הדפסה

יהודה גוטנטג נ' המוסד לביטוח לאומי

ניתנה ביום 04 נובמבר 2015

ש.ג. (קטין)
המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המבקש
-
באמצעות אביו ט.ג.

החלטה

השופטת רונית רוזנפלד
1. המבקש יגיש תשובתו לתגובת המוסד לביטוח לאומי מיום 3.11.15. תגובת המוסד לביטוח לאומי מתייחסת למוצע בהחלטת בית הדין מיום 6.10.15. המבקש יגיש תשובתו עד ליום 15.11.2015.

2. ככל שתינתן הסכמת המבקש למוצע, יינתן פסק דין בבקשה על יסוד הסכמת הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תשע"ו (04 נובמבר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .