רפואית אודות מצבו של הילד.
<#4#>
החלטה

הדוח חסוי ואין לסרוק אותו, מסומן נ/ 2.
ההודעה של נקיטת חירום מוגשת ומסומנת נ/ 2 א' , אך אין לסרוק.
מגיש אישורים של תלונות במשטרה על אלימות של האם – מוגש ומסומן נ/ 2 ב'
מגיש תעודה רפואית אודות מצבו של הילד מוגש ומסומן = מוגש ומסומן נ/ 2 ג'.

<#5#>

ניתנה והודעה היום א' סיוון תשע"ה, 19/05/2015 במעמד הנוכחים.

רובין לביא , שופטת בכירה

עו"ד פאור
אני סבור שמלאכת הענישה בתיק זה בשל הנכויות של הנאשמים שעברם נקי. השנים שעומדים בפני בית המשפט לא רק שהם לא עבריינים, גם נסיבות חייהם מאוד קשות.
לגבי מוטי עזריה – מדובר באדם בן 33, עם בעיות נפשיות מאוד קשות, הצגתי מסמכים.
מאז הסתבכות שלו בפרשה הזאת החיים שלו הם לא חיים.
אני מקבל את הערת בית משפט שהחיים לא חיים לא משום שעבר עבירות, אלא לאחר שנתפס בביצוע העבירות.
מצבו החמיר ומצב משפחתו שעומדת אחריו.
מדובר באדם נורמטיבי שהכניס את עצמו למצב לא נורמטיבי וביצע עבירות פליליות וכן מודע לחומרת העבירות. לאחר שנתיים של ההליכים הוא מודע לחומרת העבירות והוא מצטער.
בניגוד לדברי חברתי, מוטי אין מצב שיחזור ויבצע עבירות בעתיד ללא זיקה לעונש שיקבל.
לא מדובר באדם בעל ידע בכלי רכב. מי שמתמצא בכלי רכב זה נאשם 2, הוא הכיר את האנשים שמוכנים לרכוש את הרכב וכך עלה הרעיון והם זרמו איתו והשלישי הצטרף. לא מדובר בראש כנופיה.
בית המשפט חייב להבין את השיטה בה פעלו. מוטי בא והיה לו מקדמה של 20,000 – 30,000 ₪ בא לחב' ליסיניג ועם ההון הזה נתנו לו רכבים ששוויים מאות אלפי שקלים, כמעט ללא מזומנים. כאשר דיווחו שנגנב הרכב נניח הכסף שווה 180,000 ₪, הכסף שגנבו מחב' הביטוח הכסף הועבר לחב' הליסיניג, והיתרה על חשבון מקדמה וגם היא נשחקה, כי ערך הרכב ירד. כך שמוטי הפסיד כסף ולא הרוויח. המשטרה לא הצליחה להראות מה בפועל הרוויחו מהעסקאות האלה.

התובעת
זה לא מדויק.

עו"ד פאור
מה שיכולה להראות זה חברות הביטוח שנפגעו ששילמו את הכסף

התובעת
מעבר לכך שהנאשמים מודים במשטרה שקיבלו כסף מחברות הביטוח. לא מדובר רק במקדמה ששולמה. הוא הודה שקיבל דבר במרמה וסכומים שנקובים בכתבי האישום.

עו"ד פאור
אני סבור שהמשטרה לא יכול להוכיח שקיבלו כסף לכיס. ואם קיבל, לא מדובר בסכומים גדולים. נכון שחב' הביטוח הם הנפגעות העיקריות כי הן שילמו את הכסף.
בית משפט שמע באיזה מצב כלכלי קשה נמצא מוטי, הוא בהליכים לפשיטת רגל.
אני מקבל את הערת בית משפט שהוא לא יכול לפצות את חב' הביטוח או חב' המימון.
אני מגיש בקשה לבית משפט מחוזי להיות מוכרז פושט רגל.

<#6#>
החלטה

המסמך מוגש ומסומן נ/ 3.
המסמך יסרק.<#7#>
ניתנה והודעה היום א' סיוון תשע"ה, 19/05/2015 במעמד הנוכחים.

רובין לביא , שופטת בכירה

עו"ד פאור
במהלך כל המשפט ניסיתי להבין גם עם המשפחה, מה הרוויח מזה, ואין תשובה. אני סבור שרק הפסיד.
מאז הוא ניסה להתאבד מספר פעמים. היום איך שהוא בעזרת המשפחה התייצב ויש לו חברה חדשה לחיים שהוא חי איתה.
אני מודע לפסיקה

נאשם 1 מרדכי עזריה
אני פוגש את הילדים שלי במרכז קשר.

עו"ד פאור
לשאלת בית משפט האם יש בידי פסיקה לגבי מתחם שונה, אני משיב אני מציג מקרה אחד ולא מספר מקרים שבית משפט הסתפק בשל"צ , ת.פ. 24377-10-12 שלום באר שבע.
ההסכמה עם המסייע 9 חודשי מאסר. אותה הסכמה חורגת לקולא מהמתחמים שהוצגו על ידי התובעת. גם לנו היתה הצעה להסדר אבל לא יכולנו לקבל אותה, בשל מצבם המסוים של הנאשמים.
אני לא עותר למאסר על תנאי בלבד, אני עותר למאסר בעבודות שירות.
לאור הנסיבות המיוחדות, הוא יודע שמגיע לו עונש והוא בעצמו מבקש לעשות עבודות שירות.
לאור הערת בית משפט שמציג מצב בריאותי כה לקוי, לא יכול לצפות שיכול לשאת מאסר בעבודות שירות אני משיב אני אומר למה לא? הוא לא מבקש פטור מעונש.
אני סבור לשלוח אותו לבית סוהר יטיל עליו פצצה ועל המשפחה. הוא עם כל הבעיות שלו, הוא לא יעמוד בזה, זה לא דבר פשוט.
בנסיבות המאוד מאוד מיוחדות צריך לחרוג לקולא מהמתחמים שנקבעו בפסיקה, להימנע ממאסר בכלא.

עו"ד וייס – ב"כ נאשם 2 טוען לעונש
מדובר בנסיבות של נאשם אחת הקשות שאני נתקלתי בהן, נסיבות חייו של נאשם שאני סבור שהוא חריג שבחריגים מבחינת ההתיחסות שצריך להסתכל עליו ולהתייחס אליו ביחס לנאשמים האחרים ,ביחס לפסיקה. על פי המסמכים שהצגתי אני אטען.
מבלי שאני מזלזל בחומרת המעשים ולו בשמץ מהדברים החמורים שיוחסו לנאשם, מדובר במי שהוא נגרר ולא עבריין עיקרי וכפי שגם תסקיר שירות המבחן התייחס לזה צריך להבין את ההקשר. מוטי, הנאשם 1 היה בעיניו של גיל, בעיניו דמות מובילה, הוא מתורגמן בעצמו לשפת סימנים, מעמדו בעולם החירשים הוא גבוה, הוא הפה והואזניים של החירשים. כשמוטי מוביל מהלך כ זה, הנאשם התקשה לסרב ואז משתף פעולה עם הענין הזה ויחד עם השלישי מבצעים את העבירות. אני לא רואה בינו לבין המסייע, מכיוון ששניהם סייעו למוטי. הרוח החיה זה מוטי, מי שהלך להתלונן במשטרה זה מוטי, למעט גיל שהתלונן לגבי רכב שכביכול רכב שלו. הוא היחיד שהביע חרטה כבר בתחנה, הוא היחיד שגולל את כל הסיפור בתחנת המשטרה.

הסניגורים
לשאלת בית המשפט המשטרה גילה זאת בעקבות חקירה של חב' הביטוח ששמו לב שהוא דורש יותר מפעם תשלומי ביטוח בגין אותו ענין.

עו"ד וייס
מרבית הראיות התבססו על גירסת הנאשם, שהתוודה והביע חרטה. התסקיר מגולל נסיבות אישיות מאוד לא פשוטות ודקלרטיביות גם לתסקיר, מצב משפחתי מורכב, במסגרתו גיל חווה אלימות קשה מצד בת זוגו במשך שנים ארוכות, אישה שסובלת גם מחרשות ובעיות נפשיות לא פשוטות, שמזניחה את הילדים, שלא מטפלת בהם. הדוח הסוציאלי אומר שחיה צרכיה ללא קשר לצרכי הילדים, מפעילה אלימות קשה כנגד הילדים. לא אומרים זאת מהשפה אל החוץ, הגשנו מסמכים על ענין זה והתלוננו על ענין זה . יש לזה ביטוי גם בתסקיר וגם דוח סוציאלי, עד כדי כך שהילדים הוצאו ממשמורת האם, וזה חריג שבחריגים שמוציאים ילדים מהאמא ומעבירים למשמורת האב והם היום תלוים בו. דוח הרווחה מתאר בכאב לב איך הילדים תלוים באביהם, נכנסים אליו למיטה באמצע הלילה מפוחדים, רואים בו דמות של זה שמגן עליהם, רואים את הדמות המרכזית של חייהם. הגשתי לבית המשפט מסמכים על כך שהילדים סובלים מבעיות כאלה ואחרות, מטעמי צנעת הפרט לא אפרט.

הערה – הסניגור מבקש שלא לחשוף את המצוין בדוחות הסוציאליים שהם חסויים.

עו"ד וייס
לגיל יש משפחה תומכת ואוהבת, מרגע ביצוע העבירה לקחה אחריות מלאה עליו, עוזרת לו בכל תחום בחיים, הן בגידול הילדים והן ברמה הכלכלית. גם מהדוחות עולה שגיל לאורך כל שנות חייו, על אף המגבלה שלו, על אף הנכות הפיזית שלו, עובד , מרוויח כסף ביושר ומפרנס את ילדיו בכבוד. האירועים נשוא כתב האישום זרים לחלוטין לאורחות חייו. ההתנהגות שלו במהלך החקירה המשטרתית מעידה כאלף עדים על החרטה , היגררות שלו אחר הנאשם 1, זו התנהלות זרה לאורח חייו.
כפי ששירות המבחן כותב בתסקירו, יש לנאשם הזה על אף הקשיים שלו, גורמי סיכוי טובים מאוד לשיקום. עצם ההליך המשפטי , המעצר הנוראי שחווה (מעצרו של אדם שסובל מחירשות קשה שבעתיים מאדם רגיל, אדם שמבודד לחלוטין מהסביבה. אין לו יכולת לתקשר עם סוהר או עצורים אחרים). עצם העובדה שהיום עומד בפני בית המשפט , חרב של מאסר בפועל מונחת על צווארו, הוא ירא, הוא מפחד, הוא יודע שהוא לעולם לא יעבור עבירות מכל מין וסוג שהוא. המשפט, כפי שגם שירות המבחן כותב, הציב גבול ברור. הטלת מאסר בפועל תגדע את המשפחה שלו, את הילדים שלו, תצרוב בהם טראומות שלא יוכלו להשתחרר כל חייהם והמשפחה תתרסק ואני סבור שזה לא מטרת ההליך הפלילי. כלומר, לקחת אדם להרוס את החיים שלו וילדיו, להפוך את ילדיו לתלוים בממסד ולהפוך אותם לכאלה שיסתבכו בעצמם עם החוק.
אני לא טוען שאין להעניש, אני טוען שיש להסתפק במאסר בעבודות שירות עם רכיבים הרתעתים.
אני אבקש שבית משפט ישקול את הנסיבות שתוארו, מצבו לא דומה לשני הנאשמים האחרים כלל ועיקר.
לאור הערת בית משפט שהעבירות שנעברו לנאשם 3 שנדון ל- 9 חודשים פחותות מחומרתן ולכן לא ניתן לטעון שמצבם דומה, אני משיב המתחמים שנקבעו ולאור תיקון113, לא יכול להיות מנותקים מהנאשם עצמו. אני לא טוען שהעבירות זהות. אני טוען, חד משמעית, העובדה שנאשם אחר שהיה עצור עד תום ההליכים, שהוא תושב שטחים, שכל מה שמענין אותו לסיים וללכת. העובדה שהסכים לסיים את התיק ב- 9 חודשים, לא צריך להשפיע עלי.
לאור הערת בית משפט, שעל בית משפט זה כן צריך להשפיע עקב אחידות ענישה אני משיב צר לי שבית משפט אומר זאת.
העובדה שנאשם אחר סיים עם X נסיבות אחרות, לא אומר שצריך להשליך על נאשם זה. אני אומר במקרה זה לאור הנסיבות שלו, צריך להחריג אותו. אני אומר תיקון 113 צריך גם להתאים את הנסיבות לנאשם עצמו ולא לקחת את הדברים כמו מתמטיקה.
לאור הערת בית משפט שגם התובעת וגם ב"כ הנאשם 1 טוענים שחלקו של נאשם 2 היה מהותי לצורך ביצוע העבירות אני משיב כל אחד היווה חוליה בשרשרת, אני לא חולק על כך. יש הבדל בין אדם שנגרר לזה ואדם שיודעים שיש לו ידע מסוים, מנצלים את טוב ליבו ומפתים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, אז הוא נגרר ל שם.

התובעת
הטענה הזאת נשמעת גם על ידי הנאשם עזריה וגם על ידי גיל, כל אחד אומר הוא היה המתכנן והמוח ואני נגררתי.

עו"ד פאור
מוטי אומר שנאשם 2 פיתה אותו, ונאשם 2 אומר שנאשם 1 פיתה אותו. אני סבור שגם התביעה לא יכולה להוכיח.

ב"כ נאשם 2 – עו"ד וייס
לאור הערת בית משפט , אני לא חולק על המדרג שהוצג על ידי התובעת. בתוך המדרג שהתובעת הציגה יש מדרג נוסף, יש לנאשם 1 אישומים שבהם נאשם 2 כלל לא היה מעורב.
זה מראה למי היה ידע, כלים וניסיון.
העובדה שאנו לא טוענים טענות מן השפה אל החוץ, אנו גם מראים מסמכים.
המתחם צריך להתיחס לנאשם ולנסיבות שלו. אני לא מבקש מבית המשפט להתעלם משום נתון שיש בפני בית המשפט, אלא מבקש להתמודד איתו.
לאור הערת בית משפט שקודם קובעים מתחם ורק אחר כך מתיחסים לנסיבות אישיות אני משיב בסדר, אז שבית משפט יעשה כן ואבקש להתחשב לקולא בהבעת החרטה, בהמלצת שירות המבחן, בדוחות הסוציאליים שהגשתי, בעובדה שהודה בהזדמנות הראשונה, בעובדה שכיום ילדיו תלויים בו וסמוכים על שולחנו. הטלת מאסר בפועל תמוטט אותו ואת משפחתו.

התובעת
לענין המדרג, המדרג שיינתי הוא על סמך כמות האישומים. עניינו של שמוטי עזריה גדול יותר. לכן, המתחם שהצעתי בעניינו של גיל נמוך יותר.
בגלל שיש למרדכי עזריה יותר אישומים, העתירה העונשית שלנו יותר גדולה ולא משום שחלקו היה פחות.
אני מציגה הודעה של נאשם 1 מוטי עזריה, לאור טיעוני הסניגור שלא קיבל כסף לכיסו ונגרר על ידי הנאשם גיל לתוך ביצוע העבירות. מפנה להודעה שלו מיום 6.2.14, להודעה השניה, עמ' 2, שהוא אומר שגיל קיבל כסף ולא הביא לי את הכסף... לא האמנתי לגיל בכלל כי אם הוא יתן לו אוטו, הוא יקבל כסף. שכן היה ברור שהוא יקבל כסף. זה לענין המודעות שלו לקבלת הכספים.
לשאלת בית המשפט נכון לומר שאין בידינו ראיה שיש בה להוכיח שהם קיבלו בפועל כספים לכיסם.
לאור תקופה ארוכה הוא המשיך לבצע עבירות.

עו"ד וייס
גם נאשם 2 טוען שלא קיבל ולו שקל אחד.

התובעת
אבקש שקיבע ליום שבו אנו מתייצבים 22.7.15.

הנאשמים
אנחנו לא יכולים.

הנאשם גיל
יש לי תביעה נגדי ב- 22.7.14, תביעה אזרחית.

הנאשם 1
מציג בפני בית המשפט תעודת עיוור/ליקוי ראיה לצמיתות.

<#9#>
החלטה

ידחה למתן גזר דין ליום 22.7.15 שעה 9:00.

הנאשמים מוזהרים כי אם לא יתייצבו לדיון, יוצא צו להבאתם ויהיה בכך הפרה של תנאי השחרור, על המשתמע.

יש לזמן מתורגמן לשפת הסימנים.
<#10#>

ניתנה והודעה היום א' סיוון תשע"ה, 19/05/2015 במעמד הנוכחים.

רובין לביא , שופטת בכירה