הדפסה

יוסוף קלטומה נ' א.ב. מור נקיון ואחזקה בע"מ ואח'

25 אוגוסט 2014

לפני:

כב' הרשמת כרמית פלד

התובע
אחמד עבדלרחים יוסוף קלטומה 326858412.
ע"י ב"כ עו"ד ליאת שרון
-
הנתבעות

  1. א.ב. מור נקיון ואחזקה בע"מ ח.פ. 513865931
  2. חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל-אביב, מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ) ח.פ. 510623721

ע"י ב"כ עו"ד רחל הררי ליפשיץ

פסק דין חלקי (כנגד הנתבעת 2)

ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אשר נחתם בין התובע לבין הנתבעת 2 ואשר הוגש לבית הדין.
בהתאם למוסכם בין הצדדים במסגרת הסכם הפשרה, התביעה נגד הנתבעת 2 נדחית.

באשר לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת 1, הבקשה תישקל לאחר ביצוע המצאה של הבקשה לידי הנתבעת 1, כמפורט להלן.
התובע ימציא לנתבעת 1 את כתב התביעה, הבקשה לקבלת פסק דין בהיעדר הגנה והחלטתי זו עד יום 20/9/14 וזאת במסירה אישית כדין למענה הרשום של הנתבעת 1, בהתאם לדוח רשם החברות .
ככל שלא יעלה בידי התובע לבצע מסירה אישית של המסמכים לנתבעת 1, רשאי התובע, לאחר שלושה ניסיונות, לבצע הדבקה של המסמכים על דלת מענה הרשום של הנתבעת 1.
הנתבעת 1 תגיש תגובתה לבקשה עד יום 10/10/14. ככל שלא תוגש תגובה במועד תתקבל החלטה אף בהיעדרה.

התובע ימציא לבית הדין את דוח רשם החברות המעיד על מענה הרשום של הנתבעת 1 וכן תצהיר שליח המעיד על המצאה כדין של המסמכים האמורים, וזאת עד יום 10/10/14 .
ניתן היום, כ"ט אב תשע"ד, (25 אוגוסט 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .