הדפסה

יהודה גוטנטג נ' המוסד לביטוח לאומי

ניתנה ביום 06 אוקטובר 2015

ש.ג. (קטין)
המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המבקש
-
באמצעות אביו ט.ג.

החלטה

השופטת רונית רוזנפלד
1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (סגנית הנשיא איטה קציר; בל' 66737-12-14).

2. בפסק הדין, ניתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המבקש יוחזר לוועדה לעררים (ילד נכה) "על מנת שתעיין במכתבו של ד"ר שכטר מיום 2.9.14, תבקש לקבל ותצטייד בחוות-דעת של פסיכולוג, ולאחר קבלתה תשקול שוב את עמדתה בהתאם להמלצת ד"ר שכטר ולאיבחונים השונים שנעשו למערער, ובמיוחד לאיבחון המפורט מטעם "בית אחד – המרכז לתסמונת הספקטרום האוטיסטי" ולקריטריונים של DSM5". עם זאת דחה בית הדין את בקשת המבקש כי הדיון יוחזר לוועדה אחר, וקבע כי " מכיוון שמכתבו של ד"ר שכטר לא הוצג לוועדה, אין מקום להורות בשלב זה על שינוי בהרכבה, אלא לאפשר לה להשלים את בדיקתה ולשקול את עמדתה פעם נוספת".

3. בבקשתו טוען המבקש כי הוועדה לא התייחסה למסמכים שבתיקו, ולפיכך, יש מקום להחזיר את הדיון לוועדה בהרכב אחר.

4. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי, בפרוטוקול הוועדה הרפואית לעררים ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל החלטה כי מתבקשת תשובת המוסד לביטוח לאומי לשאלה, מדוע לא יוחזר הדיון בעניינו של המבקש לוועדה בהרכב אחר. בעשותה כן, תידרש לכלל המסמכים שבתיקו הרפואי. הוועדה תתבקש לשקול היוועצות עם פסיכולוג בעל מומחיות מתאימה טרם מתן החלטתה. נוסף על כך, תהא הוועדה רשאית להיוועץ בפסיכיאטר ככל שהיא מוצאת מקום לכך. הוועדה תנמק את החלטתה כך שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה.

5. תשובת המוסד לביטוח לאומי מתבקשת נוכח נסיבות העניין, בהן מוחזר הדיון לוועדה בפעם השלישית. זאת לאחר שבהחלטתה הקודמת, מושא הבקשה שלפנינו, נראה כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק דין קודם שניתן (בל' 27837-03-14) , ולא התייחסה באופן מנומק ומספק לתיעוד שהוצג בפניה. אכן, מכתבו של דר' שכטר לא עמד לפני הוועדה, עם זאת, אף מהתייחסותו של ד"ר שכטר עולה אי נוחות מסוימת עם החלטת הוועדה וחוות דעתו של הפסיכיאטר עימו התייעצה. לפיכך נראה כי נכון בנסיבות העניין להורות על החזרת העניין לוועדה בהרכב אחר. נוכח הערתו של ד"ר שכטר במכתבו, נכון יהיה להורות לוועדה לשקול היוועצות עם פסיכולוג בעל מומחיות מתאימה טרם מתן החלטתה בעררו של המבקש.

6. המוסד יגיש תגובתו לשאלה שפורטה בסעיפים 4-5 לעיל עד ולא יאוחר מיום 10.11.15.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשע"ו (06 אוקטובר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .