הדפסה

יאסין נ' לוי

מספר בקשה:1

לפני כב'
הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

1. וסאם יאסין

נגד

משיבים

1. טלי לוי 031981079

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לו כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע:

סכום של 1,500.00₪ +סכום האגרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ביום 15 ספטמבר 2014 ועד יום התשלום בפועל.
שכר טרחת עורך דין בסך 500 ₪ כולל מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

ניתן היום, י"ד שבט תשע"ה, 03 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.